Pražská divadla nutila herce k testům, jinak nemohli hrát

NAPĚTÍ V DIVADLECH

Pražská divadla nutila herce k testům, jinak nemohli hrát
Z mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví zcela jasně nevyplývá, zda povinnost pro organizátory vyžadovat test nebo očkování platí i pro herce. Foto: Shutterstock
1
Domov

Echo24

Když se musí před divadelním představením prokazovat dokončeným očkováním, negativním testem či prodělanou nemocí diváci, musí i herci? Otázka, kterou si v současné době kladou v Městských divadlech pražských. Jeden z členů souboru totiž očkování odmítá a stěžuje si na vedení organizace, které po něm požaduje pravidelné testování, jinak ho nepustí na jeviště. Ministerstvo kultury ale sdělilo, že prokázání bezinfekčnosti hercům nenařídilo, resort pouze doporučuje počínat si podobně jako v případě diváků. Společnost posléze redakci sdělila, že stanovisko ministerstva bude respektovat.

Daný herec se obrátil na deník Echo24 se stížností na vedení Městských divadel pražských. Dle jeho mínění nemá vedení právo nevpustit ho na jeviště, věc konkrétně pojmenoval jako segregaci.

Dohady okolo vyhlášky

mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví zcela jasně nevyplývá, zda povinnost pro organizátory vyžadovat test nebo očkování platí i pro herce. „Zakazuje se účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo které nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci,“ stojí ve vyhlášce. Podmínkami se rozumí očkování, platný negativní test nebo osvědčení o prodělání nemoci.

Na předpisu se neshodnou ani právníci. Podle advokáta Václava Vlka by měl mít zaměstnavatel svým zaměstnancům možnost něco nařídit, pokud má legitimní důvod. „Zastávám názor, že zaměstnavatel v rámci vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem může nařídit to, co je v rámci výkonu povolání dobré. Tedy můžu chtít, aby lidé, kteří pro mě pracují, se musí podrobit testům nebo se prokázat očkováním, pokud je to obecně oprávněná domněnka, což covid jistě je,“ řekl deníku Echo24.

Otázkou ale podle něj je, zda jsou herci v pracovně právním poměru, respektive jakou smlouvu mají. „Pokud to není pracovně právní poměr, neplatí žádné souvislosti, podle kterých by mohl něco nařídit,“ myslí si s dodatkem, že takový předpis je stejně nevymahatelný a stát jím jen zbytečně přenáší odpovědnost na zaměstnavatele.

Podle odborníka na pracovní právo Jiřího Gorčíka z advokátní kanceláře DELTA legal je otázka povinného testování herců na přítomnost viru SARS-CoV-2, jež nebyli např. očkováni a neuplynula příslušná doba od ukončení tohoto očkování a kteří vystupují na akcích pro veřejnost, složitá. „Příslušné Opatření ministerstva zdravotnictví sice upravuje podmínky vstupu na tyto akce, ale pouze pro veřejnost, zatímco v případě herců to není výslovně řešeno a jedná se pouze o doporučení. Aktuálně dle mého názoru nelze testování u umělců vystupujících na akcích pro veřejnost tudíž vyžadovat.“ řekl pro Echo24 Gorčík.

Divadla vezmou doporučení na vědomí

Redakce se obrátila na ředitele Městských divadel pražských Daniela Přibyla s žádostí o vyjádření. Ten uvedl, že společnost chce chránit zdraví diváků i pracovníků. „Diváci jsou při vstupu na představení kontrolováni v režimu tzv. N-T-O (nemoc-test-očkování). Stejná povinnost se týká i zaměstnanců, kteří sdílejí prostor předsálí s diváky, tzn. hledištní personál, ale také například obsluha diváckých bufetů. Všichni zmínění také nosí po celou dobu představení respirátory. Co se týče účinkujících, v této logice dává smysl, aby také oni prokazovali svou bezinfekčnost,“ uvedl.

Přibyl se dle svých slov rozhodl řídit doporučeními ministerstva zdravotnictví a zachovat spravedlnost mezi herci a dalšími pracovníky. Resort kultury nicméně na žádost redakce upřesnil, že povinné testy pro herce nenařídil. „Ministerstvo kultury po dohodě s ministerstvem zdravotnictví doporučilo přes všechny divadelní asociace a kanály, kterými komunikujeme s divadelní obcí, aby se (u herců) řídili přesně tím, co musí mít i běžní lidé, kteří do toho divadla chodí. Buď očkování, testování, které do září pořád ještě platí stát… (...) Ale je to jenom doporučení, ministerstvo zdravotnictví rozhodně nevydalo žádnou novou normu, kde by to bylo jako povinnost,“ uvedla mluvčí ministerstva Michaela Lagronová.

Po stanovisku resortu kultury Přibyl sdělil, že prokázání bezinfekčnosti vyžadovat nebude. „Vzhledem ke stanovisku MK ČR nebudeme v nadcházející sezoně účast umělců na představení prokázáním bezinfekčnosti podmiňovat, nicméně ji budeme velice doporučovat. V tuto chvíli je mi znám z mnoha desítek umělců spolupracujících s Městskými divadly pražskými jediný externí umělec, se kterým osobně vedu emailovou korespondenci o jeho prokazování bezinfekčnosti při příchodu na představení v MDP. Protože jeho nejbližší představení se koná až ve druhé polovině příštího měsíce, ani nemohl být dosud na vstupu do divadla nikterak omezen,“ prohlásil.

V divadlech platí alespoň do konce srpna i další omezení. Kapacita vnitřních akcí nesmí přesáhnout 3 tisíce diváků, venku to pak je 7 tisíc. Diváci také musí být od účinkujících vzdáleni nejméně dva metry.