Malá domů státu. Schillerová chce razantně snížit úrok, který zaplatí berňák za neoprávněnou exekuci

Malá domů státu. Schillerová chce razantně snížit úrok, který zaplatí berňák za neoprávněnou exekuciNové
Domov

Novela daňového řádu

Karolína Vaverková

Snížení úroků, které za pozdní zaplacení daní platí daňoví poplatníci, a současně snížení úroků, které platí berňák za neoprávněné exekuční vymáhání. To přináší novela daňového řádu, kterou připravuje ministerstvo financí Aleny Schillerové (za ANO). Podle ministerstva je překopání systému úroků krokem ke spravedlivějšímu daňovému systému. Daňoví experti ale kritizují právě snížení úroku za neoprávněnou exekuci o třetinu, což hodnotí jako snahu ztížit postiženým plátcům daně cestu k náhradě škody.

Novela snižuje úroky, které za pozdní platby daní platí poplatníci. Do novely je ale zařazeno i snížení úroků, které za pozdní vracení daní platí finanční správa. A to hodně. „Velmi výrazně se snižují dnešní úroky z neoprávněného exekučního vymáhání. Nyní jsou tyto úroky ve výši 32 %, po novu budou jen ve  výši 10 %,“ uvedl pro Echo24 člen Komory daňových poradců Tomáš Hajdušek. Tyto úroky se nyní vyplácí například v případě, že byl vydán zajišťovací příkaz a následně došlo k exekuci majetku daňového subjektu. Pokud byl následně tento zajišťovací příkaz shledán soudem jako nezákonný, vyplácel se úrok ve výši 32 %. 

„Podle mého je to zjevná snaha ministerstva ztížit postiženým subjektům cestu k náhradě škody a snížit tak celkový objem peněz, které stát platí za nezákonná rozhodnutí nebo nesprávné úřední postupy v oblasti správy daní,“ dodal Tomáš Hajdušek.

Kritický je k tomu i daňový poradce společnosti Grinex Richard Jahoda. „Snížení úroků může ovlivnit vůli správce daně řešit problémy zasažených firem,“ řekl deníku. „Tak například, když jednomu z našich klientů před měsícem dal Nejvyšší správní soud za pravdu, že došlo k neoprávněnému doměrku DPH, činí úrok z neoprávněné exekuce 30 % za rok, což je velká suma. Pokud dojde ke snížení na 10 %, motivace na straně správce daně rychle vše vyrovnat se může snížit,“ dodal Jahoda. „Je ovšem třeba vzít v úvahu, že připravovaná novela snižuje sankce pro obě strany,“ uvedl.

Obavu, že snížením úroku klesne motivace úředníků k nápravě nežádoucích excesů, ministerstvo financí nesdílí. „K pokrytí náhrady škody slouží jiný institut, který navržená novela jakkoli nemění ani nesnižuje. Pokud je někomu způsobena škoda, uplatní se obecný institut náhrady škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem orgánu veřejné moci,“ sdělil za resort financí Jakub Vintrlík. V rámci tohoto institutu je rovněž řešen vztah ke konkrétní úřední osobě, která škodu způsobila, tzv. regresní úhrada, dodal.

Návrh novely, který bude předložen na vládu nejdříve koncem července, obsahuje snížení tzv. reparačních úroků, které platí za pochybení správce daně nebo daňový poplatník. Tak například úrok z prodlení, který platí plátce daně, se ze současných cca 15,75 % bude úrok z prodlení snížen o 6 procentních bodů na cca 9,75 %. Mění se i úrok z posečkané částky na polovinu, uvedlo ministerstvo.

Dále čtěte: The Economist: Je to kafkárna. Varuje investory před Českem, zmínil i Babiše

Vláda protlačila rozšíření EET pro malíře, festivaly i chov velbloudů

Maláčová chce vzít 1,5 miliardy na sociální služby z rezerv. Schillerová to odmítá