Většina kuřáků chce přestat, ale neví jak

Většina kuřáků chce přestat, ale neví jakNOVÉ
Domov

Jaké alternativy existují?

Nejnovějším trendem v omezování kouření jsou alternativní tabákové výrobky. Ať už jde o e-cigarety, nebo o tzv. zahřívaný tabák, v obou případech se většina expertů shoduje, že jejich dopady na lidské zdraví jsou násobně menší. Mají tak určitý potenciál omezit kouření cigaret a zmírnit tím škody na zdraví kuřáků i lidí v jejich okolí.

Nový pohled na věc přinesla studie, kterou pro společnost Philip Morris International (PMI) provedla společnost Povaddo. Z tohoto rozsáhlého mezinárodního výzkumu vyplývá, že až 80 % kuřáků zvažuje svůj zlozvyk omezit. Zároveň ale jen zhruba 55 procent dospělých kuřáků uvedlo, že mají potřebné informace o možných alternativních produktech. Z toho plyne, že významná část z nich chce přejít na možné alternativy; zároveň však neví, jaké možnosti se jim nabízejí.

„V současné době existuje obrovské množství dezinformací o produktech bez kouře, což způsobuje zmatek. Je to jedna z největších překážek, kterým svět čelí, chce-li se zbavit cigaret,“ uvedl Jacek Olczak, provozní ředitel společnosti PMI. „Skutečností je, že dospělí kuřáci, kteří nedokáží zcela přestat kouřit, mají k dispozici jiné a lepší řešení. Je naléhavě zapotřebí vést celosvětovou debatu - založenou na vědeckém výzkumu a faktech - o těchto alternativách,“ uvedl ve svém prohlášení.

Jaké alternativy existují?

„Lidé kouří kvůli nikotinu, ale umírají kvůli kouři“, uvádí opakovaně přední česká odbornice na odvykání kouření prof. Eva Králíková a dodává: „Cigarety tak představují nejhorší možný způsob, jakým lze nikotin přijímat.“ Alternativních cest existuje několik. Poradny na odvykání kouření doporučují například náhradní nikotinovou terapii, kdy pod dohledem lékaře lze nikotin přijímat ve formě žvýkaček nebo inhalátorů.

Velká část kuřáků se nechce nebo se nedokáže svého zlozvyku zbavit zcela. Hledají proto jiné způsoby, jak mohou užívat nikotin méně rizikovou cestou. V některých zemích má tradici například žvýkací či orální tabák, který se vkládá do úst. Zásadní změnu ale přinesly až elektronické výrobky, které nikotin uvolňují buď z tekuté náplně, nebo přímo ze speciálně upraveného tabáku. V těchto výrobcích se tabák či náplně zahřívají, ale nespalují.

Z uvedeného mezinárodního průzkumu, který ve 13 zemích celého světa provedla společnost Povaddo, vyplývají poměrně jednoznačné závěry. Poptávka po ověřených informacích je mezi kuřáky velmi vysoká. V průměru až 90 % lidí ví o existenci elektronických cigaret a dalších alternativách kouření. Zároveň ale zhruba 68 % dospělých kuřáků uvedlo, že kdyby měli přesnější informace o těchto alternativách, byli by daleko otevřenější možnosti jich využít. Nedostatek informací o tom, jak se nové výrobky liší od klasických cigaret, tak pro ně představuje největší překážku pro změnu jejich návyků.

Britský příklad

Pozorovat dopad alternativ kouření lze například ve Velké Británii. Oficiální britské organizace Public Health England a Royal College of Physicians ověřovaly rozdíly mezi cigaretami a různými typy novými výrobků. Výsledkem jsou nejenom odborné studie, ale i přímá doporučení, jak by měly veřejné instituce k těmto výrobkům přistupovat. Britský zdravotní systém NHS na svých stránkách například přímo uvádí elektronické cigarety jako cestu, kterou lze zmírnit škody na zdraví kuřáků a která může sloužit i pro odvykání kouření.

V Anglii poklesl podíl kuřáků v populaci mezi lety 2012 a 2018 o zhruba 5 %, počet uživatelů elektronických cigaret přitom významně vzrostl. Podobný přístup doporučují i další odborné instituce v západní Evropě.

V České republice se o alternativních výrobcích hovoří poměrně opatrně. Vládní strategie na roky 2019 – 2027 uvádí, že kuřáci nemají o těchto možnostech dostatečné informace. Stejně tak i zmiňuje, že elektronické výrobky jsou méně rizikové a mohou být účinným nástrojem na odvykání kouření. Ke konkrétním krokům ale zatím nikdo nepřistoupil.

Související články