Nejmenujte novou děkanku, vyzvali akademici rektora Univerzity Karlovy

spor na fakultě

Nejmenujte novou děkanku, vyzvali akademici rektora Univerzity KarlovyAKTUALIZOVÁNO
Budova děkanátu FSV UK Foto:

FOTO: Wikimedia Commons/ Mirekk

1
Domov
Echo24
Sdílet:

Akademici z Česka i z celého světa vyzvali rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimu v otevřeném dopise, aby nejmenoval Alici Němcovou Tejkalovou do funkce děkanky Fakulty sociálních věd. Němcová Tejkalová publikovala závěry svého výzkumu v takzvaných „predátorských“ časopisech, čili ve vědeckých publikacích, které nemají dostatečné recenzní řízení. Němcová Tejkalová je přesto uváděla jako plnohodnotné vědecké práce. Akademický senát zvolil Němcovou Tejkalovou koncem října kandidátkou na funkci děkanky, potvrdit jí musí ještě rektor, za normálních okolností je to pouhá formalita.

Otevřený dopis podepsalo sto význačných akademických osobností. Kromě českých akademiků jsou mezi signatáři vědci z Oxfordu, Cambridge, Yale, Curychu a Harvardu. „Uvědomujeme si, že nejmenovat děkana navrženého senátem by mělo být výjimečným krokem, situace na Fakultě sociálních věd UK je ale opravdu výjimečná a v možných důsledcích velmi poškozující nejen pro fakultu, ale také pro dobré jméno univerzity,“ stojí v dopise.

Akademikům vadí především publikační činnost kandidátky na děkanku. „Dr. Němcová Tejkalová je podepsána pod několika články, které v posledních letech vyšly v podvodných a tzv. „predátorských“ časopisech, a tyto články vykázala jako odborné publikace. Tyto časopisy nemají standardní recenzní řízení (ať už interní či externí) a zaplavují akademické prostředí irelevantními texty, které buď stěží splňují či vůbec nesplňují základní odborné standardy. Tyto časopisy také obvykle inkasují autorské poplatky, které jsou tak či onak placeny z veřejných zdrojů,“ stěžují si signatáři.

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.

Dosavadnímu děkanovi, kterým je od roku 2010 Končelík, vyprší mandát příští rok. „Nesouhlasím s tím, že by Alice Němcová Tejkalová udělala cokoliv, co by bylo jejímu jmenování děkankou na překážku,“ sdělil děkan ČTK. Němcová Tejkalová publikovala v časopisech na takzvaném Beallově seznamu predátorských časopisů v době, kdy o něm odborná komunita neměla z většiny ani tušení, zdůraznil Končelík.

Členové akademického senátu měli podle něj zevrubné informace o této problematice a rozhodli se, že Němcová Tejkalová je vhodná adeptka na děkanku. Němcová Tejkalová považuje dopis za pokračování osobního sporu mezi ní a úzkou skupinou lidí, kterým se podle ní nelíbila její manažerská rozhodnutí učiněná před dvěma lety.

Němcová Tejkalová se již dříve nařčení z nemorálního jednání bránila tím, že se sama stala obětí podvodu. V roce 2015 publikovala v predátorských časopisech dva články. Němcová Tejkalová se však brání, že v roce 2015 o existenci těchto časopisů neměla tušení. Na základě svých zkušeností poté zavedla na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, jehož je ředitelkou, přísné publikační pravidla.

Tato obrana však signatářům dopisu nestačí. „I pokud bychom přijali autorčino podivné vysvětlení, že pouze uvěřila podvodníkům, je to dle našeho názoru neslučitelné s výkonem jakékoli řídící funkce v akademickém prostředí. Jako děkanka velké fakulty by dr. Němcová Tejkalová často stála před řádově náročnějšími rozhodnutími než rozeznat podvodný časopis.“

Mezi známá jména, která podepsala výzvu, patří například profesoři Martin C. Putna a Jiří Přibáň nebo děkanka Filozofické fakulty Mirjam Friedová.

Čtěte také: Koupit diplom na soukromé škole? Dnes už nereálné, říká rektor Mojžíš

Sdílet:

Hlavní zprávy

×

Podobné články