Developer nemohl postavit byty a vede s ČR miliardovou arbitráž. Praha mu odmítá vydat posudky

kauza Benice

Developer nemohl postavit byty a vede s ČR miliardovou arbitráž. Praha mu odmítá vydat posudkyNOVÉ
Benice Foto:

FOTO: Projekt Sever

2
Domov
Echo24
Sdílet:

Pražský developer se švýcarským pasem Sebastian Pawlowski si stěžuje, že v době, kdy Praha trpí akutním nedostatkem bytů, nemůže postavit satelitní městečko pro přibližně 3500 lidí v Benicích u Prahy. Podle něj mu investici zmařili úředníci, a vede proto s Českou republikou arbitráž o částku, která již s úroky přesáhla pět miliard korun. Praha si nechala k problému vypracovat externí posudky, které však odmítá i na základě zákonu o svobodném přístupu k informacím vydat. Podle magistrátu nelze posudky vydat právě s ohledem na arbitráž.

Podnikatel Pawlowski měl zájem o výstavbu na okraji Prahy. V roce 2007 koupil tento investor parcely jako pole, ale o tři roky později došlo na dřívější návrh městské části Praha-Benice k jejich změně na stavební pozemky. Po dalších dvou letech však Benice otočily, změnu územního plánu napadly u Městského soudu v Praze a uspěly. Podle Pawlowského advokáta Jana Havlíčka tak městská část Benice učinila nepředvídatelně, účelově a ve zlé víře. Nejvyšší správní soud tehdy potvrdil, že změna na stavební parcely z roku 2010 je neplatná, a to kvůli pochybení při projednávání změny. Pozemky tak byly opět určeny pro zeleň, nikoliv pro výstavbu.

Benice u Prahy
Benice u Prahy Foto:

FOTO: Wikimedia Commons/Packa

Havlíček proto žádal na základě zákona o svobodném přístupu informací od magistrátu posudky, které si nechal úřad k věci vypracovat. „Jménem společnosti Projekt Sever jsme již 10. srpna 2018 žádali o poskytnutí informací podle zákona 106/1999, když předmětem této žádosti bylo poskytnutí dokumentů, které měly být výstupem externího odborníka ve věci posouzení postupu státní správy při rozhodování o změně územního plánu hlavního města Prahy,“ popsal Havlíček pro Echo24.

Odpovědi se však nedočkali a do sporu se muselo vložit i ministerstvo vnitra. „Dne 12. října 2018 jsme jménem společnosti Projekt Sever podali tutéž žádost o informace doplněnou o příslušnou právní argumentaci (přestože to zákon nevyžaduje). Tato žádost byla opět Magistrátem hlavního města Prahy odmítnuta a proti tomuto rozhodnutí jsme podali jménem společnosti Projekt Sever odvolání. Ministerstvo vnitra jako nadřízený orgán našemu odvolání vyhovělo, když shledalo rozhodnutí magistrátu nezákonným a vrátilo mu věc k novému projednání,“ vysvětlil Havlíček.

Magistrát však zdůrazňuje rozsudky, které ve věci padly. „Tato změna územního plánu byla zrušena Městským soudem v Praze a NSS toto rozhodnutí potvrdil. Ústavní stížnost, kterou proti rozhodnutím obecných soudů podala společnost Projekt Sever, Ústavní soud odmítl,“ uvedl pro Echo24 Tadeáš Provazník za magistrát.

Pětkrát odmítnutá žádost

Magistrát hlavního města Prahy se závaznými pokyny ministerstva vnitra neřídil a žádost opět několikrát odmítl. Tento postup ve stylu odmítnutí žádosti – odvolání – zrušení rozhodnutí se v období od 12. října 2018 do dnešního dne opakoval celkem pětkrát.

Podle magistrátu však posudky vydat nelze s ohledem na arbitráž. „Právní posudky, o které Projekt Sever prostřednictvím svého advokáta žádá, si hlavní město Praha po dohodě s ministerstvem financí, které Českou republiku v arbitrážním řízení zastupuje, nechalo vypracovat pro účely hájení zájmů státu v tomto arbitrážním řízení. Zjednodušeně řečeno tak žalobce žádá po žalovaném, aby mu vydal informace, jak se proti němu hodlá v arbitrážním řízení bránit. To je podle našeho názoru v rozporu s právem žalované České republiky na spravedlivý proces, konkrétně s právem na rovnost stran v řízení,“ vysvětlil Provazník a dodal rovněž, že postoj ministerstva vnitra není závazný: „Ministerstvo vnitra nenařídilo magistrátu právní posudky vydat, ale vrátilo je k projednání pro podle jeho názoru nedostatečné odůvodnění rozhodnutí.“

Podle developera se město chová diskriminačně. „Domníváme se, že výše uvedený postup magistrátu nelze vidět jinak než jako pokračující diskriminaci společnosti Projekt Sever orgány hlavního města Prahy. Předmětem arbitrážního řízení je zmařená investice a škoda způsobená právě jednáním jedné z městských částí a hlavním městem Praha. Pokud se však společnost Projekt Sever nyní střetává s výše popsaným jednáním magistrátu v tak banální záležitosti, jakou je žádost o poskytnutí informací, nemůže nikdo nabýt dojmu, že je vůči společnosti Projekt Sever ze strany Prahy postupováno nediskriminačně, otevřeně a férově,“ uvedl Havlíček.

Otázkou se v týdnu bude zabývat také kontrolní výbor pražského zastupitelstva. „Tímto podnětem se zabývám. Bude zařazen na příští kontrolní výbor zastupitelstva 16. října,“ uvedla pro Echo24 Jaroslava Janderová, předsedkyně kontrolního výboru pražského zastupitelstva.

Požadovaná částka kvůli úrokům narůstá

Společnost Pawlowski AG a Projekt Sever zahájila v roce 2017 u Mezinárodního rozhodčího soudu ve Washingtonu arbitráž s Českou republikou kvůli údajně zmařené investici do výstavby obytného projektu v Benicích. Požaduje 3,13 miliardy korun. Pawlowski po Česku nejdříve žádal mimosoudně 2,6 miliardy korun, ale ministerstvo financí jeho nárok odmítlo. Mluvčí české vlády Jana Adamcová uvedla pro americký deník The New York Times, že ministerstvo financí „rozhodlo v souladu s příslušným vnitřním postupem, že neexistují dostatečné důvody ke smírnému vyřešení případu.”

Požadovaná částka navíc kvůli úrokům stále narůstá. Pawlowski ze zmařené investice viní i tehdejšího pražského primátora za TOP 09 Tomáše Hudečka. 

Čtěte také: The Economist: Je to kafkárna. Varuje investory před Českem, zmínil i Babiše

Sdílet:

Hlavní zprávy

×

Podobné články