Doprava ve Středočeském kraji – největší dosud neřešené problémy

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Doprava ve Středočeském kraji – největší dosud neřešené problémy 1
INZERCE

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ ALIANCE

Mezi nejtíživější problémy občanů Středočeského kraje dlouhodobě patří doprava. Všichni o tom mluví, ale nikdo dosud nenabídl řešení, které by skutečně pomohlo obyvatelům Středočeského kraje. ODA pro ně řešení má.

Za prací do Prahy denně dojíždějí desetitisíce Středočechů, kteří jsou oporou řady pražských firem. Tito poctivě pracující lidé se přitom stávají obětí tzv. modrých zón a mají každé ráno trauma z toho, jestli a kde zaparkují. To je přece absurdní a ptám se, proč to už dávno zástupci kraje neřeší??

Funkční proveditelné řešení přitom existuje. Dostat metro až na kraj Prahy, tam vyjet na povrch a protáhnout ho do středních Čech. Jednoduchý příklad, z Letňan protáhnout metro až do Čakovic, tam vyjet na povrch a za Čakovicemi vybudovat velké parkoviště. Lidé pak budou mít jistotu, že ráno přijedou na dostatečně kapacitní parkoviště, přesednou na koleje a bez problémů se během chvilky dostanou do centra nebo kamkoli po Praze. Toto je náš návrh řešení, návrh z dílny ODA, který by znatelně ulevil věčně ucpané Praze, kde se pořádně vůbec nedá zaparkovat. Naši občané musí přestat být obětí pražských modrých zón.

Druhou stranou mince, kde nabízíme řešení, je minimální dopravní obslužnost v okrajových částech Středočeského kraje. To chceme a musíme změnit. Významné okrajové části kraje se dlouhodobě vylidňují, protože tam není dostatečná dopravní dostupnost, což sebou nese nedostatek slušně placených pracovních míst a lidé potom raději odchází za prací jinam.

Naší snahou a jednou z priorit Občanské demokratické aliance ve středních Čechách a mě osobně, je tento negativní trend zastavit. Základem je zlepšení dopravní obslužnosti a to sebou automaticky ponese i další doprovodná pozitiva, která oceníme všichni. Je třeba v těchto místech podpořit zemědělce, farmáře, ale i malé firmy, startupy a mladé lidi, aby nemuseli odcházet za lepšími podmínkami jinam. V mnoha oborech podnikání by dnes stačilo jen kvalitní připojení k internetu, ale takové možnosti v okrajových částech kraje nikdo nenabízí, nikdo na tom dosud nezačal pracovat a zabývat se tím.

Klademe si za cíl vytvářet vhodné podmínky pro slušně placené příležitosti i dále od Prahy tak, aby se do vylidněných a takříkajíc “bohem zapomenutých” oblastí kraje vraceli mladí lidé po škole a s nimi se se do regionu začne ruku v ruce vracet čerstvá energie, která vdechne kraji život.

Doposud na to všichni s prominutím kašlali a především okrajové části na jihu kraje byly zcela mimo pozornost těch, kteří by se o to měli starat. Nikdo z úrovně vedení kraje do dnešního dne neřešil, jak tomuto území navrátit a zajistit kvalitní život. Přece nikdo z nás nechce žít v pusté krajině, kde nic není, odkud nikam nedojedeme, a kde není snadné nalézt dobrou práci. Těmto místům chceme vrátit atraktivitu, vrátit jim život. Z pozice jen místních obecních samospráv to zařídit nelze, to je nutné udělat z krajské úrovně. A to je jedním z našich hlavních cílů pro zlepšení životních podmínek pro obyvatele Středočeského kraje.