ISIS byl poražen v Sýrii a Iráku, nikoliv v Evropě

ISIS byl poražen v Sýrii a Iráku, nikoliv v Evropě
INZERCE

Tomáš Zdechovský

Bývalý šéf Vojenského výboru NATO generál Petr Pavel v rozhovorech varuje před přehnanou politickou korektností. Proč? Protože jak NATO, tak tajné služby opakovaně upozorňují, že válka s ISIS rozhodně neskončila.

V posledních třech letech jsme mohli ze všech stran slýchat povzbudivé zprávy o tom, jak je Islámský stát v Iráku a Sýrii na ústupu. V současné době ovládá kdysi tolik obávaná teroristická organizace ve srovnání s rokem 2015 pouze nepatrné území a drastické záběry brutálních poprav zajatců se zdají být minulostí. Islámský stát doslova zmizel z hlavních titulků a zdá se, že právem.

Hrozba rozhodně nepominula

Úplně vyhráno však zdaleka není a hrozba Islámského státu nejenže nepominula, ale dokonce může existovat mnohem blíže, než si mnozí myslí. Dnes víme, že tato teroristická organizace byla schopná působit nějakou dobu dokonce i na území EU a terorizovat místní obyvatele. Nic na tom nemění skutečnost, že se tak dělo na velmi malém území jednoho uprchlického tábora. Mnozí se určitě budou ptát, jak je něco takového možné v Evropě, zvláště v době, kdy je doba sláva či spíše nechvalná proslulost ISIS zjevně za zenitem?

Odpověď je jednoduchá. Pokud dochází k nekontrolované masové ilegální imigraci a nedaří se přitom získat dostatek informací o příchozích lidech, jedním z neblahých důsledků může být i zavlečení radikálních islamistů přímo na evropskou půdu.

Situace, kdy do Evropy přicházely či přichází tisíce lidí s falešnou identitou či dokonce bez dokladů tomu jen nahrává. Nejedná se o žádný nový problém. Až 120 lidí podezřelých z podpory ISIS bylo deportováno od března 2016, kdy se EU dohodla s Tureckem na navracení skoro všech migrantů, kteří vstoupili do Řecka a nebyl jim přiznaný nárok na azyl.

Šokující hrůzovláda v uprchlickém táboře

Tábor Moria na ostrově Lesbos je už dlouhou dobu smutně proslulý svými děsivými podmínkami. Žije v něm na 8 000 běženců, čímž přesahuje více než pětinásobně svoji původní kapacitu, která je pouze 1500 lidí. Obyvatele zde vedle stísněných poměrů trápí naprosto katastrofální životní podmínky. Tím však utrpení mnohých obyvatel zdaleka nekončí.

Vyskytly se zvěsti o tamním působení Islámského státu. Německá Deutsche Welle se proto vydala zjistit přímo na místo, jak se věci mají. Naplnila se ta nejčernější očekávání. Na konci září přinesla DW opravdu šokující reportáž o tamní vládě teroru. Místa se špatnými životními podmínkami obvykle bývají semeništi zločinu všeho druhu. Nejinak tomu bylo i v tomto uprchlickém táboře. Gangy ze Sýrie zde ovládaly obchod s drogami a prostituci. Podle oficiálních statistik bylo v táboře zatčeno 924 lidí za zločiny jako obchod s drogami či pašování falešných pasů. A to nebylo vše, stejně velký problém zde představoval právě i teror ze strany organizace Islámský stát.

Obyvatelé tábora se v reportáži svěřili s tím, že místo se opravdu stalo živnou půdou pro zmíněnou teroristickou organizaci, která podle výpovědí údajných obětí fakticky ovládla část tábora a užívala i násilí proti Syřanům a Kurdům. O tom, kdo tábor ovládal, svědčily i slogany Islámského státu, na které bylo možné narazit na zdech v areálu uprchlického zařízení. Řeckým orgánům se situace očividně vymkla z rukou či dokonce problémy záměrně ignorovaly.

Islámský stát je dostihl v EU

Je smutnou ironií, že lidé, kteří měli v úmyslu uniknout před hrůzami Islámského státu, na něj narazili na místě, kde měli najít záchranu. Na začátku října se Řecko konečně odhodlalo podniknout akci namířenou proti islamistům, kteří infiltrovali uprchlický tábor a měli nutit migranty k tomu, aby se přidali k Islámskému státu.

Už dříve se dostaly na veřejnost zprávy, že Kurdové byli v tomto řeckém táboře napadáni arabskými spoluobyvateli a obviňováni z toho, že se nepostili během ramadánu. Mimochodem, nebylo to zdaleka poprvé, kdy museli lidé v uprchlických zařízeních snášet šikanování a napadání ze strany jiných obyvatel tábora. Podobné případy se bohužel vyskytly i na jiných místech a ani vyspělé evropské země nejsou výjimkou. Za připomenutí stojí, že v době vrcholící migrační krize vyšlo mnoho zpráv o četných případech napadání křesťanů v německých či gayů v nizozemských v uprchlických zařízeních.

Na závěr se ale vraťme zpět k situaci na ostrově Lesbos. Skutečnost, že se Islámskému státu podařilo ovládnout tábor Moria, svědčí o tom, jak důležité je, aby každý příchozí byl při vstupu na území EU důkladně zkontrolovaný. Také se ukazuje, jak neuvěřitelně pošetilé by v dnešní době bylo jakékoli volání po otevřené hranici Evropské unie.

Ze zkušenosti z tábora Moria by si celá Evropa měla vzít ponaučení. A tím je nulová tolerance pro podporovatele terorismu a důkladná kontrola každého příchozího, která je pro Evropu jediným možným řešením problému s Islámským státem a dalšími bezpečnostními hrozbami, které nás ohrožují zvenčí. 

Foto:

ELS