„Obrovské selhání státu.“ Čínské respirátory v Česku budí i po měsících rozruch

RESPIRÁTORY

„Obrovské selhání státu.“ Čínské respirátory v Česku budí i po měsících rozruch
Česká obchodní inspekce toleruje prodej nelegálních respirátorů bez evropské certifikace, kritizuje Asociace nanotechnologického průmyslu. Foto: Shutterstock
1
Domov

Záviš Dobiašovský

Čeští výrobci respirátorů opakovaně obviňují stát, že ponechává či dokonce propaguje necertifikované a nekvalitní ochranné pomůcky na trhu, podle České obchodní inspekce jde jen o konkurenční boj. Naopak odborné materiály úřadů přiznávají, že instituce při nákupech chybovaly, či upozorňují, že norma KN95 neprochází poměrně zásadním typem kontroly.

Respirátory podle americké normy N95 či čínské KN95 se objevují i ve vládních nařízeních a doporučeních ohledně ochrany dýchacích cest. Dlouhodobě to kritizuje například Asociace nanotechnologického průmyslu, podle které jsou tak na trhu respirátory bez certifikace podle evropské normy. Necertifikované respirátory se na českém trhu stále prodávají například i podle lidoveckého poslance Jana Bartoška. „Tím nemáme jistotu, že splňují naše evropské normy a mají udávanou kvalitu,“ řekl deníku Echo24 s tím, že za další problém považuje nečinnost České obchodní inspekce (ČOI).

„Pokud by kontrolovala, jak má, tak by se toto zboží přece nemohlo dostat v obchodě k prodeji. Je to vlastně obrovské selhání státního aparátu a znevýhodnění dodavatelů a firem, kteří nechali své respirátory řádně zkontrolovat v laboratořích,“ dodal Bartošek. „V tuto chvíli zmapujeme, co se na český trh dováží, jestli má vše příslušnou certifikaci, protože jsme dlouho vnímali problém, že se zejména čínské respirátory byly občas pochybné kvality. Chceme směřovat k tomu, aby se tady prodávalo jen to, co má opravdu certifikaci FFP2,“ řekl deníku Echo24 také prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Vládu za podporu čínské normy KN95 či její nakupování úřady kritizoval na svém facebooku například i bývalý šéf policejního protimafiánského útvaru Robert Šlachta.

Argumentace ČOI

ČOI se však brání, že technické normy v českém právním řádu nemají samy o sobě obecnou závaznost a označení N95 nebo KN95 na respirátoru neznamená nic zavrženíhodného. „Nelze samozřejmě nikdy zcela vyloučit, že deklarace úrovně FFP2, KN95 či N95 na konkrétním kusu, výrobní šarži nebo i typu výrobku z nějakého důvodu neodpovídá skutečnosti. To už je však problematika zcela odlišné úrovně, která neopodstatňuje současné snahy prohlásit v rámci konkurenčního boje nějakou jakostní deklaraci dle technické normy paušálně za nelegální na našem trhu,“ řekl mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Jak upozorňuje například i materiál, který vznikl pod ministerstvem průmyslu a obchodu, rozdíl mezi čínskou normou KN95 a evropskou FFP2 není v míře filtrační účinnosti, zásadní rozdíl je v tom, jakým způsobem se ověřuje. „Zatímco čínská norma GB 2626 tuto filtrační účinnost pro KN95 předepisuje pouze pro aerosol NaCl (tedy běžnou kuchyňskou sůl v aerosolu tvořící miniaturní krychličky), evropská norma EN 149 předepisuje test nejen aerosolem pevných částic NaCl, ale též parafinovým olejem (tvořícím v aerosolu miniaturní kulové kapičky), který konkrétně v případě pandemie onemocnění COVID-19 podstatně lépe simuluje situaci záchytu kapének, a to včetně delšího časového intervalu, kdy respirátor při používání díky dýchání postupně vlhne,“ uvádí materiál, který vznikl i jako manuál pro zadavatele veřejných zakázek.

„Přestaňte poškozovat české výrobce“

Nanotechnologická asociace upozorňuje na nezávazné doporučení Evropské komise, které umožnilo na jaře v době kritického nedostatku ochranných pomůcek uvést dočasně na trh ty bez evropské certifikace. Dodavatelé, kterým výjimku udělila, měli k dispozici tři měsíce, během kterých mohli podmíněně dodávat respirátory na trh, za předpokladu, že této lhůty využijí k řádné plnohodnotné certifikaci podle evropské technické normy EN 149. Pokud během tříměsíčního certifikačního procesu respirátor neprokázal vlastnosti stanovené evropskou legislativou, měl být podle asociace bezodkladně stažen z trhu.

„Stát dovozcům nelegálních respirátorů KN95 a N95 protizákonný prodej nejen umožňuje, ale vláda jim ještě na jejich nelegální zboží odpustila DPH. Je na čase, aby v ČR začaly zákony platit pro každého. Vyzýváme vládu, aby přestala poškozovat poctivé české výrobce a ukončila toleranci a podporu prodeje nelegálního zboží v ČR,“ uvedl předseda výkonné rady Asociace nanotechnologického průmyslu ČR Jiří Kůs.

To, že docházelo v první polovině loňského roku kvůli neznalosti k nákupu nekvalitních či necertifikovaných výrobků, uvádí i materiál Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. „Nákupčí povětšinou nebyli schopni správně nastavit ani základní seznam regulatorních dokumentů, které jim má dodavatel předložit, či parametrů, které má předmětný pořizovaný osobní ochranný prostředek či zdravotnický prostředek splňovat. Obdobný problém vyplývající ze zásadní neznalosti regulace pak nastával v okamžiku vyhodnocování podaných nabídek, kdy nákupčí nebyli schopni zkontrolovat, zda jsou předložené dokumenty relevantní, obsahují veškeré nutné náležitosti a nejsou padělané,“ uvádí v materiálu předseda úřadu Viktor Pokorný.

Úřad vytvořil kromě tohoto materiálu i leták, který má jednoduchou formou ukázat na důležité ukazatele při výběru respirátorů. „Naším cílem není říkat, které respirátory jsou kvalitnější, kdo prodává nelegální výrobky či dokonce padělky. Společně jsme vytvořili fiktivní respirátor ,Pepa‘, na němž se snažíme běžnému spotřebiteli ukázat, jaké základní údaje musí být na respirátoru a jeho obalu uvedeny, pokud má splňovat evropský standard,“ dodává Jakub Král ze vzdělávací a konzultační společnosti Porta Medica, která se na přípravě letáku autorsky podílela.