Nesouhlasím s plošnou povinností nosit roušky

POLITICKÁ ARÉNA

Nesouhlasím s plošnou povinností nosit roušky
Politická aréna

Alexandra Udženija

Pandemie koronaviru byla pro nás všechny novou zkušeností. V prvních dnech a měsících se vláda naší země snažila především ochránit zdraví a životy obyvatel. Ne vše se povedlo, ale všichni jsme byli ochotni to tolerovat, protože jsme stáli před pro nás neznámou výzvou. Nyní je situace ovšem jiná. Máme více dat, máme projekt chytré karantény, nebo nám ho vláda alespoň slibuje a můžeme svá opatření lépe zaměřovat. Nyní je čas na racionální zvážení rizik a cílená opatření, ne na vyvolávání strachu a plošné restrikce. Jakkoliv rozumím snaze ochránit ohrožené skupiny obyvatel, nemohu souhlasit s plošnými opatřeními, která navíc postrádají koncepci.

Vyzývám tedy Vládu České republiky, premiéra Andreje Babiše a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, aby přehodnotili stávající přijatá opatření.

Mnohem efektivnější a pro občany snesitelnější by bylo, kdyby vláda udělala následující kroky:

  1. Vláda musí bezodkladně dostát svým slibům a uvést v život funkční chytrou karanténu, místo zavádění plošných restrikcí.
  2. Místo plošné povinnosti nosit roušky, musíme účinně chránit nejzranitelnější skupiny obyvatel. Povinnost nosit roušky by měla být omezena na nemocnice, domovy důchodců, MHD a jiná zařízení, kde se vyskytují ve větším počtu občané rizikových skupin. Nedává žádný smysl je povinně nosit například v restauracích, zvlášť, když tato povinnost neplatí při konzumaci nápojů a pokrmů.
  3. Vláda by měla zajistit nejzranitelnějším skupinám obyvatel, jako jsou lidé se sníženou imunitou, s chronickým onemocněním, nebo senioři, účinnou ochranu ve formě respirátorů.
  4. Vláda se by se musí vyvarovat všech plošných opatření, která budou dále dusit již tak silně zasaženou českou ekonomiku. Nemá mandát od občanů na to, aby jim nekoncepčními opatřeními ničila živobytí.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko deníku Echo24.