10 nej biblických objevů letošního roku. Podívejte se

Biblické objevy

10 nej biblických objevů letošního roku. Podívejte seNOVÉ
Pozůstatek prastaré věže Foto:

Zdroj: Israel Antiquities Authority

10
Svět
Echo24
Sdílet:

Izrael a jeho okolí je bohaté archeologické naleziště. Zřídka se stává, že by uběhl měsíc bez významného objevu otisku lidské historie a rok 2019 nebyl v tomto ohledu výjimkou. Archeologové letos objevili mnoho nových mozaik, kostelů či celých vesnic spojených s historickými hebrejskými či biblickými texty. Studiem těchto textů letos došlo rovněž k významným objevům.

Oltář s příběhem

Oltář s příběhem
Oltář s příběhem Foto:

Autor: Courtesy Adam Bean

Kamenný oltář objevený v Atarothu v Jordánsku vypráví příběh o povstání, které se odehrálo před více než 2800 lety. Událost je zmíněná v Hebrejské bibli, kde se píše o rebélii království Moáb proti Izraeli. Podle biblického příběhu měl Moáb platit Izraeli tribut ve formě jehňat a ovčí vlny. To se však nelíbilo králi Mešovi, který povstal proti mnohonásobně silnějšímu království a úspěšně obsadil město Ataroth. Písmo na oltáři je částečně moábské a píše se v něm o tom, jak z poraženého města Atarothu získal král Méša bronzovou kořist.

Kostel apoštolů

Možné zbytky kostela apoštolů
Možné zbytky kostela apoštolů Foto:

Zdroj: Zachary Wong/Live Science

Kostel z období Byzantské říše byl objeven na severu Izraele a je považován za dlouho ztracené poutní místo postavené tam, kde měl kdysi stát dům apoštolů Petra a Ondřeje.

Základy budovy byly objeveny letos poblíž Galilejského moře. Stáří se odhaduje na 1400 let, stále obsahuje složité mozaiky a vyřezávaný mramor. Podle objevitelů se nachází v místech, kde stála židovská rybářská vesnice Bethsaida, tedy místo, kde Ježíš Kristus podle Bible nakrmil pět tisíc hladovějících pěti bochníky chleba a dvěma rybami. Pokud by to byla pravda, mohlo by jít o legendární Kostel apoštolů, který byl vybudován jako pocta dvěma Ježíšovým žákům. Petr měl být dokonce prvním vůdcem křesťanské církve.

Původ Filištínů

Analýza DNA ukazuje původ Filištínů
Analýza DNA ukazuje původ Filištínů Foto:

Zdroj: Robert Walch/Leon Levy – Expedice do Aškelonu

Pelištejci neboli Filištíni jsou opakovaně zmiňováni ve Starém zákoně i v písemnostech starých Egypťanů. Nyní se díky analýze DNA těla, které bylo pohřbeno v místech, kde měli Pelištejci žít, zjistili téměř s jistotou, odkud tito lidé přišli. Rozbor ukázal, že národ měl do Levanty (název, který se tradičně používá pro celou oblast Východního Středomoří) přijít z Řecka, Sardinie nebo Pyrenejského poloostrova zhruba před třemi tisíci lety.

Byl král Balak reálný, nebo ne?

Méšova stéla
Méšova stéla Foto:

Zdroj: Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Kamenná stéla nalezená v Jordánsku, která potvrzuje dobytí Atarothu králem Méšou, se stala centrem i dalšího možného klíčového objevu roku 2019.

Balak měl být moábským králem v době, kdy izraelské kmeny putovaly do své země zaslíbené. Měl být přímým potomkem Lota, jediného muže, který přežil zkázu Sodomy a Gomory. Označován byl za nepřítele Izraele, protože nechal povolat proroka z města Petor, aby národ Izrael proklel. Přesto však židovská tradice pojednává o tom, jak Balak přinášel oběti Bohu a díky tomu se stal praotcem Rút, která byla prababičkou krále Davida.

Nález by nyní mohl dokládat, že Balak byl skutečnou postavou. Méšova stéla se nyní nalézá v Louvru v Paříži a je částečně zničená. Odborníci však část rozluštili – v jednom místě je písmo B, které by podle nich mohl být začátkem slovo Balak.

„Můžeme přečíst jedno písmeno a to B, o čemž si ostatní myslí, že by mohlo být začátkem slova Balak,“ řekl Ronald Hendel, profesor výkladu bible a židovských studií na Kalifornské univerzitě. „Ale je to jen odhad, klidně by to mohl být „Bilbo nebo Barack,“ těžko někdy zjistíme úplnou pravdu,“ dodal.

Vesnice spojená s ukřižováním Ježíše

Ukřižování Ježíše Krista
Ukřižování Ježíše Krista Foto:

Zdroj: Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

V Lukášově evangeliu v Novém zákoně se píše o tom, kterak se Ježíš vrátil poté, co byl ukřižován. Podle svého žáka se měl objevit před dvěma učedníky, kteří se zklamaně vraceli do Emauz, které se nachází 10 až 12 kilometrů od Jeruzaléma. Archeologové možná letos Emauzy konečně objevily, ačkoliv, jak píše Live Science, není identifikace daného místa jasná.

Emeritní profesor Institutu archeologie při univerzitě v Tel Avivu Israel Finkelstein a profesor biblických studií na Collège de France tvrdí, že vykopávky v Kiriath-Jearim se nachází v přesné vzdálenosti od Starého města v Jeruzalémě jako Emauzy. Objevená opevnění prý odpovídají popisu známému ze spisů, v nichž jsou Emauzy zmíněny. V okolí Jeruzaléma se však nachází i další místa, která vzdáleností vyhovují biblickému popisu a jsou tedy dalšími kandidáty na místo, kde skutečně Emauzy leží.

Zázračná mozaika

Mozaika zachycující jeden z Ježíšových zázraků
Mozaika zachycující jeden z Ježíšových zázraků Foto:

Zdroj: Univerzita Haifa

Požár v sedmém století mohl zničit celý kostel v prastarém městě Hippo, ale vymazat mozaiku připomínající jeden z Ježíšových zázraků nedokázal.

Mozaika měla připomínat již zmíněný příběh o tom, jak Ježíš nasytil 5000 hladových pouze s pěti bochníky chleba a dvěma rybami. Archeologové ji našli v ruinách kostela, který byl postaven v pátém nebo v šestém století u Galilejského moře. V jedné části mozaiky jsou vidět právě pět bochníků a ryby, zatímco druhá část obsahuje právě koše přetékající obojím.

Pilátův bulvár

Pilátův bulvár v Jeruzalémě.
Pilátův bulvár v Jeruzalémě. Foto:

Zdroj: Shutterstock

Pilát Pontský je znám jako římský prefekt, který dohlížel na soud a ukřižování Ježíše Krista. On sám by si možná přál, aby si ho lidé spíše zapamatovali pro jeho snahu o zlepšování veřejného života.

Odborníci letos odhalili šest set metrů dlouhou ulici postavenou právě z rozkazu Piláta. Na stavbu mělo být využito 10 000 tun vápence a spojovala zřejmě Siloamův bazén s Chrámovou horou, což je posvátné místo, kam směřovali židovští poutníci.

Existence tohoto bulváru by mohla dokazovat, že Pilát nebyl až tak bezohledný ke svým židovským poddaným, jak naznačovala historická tradice. „Není možné si nadále myslet, že by byla římská nadvláda v tomto prvním období čistě sobecká a plná korupce,“ napsali archeologové, kteří místo objevili.

Tajemství Chrámového svitku 

Chrámový svitek z Kumránu
Chrámový svitek z Kumránu Foto:

Zdroj: The Israel Museum Jeruzalém

Chrámový svitek je nejdelší ze svitků nalezených u Mrtvého moře. Takzvané Kumránské svitky jsou nálezy starověkých svitků a jejich zlomků nalezených poblíž Mrtvého moře, zejména v Kumránu. Svitky obsahují biblické a další náboženské texty. Staré jsou více než 2000 let a objeveny byly v roce 1947.

Dlouho se považovalo za zázrak, že vydržely tak dlouho zachované. Vědci nyní přišli na to, že Chrámový svitek byl posypán solnými minerály, které nepocházely z jeskyně, kde byly svitky nalezeny. Podle odborníků šlo o zamýšlený postup, vzhledem k tomu, že podobný postup může zanechat svitky ve špičkovém stavu po tisíce let.

Objev strážní věže

Pozůstatek prastaré věže
Pozůstatek prastaré věže Foto:

Zdroj: Israel Antiquities Authority

Vojáci a výsadkáři objevili v květnu prastaré opevnění svých předků. Jeho stavba se datuje do osmého století před naším letopočtem. Základy věže měří pět na tři metry a výška nalezeného pozůstatku dosahovala dvou metrů. Podle archeologů se zjevně jednalo o dvoupatrovou budovu, kterou díky nalezené keramice datují zhruba do doby krále Chizkijáše, který se vlády ujal v roce 715 před Kristem.

Vzkaz Johna Miltona

Satan před Pánem
Satan před Pánem Foto:

Zdroj: Wikimedia Commons/volné dílo

Anglický básník John Milton je známý tím, že do svého epického Ztraceného ráje zašifroval tajná slova. Využitím prvních písmen každého řádku v různých částech svého díla píše slova jako „Satan“ nebo „Mars“. V části, v níž Adam s Evou debatují o tom, co udělat se Satanem Milton rozlišil slova „FALL“ a „FFAALL“ (obě svým způsobem znamenají pád). Podle studentky Tuftsovy univerzity ve státě Massachusetts má jít o skrytou symboliku, které si do nynějška nikdo nevšiml. První ze slov má prý znamenat pád Satana z nebe, druhé pak pravděpodobně znamená dvojitý pád lidstva reprezentovaný Adamem a Evou.

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.

Sdílet:

Hlavní zprávy

Týdeník Echo

Koupit
×

Podobné články