Přijdou advokáti a daňoví poradci o právo mlčet? Budou mít oznamovací povinnost

Prolomení mlčenlivosti?

Přijdou advokáti a daňoví poradci o právo mlčet? Budou mít oznamovací povinnostNové
Domov

Karolína Vaverková

Možnost prolomení mlčenlivosti advokátů a daňových poradců je opět na stole. Obávají se toho zástupci obou profesí kvůli novele zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, která implementuje evropskou daňovou směrnici DAC 6. Zástupci advokátů a daňových poradců hovoří o prolomení práva mlčenlivosti kvůli zavedení nové a rozsáhlé oznamovací povinnosti týkající se přeshraničních obchodních operací.

Novela zavádí povinnost ohlašovat jakékoli přeshraniční obchodní operace, které mají znaky potenciálně agresivního daňového plánování.

„Mezi základní pilíř mlčenlivosti daňového poradce v současnosti patří, že je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem daňového poradenství. Navržená implementace toto základní pravidlo porušuje, neboť daňový poradce by byl povinen zveřejňovat informace, které se právě s výkonem daňového poradenství dozvěděl,“ uvedl pro Echo24 daňový poradce a člen Komory daňových poradců Tomáš Hajdušek.

Kritický je k novele i další daňový poradce. „Novela definuje charakteristické znaky, jejichž naplněním vzniká oznamovací povinnost. Jsou však uvedeny poměrně neurčitě a široce. Ten, kdo se bude chtít vyhnout riziku pokuty až 1,5 milionu korun, bude proto nucen oznamovat velké množství přeshraničních obchodních operací,“ uvedl pro Echo24 Richard Jahoda ze společnosti Grinex. „Navržený zákon účelově obchází státem uznanou mlčenlivost daňových poradců a advokátů. Formálně ji sice uznává, ale zároveň nařizuje jejich klientům splnit oznamovací povinnost, samozřejmě pod hrozbou vysokých sankcí,“ dodal.

Výhrady má k novele i vlivná Česká advokátní komora (ČAK). Její odmítavé stanovisko podporuje právě i Komora daňových poradců. Novela je nyní před předložením vládě v připomínkovém řízení.

Advokátům se nelíbí možnost nové oznamovací povinnosti advokátů v případě agresivního daňového plánování. „Nejedná se přitom o daňové úniky, ale o legální daňové struktury, které mohou vést k daňové úspoře nebo k přesunu zdanění z jednoho členského státu do jiného členského státu EU nebo i mimo EU,“ uvedla v Advokátním deníku za představenstvo ČAK Monika Novotná. Advokátům také vadí, že znaky, které musí transakce splňovat, aby podléhala oznamovací povinnosti, nebudou upraveny zákonem, ale pouze vyhláškou ministerstva financí. Nebude o ní tedy rozhodovat parlament, ale pouze úředníci.

Prolomení mlčenlivosti navrhovali loni Piráti

Návrhu na prolomení mlčenlivosti advokáti čelili už loni, šlo o návrh Pirátů. Ten ale potopili poslanci. „Návrh Pirátů, respektive loňský pozměňovací návrh poslance Michálka do daňového řádu umožňoval, aby kromě poskytování informací v rámci mezinárodní spolupráce bylo bez dalšího na výzvu správce daně povinné poskytování informací (např. ze strany advokátů) týkajících se také vnitrostátních záležitostí, a sice v případě podezření z daňových zločinů. Tedy v případě podezření na daňové úniky ve výši přesahující půl milionu korun,“ připomněl Pavel Říha z advokátní kanceláře Forlex.

„Právě poskytování údajů pro vnitrostátní potřeby bylo terčem kritiky. Požadování informací od advokátů pro účely mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní český daňový řád již od června 2018 připouští,“ dodal advokát.

Dále čtěte: Nový trestný čin mate advokáty. Je maření spravedlnosti v rozporu s etickým kodexem?