Genderově neutrální psaní do škol, požadují němečtí zelení. Znásilnění jazyka, odmítají odborníci

GENDER NA ŠKOLÁCH

Genderově neutrální psaní do škol, požadují němečtí zelení. Znásilnění jazyka, odmítají odborníci
Školy by měly používat genderově neutrální jazyk. Foto: Shutterstock
1
Svět

Echo24

Zelená ministryně školství v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko tlačí na používání genderově neutrálního jazyka ve školách. Ty by se podle ní měly se studenty dohodnout na způsobu psaní generických maskulin, tedy například výrazů jako „učitelé“ nebo „žáci“, které mohou označovat jak mužské, tak ženské pohlaví. Spoluvládnoucí křesťanští demokraté (CDU) ji však za tento plán kritizují kvůli porušování koaliční dohody. Vlna nevole přišla i od filologů, kteří hovoří o „znásilňování jazyka“. Informuje o tom například Die Welt.

Ministryně za Zelené Theresa Schopperová uvedla, že se chce držet vzdělávacího plánu pro používání genderově neutrálního jazyka ve školách, který před pěti lety vypracovalo její ministerstvo ještě pod vedením sociálních demokratů. „Bylo by dobré, kdyby se vyučující se žákyněmi a žáky dohodli na zápisu genderově vyvážených slov,“ prohlásila ministryně.

Možností je tak využívat pro zápis generických maskulin znaménka hvězdiček nebo podtržítek. Místo výrazu „učitelé“ by se tak psalo „učitel*ky“ nebo „učitel_ky“.

Kvůli jejímu návrhu se ozvala státní Asociace filologů, jejíž předseda Ralf Scholl ho označil za „znásilnění jazyka“. Koaliční CDU zase Schopperovou obviňují z porušování uzavřené dohody mezi oběma vládnoucími stranami a odmítají zavádění „svévole“ ve vyjadřování a v psaní na školách.

„Neměli bychom v našich školách připouštět svévoli v řeči a psaní. Pokud ministerstvo školství a kulturních záležitostí nyní řekne, že každá škola nebo dokonce každá třída může zacházet s používáním genderové hvězdičky jak chce, vznikne jakási patchworková deka,“ vyjádřila se k tomu generální tajemnice CDU ve spolkové zemi Isabell Huberová. Podle ní je lepší nadále používat obě genderové formy.

Ministerstvo školství uvedlo, že zatím k žádným závazným změnám pravidel nebo vyhláškám, které by v předchozí praxi něco měnily, nedošlo. Učitelům se však doporučuje se studenty na téma genderově vyváženého jazyka diskutovat. Pokud by však studenti souhlasili, mohli by již vyučující například v pracovních listech a učebních materiálech genderovou hvězdičku začít používat.

Podle dokumentů Evropského parlamentu má genderově neutrální jazyk umožňovat nesexistické a inkluzivní vyjadřování. „Cílem genderově neutrálního jazyka je vyhnout se používání takových slov, která by mohla být považována za předpojatá, diskriminující nebo ponižující, neboť by jejich použití mohlo vyvolávat dojem, že jedno pohlaví nebo sociální gender je normou. Používání genderově vyváženého a inkluzivního vyjadřování také pomáhá potlačovat genderové stereotypy, nabádá ke změně společenských postojů a přispívá k dosažení genderové rovnosti,“ uvádí se doslova v dokumentu.