Ve věku 76 let zemřel známý matematik Netuka, emeritní děkan matfyzu

ÚMRTÍ PROFESORA

Ve věku 76 let zemřel známý matematik Netuka, emeritní děkan matfyzu
Zemřel matematik Ivan Netuka. Foto: mff.cuni.cz
1
Domov
Echo24
Sdílet:

Ve věku 76 let ve středu zemřel profesor a emeritní děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Ivan Netuka. Fakulta o tom informovala na svém webu. Netuka na MFF UK učil 50 let, šest roků byl jejím děkanem. Byl členem řady dalších akademických institucí a také předsedou Grantové agentury ČR. Získal řadu domácích i zahraničních ocenění.

„Odchodem Ivana Netuky ztrácíme vynikajícího pedagoga, významného vědce s mezinárodním renomé, výborného organizátora a obětavého kolegu. Jeho všestranná činnost zanechává hlubokou stopu v životě Univerzity Karlovy, naší fakulty i akademické a matematické komunity v naší zemi,“ uvedl děkan MFF UK Mirko Rokyta.

Netuka se narodil 7. července 1944 v Hradci Králové. Vystudoval aplikovanou matematiku na MFF UK. V roce 1978 se habilitoval, o sedm let později mu byla udělena vědecká hodnost doktor fyzikálně-matematických věd a v roce 1986 byl jmenován profesorem. „Stal se mezinárodně uznávaným odborníkem v matematické analýze, předním představitelem pražské školy teorie potenciálu a autorem či spoluautorem monografií a významných matematických prací,“ uvedla fakulta.

Na MFF byl Netuka v letech 1979 až 1982 proděkanem, později zástupcem děkana a proděkanem pro vědeckou činnost a zahraniční styky, od roku 1999 pak šest let děkanem. V letech 1986 až 1990 a 2006 až 2012 byl ředitelem Matematického ústavu Univerzity Karlovy.

Stal se také korespondentem Bavorské akademie věd, opakovaně pak členem Vědecké rady Univerzity Karlovy i dalších vědeckých rad. Byl členem Akademického sněmu Akademie věd ČR, působil v Radě Matematického ústavu AV. Od roku 2003 byl členem a od roku 2017 předsedou Grémia Akademie věd pro vědecký titul doktor věd. V roce 2017 se stal místopředsedou Vědecké rady Akademie věd ČR.

V roce 2018 byl vládou jmenován do předsednictva Grantové agentury ČR, od roku 2014 stál v jejím čele. „Profesor Ivan Netuka zanechal v GA ČR nesmazatelnou stopu, a to nejen díky svým výsledkům v předsednictvu, z kterých GA ČR čerpá a na které navazuje dodnes, ale také jako vynikající a pracovitý člověk, který šel ostatním příkladem a který svým osobním a lidským přístupem dokázal budovat kolem sebe jedinečné nejen pracovní prostředí,“ uvedla agentura na svém webu.

Netuka byl držitelem například francouzského vyznamenání Rytíř řádu Akademických palem, Rakouského řádu za vědu a umění 1. třídy, Zlaté pamětní medaile Univerzity Karlovy nebo Čestné oborové medaile Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách Akademie věd České republiky.

 

Sdílet:

Hlavní zprávy

×

Podobné články