Prohlášení Nadace Svoboda slova a myšlení

NOVÝ PROJEKT ECHA

Prohlášení Nadace Svoboda slova a myšlení
Podoba akcie společnosti Echo Media. Foto: Ilustrace: Echo
3
Domov
  • Správní rada Nadace Svoboda slova a myšlení
Sdílet:

Současný český mediální trh je ve velmi specifické situaci, kdy jsou větší mediální domy vlastněny jako účelové součásti velkých holdingů, a ztrácejí tak podstatnou část své nezávislosti a tím i svobody slova.

Globální digitální společnosti převzaly podstatnou část příjmů tradičních médií, která jen těžko hledají náhradní zdroje financování.

Současné spojení obou problémů způsobuje u malých vydavatelství balancování mezi nezávislostí a financemi, případně i zánikem.

Přesto i u nás stále existují skutečně nezávislá média, která spoléhají na přízeň svých předplatitelů a sponzorů. Mají však trvalý nedostatek finančních prostředků, který ovlivňuje jejich kvalitu a brání jejich dalšímu možnému rozvoji.

Nadace Svoboda slova a myšlení byla založena za účelem podpory nezávislosti médií. Po dlouhých diskusích jsme došli k myšlence propojit individuální akcionářství s předplatným.

Rozhodli jsme se naplnit název Nadace Svoboda slova a myšlení a realizovat výjimečný pilotní projekt ve financování médií. Rozdělíme mezi čtenáře a autory Echa majoritní balík akcií vydavatelství Echo Media a.s.

Nadace po dohodě s akcionáři získá 51 % plnohodnotných akcií Echo Media a.s. do svého majetku.

Prvním cílem Nadace je: Darovat formou nadačního příspěvku každému předplatiteli, který o to požádá, ročního ECHO KOMPLET* jeden kus akcie, a to až do vyčerpání k tomuto záměru určeného počtu akcií vlastněných Nadací.

Druhým cílem Nadace je: Udělat akcionáře z redaktorů Echo Media a.s. tím, že mezi ně postupně rozdělí část akcií formou nadačního příspěvku.

Třetím cílem Nadace je: Věnovat v následujících letech akcie dále těm, kteří se významně zaslouží o svobodu slova. Tím Nadace ocení zásluhy na poli svobody slova a tisku.

Pro předplatitele ECHO KOMPLET*, kteří požádají též o nadační příspěvek, bude vydán vždy 1 ks kusové akcie společnosti Echo Media a.s. vydané jako cenný papír (listinné).

Vydavatelství Echo Media a Nadaci k tomuto rozhodnutí vede snaha co nejvíce otevřít práci redakce veřejnosti, a vytvořit tak její užší vztah se čtenáři. Chceme, aby vznikl prostor pro bezproblémový přenos informací mezi předplatiteli-akcionáři a redakcí.

Jde o zcela ojedinělý krok. Vydavatelství bude první, kdo se pokusí vytvořit nový model fungování médií. Echo Media a.s. bude prvním vydavatelem, jehož práci budou kontrolovat i ovlivňovat čtenáři, kteří budou zároveň i akcionáři.

Každá akcie bude mít nejen finanční hodnotu, ale zároveň bude symbolem příslušnosti k hodnotám ECHA, kterými jsou SVOBODA SLOVA, NEZÁVISLOST A SERIÓZNOST.

Současně chceme vytvářet prostor pro práci novinářů a autorů, kteří vyznávají identické hodnoty. Věříme, že tým autorů Echa bude mít v projektu velkou oporu a získá pevné zázemí.

Víme, že role Nadace v projektu vzniku nového funkčního modelu fungování Echo Media, a.s. skončí v okamžiku, kdy už nebude mít k rozdělení žádné akcie z počátečního 51% balíku.

V tu chvíli bude jasné, že nový akcionářský model funguje, je životaschopný a přinesl do práce vydavatelství potřebnou stabilitu.

 

* Předplatné ECHO KOMPLET obsahuje všechny periodické produkty v digitální podobě i tištěný TÝDENÍK ECHO

Foto: Týdeník Echo

 

Sdílet:

Hlavní zprávy

×

Podobné články