Oltář s příběhem -
Možné zbytky kostela apoštolů -
Analýza DNA ukazuje původ Filištínů -
Méšova stéla -
Ukřižování Ježíše Krista -
Mozaika zachycující jeden z Ježíšových zázraků -
Pilátův bulvár v Jeruzalémě. -
Chrámový svitek z Kumránu -
Pozůstatek prastaré věže -
Satan před Pánem -