Arbitrážní spor mezi Pawlowski AG a ČR dopadl patem, republika miliardy platit nebude

Arbitrážní spor mezi Pawlowski AG a ČR dopadl patem, republika miliardy platit nebude 1
Homepage

Echo24

Spor o zmařený developerský projekt v Praze - Benicích skončil patem. Česká republika nebude muset platit pokutu, kterou v řádech miliard požadovala firma Pawlowski AG za změřenou investici. Arbitrážní tribunál sice konstatoval, že Česká republika s investicí Pawlowski AG nezacházela řádně a spravedlivě a že ji poškodila prostřednictvím neoprávněných opatření, nicméně škodu platit nebude muset. Další požadavky Pawlowski AG zamítla a obě strany náklady arbitrážního řízení ponesou rovným dílem.

Ministerstvo financí, které dnes o rozhodnutí arbitráže informovalo s tím, že Česká republika v mezinárodní arbitráži uspěla, protože nebude muset platit 5,2 miliardy korun za změřenou investici.„Jedná se o další mezinárodní úspěch v dlouhé řadě vítězství České republiky v investičních arbitrážích. Dnešní výsledek jen opětovně potvrdil, že odborníci a právníci Ministerstva financí dlouhodobě odvádějí svoji práci na vysoké profesionální úrovni. Jen letos se nám tak podařilo uhájit státnímu rozpočtu celkem 7,4 miliardy korun,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Jiný pohled má advokát Pawlowski AG JUDr. Havlíček, který ke sporu uvedl:„Je to veliký úspěch a první krok k zadostiučinění. Nyní musíme vyčkat, až nás kompetentní orgány České republiky (Ministerstvo financí, Hlavní město Praha) vyzvou k jednání a sdělí nám, jak hodlají svoje protiprávní jednání napravit. Jejich protiprávní jednání bylo deklarováno mezinárodním tribunálem a je na nich, zda a jak napraví své pochybení. Ohledně případné kompenzace není rozhodnutí tribunálu prozatím konečné a nyní vyhodnocujeme pro případ pokračování v naprosté ignoraci ze strany České republiky, možnost exekutivní nápravy. Zásadní rozhodnutí o protiprávním jednání České republiky ale již máme. Vydírání a podobné taktiky na mezinárodní poli jsou tvrdě potírány."

Podnikatel Sebastian Pawlowski koupil v roce 2007 pozemky mezi pražskými Benicemi a Uhříněvsí. Po změně územního plánu v roce 2010 se z nich staly stavební pozemky a podnikatel na nich plánoval postavit prostřednictvím společnosti Projekt Sever bytovou výstavbu pro asi 3500 lidí.

Po dalších dvou letech však Benice otočily, změnu územního plánu napadly u Městského soudu v Praze a uspěly. Podle Pawlowského advokáta Jana Havlíčka tak městská část Benice učinila nepředvídatelně, účelově a ve zlé víře. Nejvyšší správní soud tehdy potvrdil, že změna na stavební parcely z roku 2010 je neplatná, a to kvůli pochybení při projednávání změny. Pozemky tak byly opět určeny pro zeleň, nikoliv pro výstavbu.


Pawlowski, respektive jeho švýcarská společnost Pawlowski AG, proto následně zahájila kvůli neuskutečněné investici arbitráž proti Česku. Dosud bylo včetně dnes oznámeného výsledku ukončeno 35 arbitráží proti České republice. Aktuálně ČR čelí pěti mezinárodním arbitrážím. Naposledy letos v dubnu Česká republika uspěla v mezinárodní arbitráži s nizozemskou společností Fynerdale Holdings o zhruba 2,4 miliardy korun. Spor se týkal údajného pochybení ČR vůči společnosti v souvislosti s obchodem s potravinářským mákem.