Skandální zjištění o dotacích: „Rozhodující je rychlost klikání,“ píše ministerstvo

ROZDĚLOVÁNÍ DOTACÍ

Skandální zjištění o dotacích: „Rozhodující je rychlost klikání,“ píše ministerstvo
Rozhodujícím faktorem pro získání evropské dotace je rychlost klikání v mikrosekundách v přesně stanoveném čase, nikoli parametry žádosti. Foto: Shutterstock
Domov

Ladislav Šustr

Rozhodujícím faktorem pro získání evropské dotace je rychlost klikání v mikrosekundách v přesně stanoveném čase, nikoli parametry žádosti. Vyplývá to z uniklého e-mailu z ministerstva pro místní rozvoj, který má Echo24 k dispozici. Jde o návod, jak se mají hlásit zájemci o evropskou dotaci v programu REACT-EU. V tomto dotačním titulu se má přerozdělit téměř 20 miliard korun do oblastí zasažených koronavirovou krizí. Zpráva míří zejména na provozovatele nemocnic, kteří si mají zajistit kvalitní technické vybavení a pak v rychlosti klikat. „Zcela rozhodujícím faktorem bude zahájení času klikání ve 14:00 a rychlost dvojkliku např. oproti technickým parametrům,“ stojí v mailu doslova. Podle vyjádření ministerstva pro místní rozvoj ale bude každá žádost hodnocena po formální i kvalitativní stránce.

Ministerstvo pro místní rozvoj v minulém týdnu uveřejnilo tři výzvy k podání žádostí do unijního programu REACT-EU. Všechny výzvy označené čísly 98, 99 a 100 míří do zdravotnictví, které nemocnice mohou využít jako stavby, rekonstrukce či modernizace speciálních pracovišť. Dotace se mají využít například v urgentních příjmech, jednotkách intenzivní péče nebo na operačních sálech. V žádosti jsou pak jednotlivé lékařské obory vyjmenovány.

Ve výzvě jsou také vyjmenovány nemocnice, které o dotaci mohou žádat, protože se jejich oddělení shoduje s nabízenou podporou. Zájemcům byl také odeslán e-mail, který reaguje na časté otázky a nejasnosti, a který má Echo24 k dispozici. Uvádí se v něm čtyři faktory, které ovlivňují podání registrace do dotační výzvy.

„Vzhledem k vysokému zájmu všech potenciálních žadatelů, předpokládáme vteřinový režim výzev tzn. výzvy je nutné podat/zaregistrovat v první den, který je ve výzvě uveden jako první možný k registraci a zároveň v danou hodinu tj. 14:00000 hod (rozhodující může být nejen vteřinové podání ale i mikrosekundové podání),“ uvádí se v e-mailu, pod kterým je podepsána vrchní ministerský rada Odboru řízení operačních programů Petra Živcová.

Dalšími faktory jsou i počty předkládaných projektů nebo také důraz na technické vybavení počítačů a kvalitní připojení k internetu. „Je doporučeno konzultovat se specialisty na IT, dále uvádím, že server, který bude přijímat registrované projekty, je v Olomouci,“ zní další rada pro registraci k dotacím.

Zpráva pro žadatele obsahuje i praktické rady, jako kdo může podat projekt a s jakými právy. V závěru e-mailu je však kladen důraz na vykliknutí žádosti v přesně stanovený čas. „POZOR! Pokud budete klikat v 13:59 systém Vám pošle hlášení, že ještě není možné žádost podat, než toto vyřešíte, ztratíte vteřinu a projekt nepodáte včas. Začít tedy přesně ve 14:00. Doporučuji secvičit postřeh a rychlost u časomíry, která je vázána na světový čas a trénovat dvojklik,“ píše Živcová v e-mailu. „Zcela rozhodujícím faktorem bude zahájení času klikání ve 14:00 a rychlost dvojkliku např. oproti technickým parametrům,“ dodává.

Redakce Echo24 oslovila Petru Živcovou s dotazy, zda se rychlost klikání opravdu upřednostňuje před kvalitní nabídkou. „Omlouvám se, ale v souladu s interními postupy MMR, bych Vás požádala směrovat dotaz na systém hodnocení výzev React-EU a na to, zda lze výzvy č. 98, 99 a 100 do zdravotnictví charakterizovat jako tzv. vteřinové, na tiskové oddělení ministerstva pro místní rozvoj,“ řekla pro Echo24 Živcová.

Podle vyjádření ministerstva pro místní rozvoj reagovala zpráva na velmi časté a konkrétní dotazy žadatelů. „Jde o technické popsání, jak funguje podávání žádostí v systému, kdyby nastal případ, že žadatelů bude více než je disponibilních příjemců, což lze teoreticky předpokládat. Každá žádost však bude hodnocena po formální, ale i kvalitativní stránce a musí splnit kritéria, na kterých se shodli zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zdravotnictví, krajů a dalších institucí,“ řekl pro Echo24 mluvčí ministerstva Vilém Frček.

Podle něj nepadl žádný protinávrh, jak hodnotit potřebnější investice do nemocnice v jedné nebo druhé obci. „Zdravotní péče by měla být totiž kvalitně zajišťována v celé republice. Proto jsou dána kritéria dopředu – co všechno musí splnit projekt, aby mohl být financován z React-EU. Zároveň je stanovena maximální velikost dotace, kterou mohou jednotlivé nemocnice dostat tak, aby se dostalo na co největší množství žadatelů z jinak omezené alokace cca 18 miliard korun. A protože tyto peníze musí příjemci na základě pravidel EU použít a výsledek zajistit do konce roku 2023, musí se jednat o projekty připravené,“ dodal Frček.

Celé znění dopisu
Vážená paní, Vážený pane,

s ohledem na množící se dotazy ohledně podání/registrace projektů do výzev React-EU (výzva č. 98, 99 a 100 IROP), uvádím výčet následujících faktorů ovlivňujících podání. Informaci prosím předejte zpracovatelům vašich projektů.

1. vzhledem k vysokému zájmu všech potenciálních žadatelů, předpokládáme vteřinový režim výzev tzn. výzvy je nutné podat/zaregistrovat v první den, který je ve výzvě uveden jako první možný k registraci a zároveň v danou hodinu tj. 14:00000 hod (rozhodující může být nejen vteřinové podání ale i mikrosekundové podání);
2. je vhodné zvážit počty předkládaných projektů;
3. jedním z důležitých prvků je technické vybavení PC a rychlost připojení k internetu (je doporučeno konzultovat se specialisty na IT, dále uvádím, že server, který bude přijímat registrované projekty je v Olomouci);
4. u projektů je nutné nastavit tzv. ruční podání, přičemž projekty je nutné finalizovat a podepsat před 14 hodinou registrace (k podání může dojít až ve 14:00000 hod), případně i o den dříve. Projekt může podat osoba s těmito právy:

* správce přístupů
* zástupce správce přístupů
* signatář
* zmocněnec
K podání není zapotřebí plné moci.
Po finalizaci a podpisu žádosti je nutné STISKNOUT TLAČÍTKO S NÁZVEM PODAT, dále JE nutné OZNAČIT (POTVDIT) příchozí hlášku POKRAČOVAT, teprve pak bude projekt v systému podán. Pro úspěšné podání je tedy nutné v co nejkratším čase označit tyto dvě navazující pole/úkony.

POZOR! Pokud budete klikat v 13:59 systém Vám pošle hlášení, že ještě není možné žádost podat, než toto vyřešíte ztratíte vteřinu a projekt nepodáte včas. Začít tedy přesně ve 14:00 Doporučuji secvičit postřeh a rychlost u časomíry, která je vázána na světový čas a trénovat dvojklik.

Pokud bude podávat jeden projekt společně více lidí (s rozdílnými přístupy) počítejte s tím, že systém může spadnout pro duplicitní sdílení (může a nemusí, to nikdo neví).
Pokud podáváte do jedné výzvy více projektu, určitě zajistěte, aby každý člověk podával projekt samostatně ze svého počítače a bez sdílení práv (např. signatář na projekt A, jiný signatář nebo správce přístupu na projekt B, jiný správce přístupu na projekt C).

Zcela rozhodujícím faktorem bude zahájení času klikání ve 14:00 a rychlost dvojkliku např. oproti technickým parametrům.

Hodně úspěchů!

Ing. Petra Živcová
vrchní ministerský rada
Oddělení řízení
Odbor řízení operačních programů