Korespondenční hlasování a Ústavní právo na přímou volbu

NÁZORY ČTENÁŘŮ

Korespondenční hlasování a Ústavní právo na přímou volbu
Názory čtenářů

Ing. Zdeněk Svoboda

Hned z počátku mého textu napíši, že jsem zásadně proti korespondenčnímu hlasování, protože poskytuje nekonečný prostor k manipulaci s výsledky voleb. A to na všech úrovních, od místních voleb až po přímou volbu presidenta, a to všemi myslitelnými způsoby! Žádný způsob korespondenčního hlasování, -presentování svobodné vůle občanů-, tedy ani zaslání volby v zapečetěné obálce na doručenku, nemůže zabránit manipulacím všeho druhu!

Mnohem důležitější je však skutečnost – minimálně pro občany ČR, kteří rozumí významu slova demokracie a ctí text Ústavy-, že korespondenční způsob hlasování odporuje ústavně zaručenému způsobu hlasování. Volba do PS a Senátu je přímá, tajná, všeobecná a rovná! Autor textu je přesvědčen, že to platí i do všech nižších stupňů volených orgánů v ČR i pro přímou volbu presidenta.
Ústava ČR ve svém příslušném ustanovení doslova říká:

Článek 18
(1) Volby do Poslanecké sněmovny se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásady poměrného zastoupení.

(2) Volby do Senátu se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásady většinového systému.

Skutečnost, že „demokratické“ strany –ODS a ČSSD- v době „Opoziční smlouvy“ znásilnily ústavní zásadu poměrného zastoupení je opomíjená, nekomunikuje se. V současné době drtivá většina vlivných sdělovacích medií často poukazuje na tu velkou „Nespravedlnost“, na to, že strany se ziskem cca 5% potřebují na zisk jednoho mandátu v PS 2x více hlasů než ANO. Ale už neuvádějí, které že to byly „demokratické“ strany, co před cca 20 lety zpotvořily ústavní zásadu poměrného zastoupení (a to největším „znásilněním“ zásady přímého zastoupení zabránil ÚS na základě stížnost presidenta V. Havla).

No a dnes, velmi obdobným způsobem, ale bez ústavní třípětinové většiny v PS a Senátu, se jiné „demokratické“ strany, s pomocí ODS, usilují o znásilnění významu sousloví „přímé volební právo“. Takový zákon, schválený prostou parlamentní většinou by byl protiústavní a dotčené strany by to úspěšně napadly u ÚS.

Je třeba poukázat i na to, že případné účelové prosazení korespondenční volby, by bylo stejné znásilnění, jako to znásilnění zásady poměrného zastoupení v PS, jen by ta Nespravedlnost nebyla tak snadno doložitelná. Podvody, falšování, manipulace a korupce se špatně dokazují!

Na druhé straně, žijeme v době, kdy lze mnohé pojmy lehce měnit. Na příklad definici manželství dle NOZ § 655 „Manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon…“ jednoduše prohlásíme za sociální konstrukt a předefinujeme ho dle přání a ve prospěch nějaké menšiny ze souboru osob označovaného zkratkou LGBT+. Nebo si půjčíme 750 miliard EUR s tím, že budeme platit jen úroky a tak dosáhneme blahobytu a dlouhé etc.

A na úplný závěr mého textu napíši, že jsem zásadně i proti hlasování, po sítí zvané Internet, neboť ta –ze svého principu- není sítí bezpečnou, je snadno zneužitelná (jinak by Trump nikdy nebyl zvolen, že?). Po případném zavedení voleb přes síť Internet nejen uděláme poslední/předposlední krok do absolutního otroctví –záleží na tom zda dříve nebude zrušena hotovost-, ale volby vyhraje ten, kdo si zaplatí lepší hackery.

A jak známo, nejlépe platí ti, co dychtí po moci a jsou ekonomicky silní. Příjmení si každý dosadí sám.