Koalice ruší odborné náměstky, omezí funkční období vysokých úředníků

NOVELA SLUŽEBNÍHO ZÁKONA

Koalice ruší odborné náměstky, omezí funkční období vysokých úředníků
Poslanci podpořili v úvodním kole kontroverzní změnu služebního zákona. Foto: Ministerstvo financí
1
Domov

Jakub Fujáček

Poslanci tento týden schválili v prvním čtení změnu služebního zákona, který upravuje podmínky pro zaměstnance ve státní správě. Koaliční návrh do něj přináší několik novinek. Měly by například zaniknout funkce takzvaných odborných náměstků na ministerstvech, pro počet těch politických by zase měl být zrušen limit. Návrh počítá také se zavedením funkčního období pro vedoucí úředníky ve státní správě.

Poslanci dali v úvodním kole koaličnímu návrhu zelenou i přes rozkol mezi vládní koalicí a opozičním hnutím ANO, které chtělo novelu vrátit autorům k přepracování. Největší spor se vedl o zrušení omezení, podle kterého člen vlády může mít nejvýše dva politické náměstky. Další střet se týkal zavedení pětiletého funkčního období pro vedoucí státní úředníky.

Podle místopředsedkyně sněmovny Jany Mračkové Vildumetzové může zavedení funkčního období způsobit to, že o výběrová řízení na některé pozice ve státní správě nebude zájem. Předseda poslanců ODS Marek Benda zase namítal, že ve většině zemí EU je funkční období běžné.

Největší navrhované změny se ale týkají míst náměstků. Koalice chce zrušit pravidlo, podle něhož byl počet takzvaných politických náměstků ministra omezen na dva. Zároveň s tím by měly zaniknout pozice takzvaných odborných náměstků. Z nich by se stali od ledna podle novely „vrchní ředitelé sekcí“ a jejich funkční období by bylo rovněž omezeno na pět let.

Náměstci členů vlády by představovali podle zdůvodnění „přemostění mezi politickou částí moci výkonné a mezi úřednickým a zásadně apolitickým aparátem“. Zavedení funkčního období vedoucích úředníků má přinést vnitřní konkurenci a motivaci ke zvyšování úrovně služby.

Zrychlení výběrových řízení na pozice ve státní službě chce koalice dosáhnout například zkrácením lhůty pro podávání přihlášek, elektronickou komunikaci nebo rozšířením možností v omezení počtu uchazečů, kteří jsou přizváni na pohovor. Zaniknout by měl institut námitek proti průběhu a výsledku výběrového řízení, adepti by mohli využít stížnost podle správního řádu. Běžná úřednická místa by se obsazovala podle novely ve zjednodušeném výběrovém řízení.

Navrhovanou změnu musí ještě posoudit ústavně-právní výbor. Bude na to mít podle schváleného návrhu koalice měsíc místo obvyklých dvou. Hnutí ANO navrhovalo naopak prodloužení lhůty pro posouzení na tři měsíce, ale neuspělo.