Covid 19 – Genové pseudovakcíny nejsou řešením

DOPISY ČTENÁŘŮ

Covid 19 – Genové pseudovakcíny nejsou řešením
Ilustrační snímek. Foto: Shutterstock
1
Názory čtenářů

Jan Kaňa

Danajský dar

Situace kolem nežádoucích vedlejších účinků narychlo vyvinutých genových přípravků proti covidu-19 (Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca, Janssen, Sputnik) je vážná. 19. ledna 2022 vydal lékařský odborný časopis British Medical Journal (BMJ) úpěnlivou výzvu svých editorů, aby s okamžitou platností byla zpřístupněna všechna data klinických testů těchto léčiv provedených farmaceutickými firmami a umožněno přezkoumání těchto dat odbornou veřejností (1). S anglickou uhlazeností avšak nekompromisně tím bylo řečeno, že lékařská komunita již nevěří údajům uvedeným firmami v žádostech o registraci vakcín proti covidu. Realita masivních vedlejších účinků těchto přípravků nutí stále více lékařů vyjít na veřejnost a hovořit. Politici všude na světě však zavírají oči před realitou, mnohým dochází, že byli napáleni.

Byli napáleni podruhé, když při prvním napálení lidstvu chorobně ctižádostivý virolog z Berlína věnoval (ale jeho institut dobře vydělával na potřebných chemikáliích) test na vir, který v izolované formě neměl vůbec k dispozici, test, který sám o sobě nejenže nediagnostikuje nemoc covid-19, ale z 90 procent ani nákazu tímto virem, protože ve velkém procentu testovaných najde jen genetickou informaci nefunkčních virů nebo virové tříště (viral debris). Tento fakt virolog buď nevěděl nebo jaksi opomněl říci. Hygienici a epidemiologové dostali hračku a moc, a začali si hrát ve velkém, epidemie testování se rozjela po světě. Co na tom, že 90 procent pozitivně testovaných nikdy nevyvinulo příznaky a trávili zbytečný čas jako zdraví lidé v karanténách. Aby se to ospravedlnilo, vynalezl se pro zdravé pozitivně testované pojem asymptomatické onemocnění, contradictio in adjecto tak absurdní jako suchá voda nebo pravdomluvný politik. Ještě dnes potkávám pacienty, kteří mi tvrdí, že měli covid 4krát, a míní tím 4krát pozitivní PCR test. Ve společnosti se šířila atmosféra strachu a paranoie, každý byl najednou potenciální bacilonosič. Za lékařsky neindikované plošné testování za poslední dva roky vyhodila oknem vláda ČR podle hrubého odhadu kolem 30 miliard Kč. Ministerstvo zdravotnictví jistě zná nebo umí dohledat přesnou výši těchto “diagnostických” nákladů; že je veřejně nepublikuje, a nepublikuje, kdo profitoval a pořád dále profituje z obrovských finančních částek tekoucích provádějícím firmám, mluví samo za sebe. Média hlavního proudu mlčí.

Na druhém napálení nejsou politici a experti státních zdravotnických organizací USA a EU úplně bez viny, nechali se tak říkajíc napálit aktivně: vlastní neodborností vsadili na vývoj koncepčně pomýlených vakcín nevyzkoušenou technologií se všemi riziky s tím spojenými. Byli to oni, kdo udělili registraci genovým přípravkům za účelem vakcinace proti covidu, přitom jim očividně, pod časovým a možná i politickým tlakem, ušly chyby, nedostatky a vědomá zkreslení v žádostech farmaceutických firem o schválení. O možnosti podplacení rozhodujících osob je možno toliko spekulovat. Jen odborné posouzení žádosti firmy Pfizer by vydalo na obsáhlou publikaci, z důvodů stručnosti tohoto textu odkazuji na přehlednou analýzu Canadian Covid Care Alliance (2), i jako přibližně půlhodinové video v angličtině (3), a na analýzu v češtině sdružení SMIS (4,5). Pokud by jen v několika bodech důkladně státní zdravotnické úřady posuzovaly dané žádosti, nemohly by bývaly navrhované přípravky nikdy uvést do oběhu.

Interpretace, nebo manipulace dat ?

Dva aspekty pro ilustraci: každému trochu informovanému odborníkovi musely již na první pohled padnout do oka nápadně nízké počty onemocnělých covidem v kontrolní skupině očkované placebem (162 ze 17511 sledovaných, t.j. méně než jedno procento) v žádosti firmy Pfizer (6). My přitom víme, že respirační virózy mají v chřipkové sezoně v populaci prevalenci mezi 5 až 15 %. Vysvětlení: firma Pfizer v žádosti nebrala na zřetel, že v obou skupinách studie byl mnohonásobek probandů se symptomy covidu (1594 v očkované resp. 1816 v kontrolní skupině – ref. 6 na s. 41), u kterých nebyl proveden PCR test nebo byl (falešně) negativní, a tito probandi byli ze srovnáni očkovaných a neočkovaných jako tzv. nepotvrzené případy vyloučeni. Přitom 7 dní po ukončení vakcinace bylo dokonce u očkovaných o 42 % více nepotvrzených podezření na covid než u kontrol (409 ku 287 u kontrol). Pokud by tato čísla byla v žádosti vzata v úvahu, klesla by relativní účinnost přípravku z proklamovaných a posléze veřejnosti mediálně vmasírovaných 95 % na 19 % (ref. 2 na s. 23) a s takovou účinností by registrace nemohla být udělena (úřady požadovaly minimálně 50 %). Jako subtilní se jeví odborníkům známá skutečnost, že vakciny se testují v klesající části vlny epidemie, kdy vir z populace mizí a tudíž efekt očkování vypadá silněji. V jediné studii provedené ve stoupající fázi epidemiologické vlny covidu v Jižní Africe nebyl prokázán žádný efekt přípravku AstraZeneca na variantu beta ve srovnání s kontrolní skupinou.

I slabší efekt vakcíny by byl akceptovatelný za předpokladu, že vakcína je dobře snášena a četnost a intenzita jejích nežádoucích účinků je významně nižší než účinky onemocnění, kterému má zabránit. To je druhý aspekt k ilustraci: týká se přímo krátkodobých vedlejších účinků preparátu firmy Pfizer podle dat z její žádosti. Ve skupině očkovaných bylo o 10 % více probandů, kteří museli akutně vyhledat lékařskou pomoc nebo byli hospitalizováni (127 ku 116 u kontrol), o 43 % více úmrtí (20 ku 14), o 75 % více těch se závažnou komplikací (262 ku 150) a o 300 % vedlejších účinků spojených s procedurou očkováním (5241 ku 1311; většinou se tady jedná o přechodné mírné symptomy známé i u jiných vakcín). Kromě toho je otázka, jestli někteří probandi nebyli právě kvůli nežádoucím vedlejším účinkům ze studie vyloučeni záměrně; poměrně vysoké počty vyloučených probandů by to mohly naznačovat. Na tato data nebyl úřady dostatečně brán zřetel při udělení registrace.

Situace s očkováním proti covidu přesto vypadala díky slibům politiků a masivnímu marketingu farmaceutických firem v první polovině roku 2021 nadějně: firmy rozjely produkci ve velkém, politici dali veřejnosti vyhlídku na ukončení epidemie moderním očkováním, kterému veřejnost v této fázi uvěřila majíc zkušenost s vyzkoušenými a spolehlivými vakcínami v minulosti.

Prozření v Izraeli

Blížilo se léto, a tak se i mladší ročníky nechaly naočkovat kvůli dovolené v zahraničí. Vakcíny v létě, kdy viry u nás jako každý rok prakticky mizí, měly zdánlivě stoprocentní účinnost, protože kde není vir, nemá se jak účinnost vakcíny prokázat. Mezitím však v Izraeli, kde vakcinace ohrožených skupin proběhla v prvním kvartálu 2021 a kde svého času bylo proočkovanost nejvyšší na světě, započala v polovině června 2021 delta vlna covidu, v jejímž průběhu se brzy ukázalo, že podíl těžce onemocnělých očkovaných v nemocnicích a na JIPkách odpovídal circa 60tiprocentnímu podílu očkovaných v populaci Izraele (7), jedoznačný důkaz, že genové vakcíny fungují po 4 až 5 měsících již jen velmi slabě pokud vůbec. Podíl prodělanců (termín jsem našel u spisovatele Ondřeje Neffa) se získanou imunitou proděláním covidu s klinickými příznaky byl přitom po celou dobu pod 1 % hospitalizovaných, čili tak, jak to funguje i u pravé vakcíny. Kromě toho se záhy zjistilo, že očkovaní přenášejí nepozorovaně infekci dál, mylně u sebe předpokládajíce sterilní imunitu běžnou u klasických vakcín.

Přesně podle Einsteinovy definice šílenství (“The definiton of insanity is doing the same thing over and over and expecting different results”/ Šílenství je opakovat pořád stejný pokus a přitom očekávat různé výsledky) se našlo východisko z této zapeklité situace – třetí dávka, demagogicky slovně opatřená pozitivní konnotací posilující (booster). Pro tento postup nebyly vůbec žádné vědecké podklady ani dřívější zkušenosti. Od 31. července se tedy začalo v Izraeli posilovat, ale již po 12 dnech se začali v nemocnicích objevovat první “posílení” pacienti s těžkým průběhem a jejich podíl dosáhl do konce srpna 10 % těžce onemocnělých a držel se na této hladině až do odeznění vlny. V sestupné fázi křivky této vlny v říjnu 2021 pořád ještě očkovaní a posílení tvořili circa 25 % těžce onemocnělých pacientů. Podobnou zkušeností prošly všechny státy na světě. V Anglii s přibližně 80procetní proočkovaností a posíleností byl v období 45. až 48. kalendářního týdne 2021 podíl hospitalizovaných a zemřelých očkovaných pacientů nad 50 let kolem 80 % (ref. 8, tabulky 8 a 9). V Německu vládní statistici, zřejmě inspirovaní orwellovským předefinováním významu slov, měli dojem, že vyzrají na realitu, když prostě označí očkované za neočkované, tím, že zkrátí dobu po očkování resp. po prodělání nemoci z jednoho roku na 6 resp. 3 měsíce, tak, aby nově upravené počty pacientů v nemocnicích vykazovaly hlavně nově definované “neočkované”.

Rádobyvakcíny

Genové vakcinační přípravky nejsou vakcínami v klasickém slova smyslu, i když jejich princip byl před lety připojen jako další možný mechanismus imunizace k definici vakcín nadnárodními zdravotnickými organizacemi. Je totiž zásadní rozdíl, jestli imunizace proběhne komplexní imunní reakcí na všech 26 dosud známých bílkovin inaktivovaného viru SARS-CoV-2 normální cestou přes sliznice dýchacího a trávícího traktu a přilehlé lymfatické uzliny, nebo jestli obranná protilátková reakce organizmu vznikne úzce jen na jednu bílkovinu virového výběžku (spike protein), k jejíž produkci byly zneužity vlastní buňky organizmu vpašováním potřebného genetického kódu (mRNA) maskovaného obalem z tukových nanočástic nebo infekcí jiným (vektorovým) virem obsahujícím též danou genetickou informaci. Přední imunologové varovali a přesně popsali ještě před započetím očkovací kampaně proti covidu, jaká rizika takto vytvořené pseudovakcíny skýtají (9).

Velmi zjednodušeně: bílé krvinky (tzv. T-lymfocyty) rozeznají cizí spike protein produkovaný vlastními buňkami a exprimovaný na jejich povrchu, a začnou mylně tyto buňky považovat za cizí, napadat je a ničit, proces nazývaný autoimunní reakce. Pokud očkovanec má protilátky proti spike proteinu, ať před prvním očkováním po dříve prodělaném koronavirovém infektu, nebo před druhou dávkou jako efekt první dávky, může dojít k imunní reakci velmi podobné té u onemocnění covid-19 se všemi možnými komplikacemi téhož. Autoimunní reakce je sice vyvolána jednorázově, jak popsáno, ale její mechanismus se díky paměťovým schopnostem imunitního systému v těle udržuje dál, i když primární agens již není přítomno. Z klinických zkušeností u jiných autimunních onemocnění víme, že jejich symptomy je možno na snesitelnou míru potlačit specifickými léky, ale pokud se léky vysadí, onemocnění znovu vzplane původní mírou. Autoimunní procesy se vyvíjejí povětšinou pomalu a chronicky, takže klinické symptomy se mohou projevit až po delší době, a tak budou jen těžko dávány do souvislosti s původním je vyvolávacím impulzem.

Pitvy rozhodují

Němečtí patologové prof. Arne Burkhardt a prof. Walter Lang vyhodnotili histologické nálezy tkání získaných z 15 soudně nařízených pitev náhle zemřelých (v práci, na ulici, v autě, doma a v nemocnici) osob věkem mezi 28 a 95 roky, sedm dní až 6 měsíců po očkování proti covidu (10). U všech s výjimkou jednoho případu zjistili výrazné poškození buněk výstelky cév a autoimunní zánětlivou infiltraci a destrukci cévní stěny a okolních tkání bílými krvinkami, speciálním barvením identifikovanými jako CD3 T-lymfocyty. To se nejčastěji (u 13 z 15 posuzovaných případů) projevilo na srdci jako multifokální lymfocytární zánět srdečního svalu a osrdečníku (myoperikarditida), klinicky vedoucí ke snížení výkonnosti srdce a při postižení inervace srdečního svalu k arytmiím až k zástavě srdce, tak jak v posledním roce tak často vídáme i u aktivních sportovců po očkování. Proto se, z pochopitelných důvodů, chytřejší mezi sportovci nenechají očkovat, i za cenu ztracených šancí kvůli diskriminačním omezením sportovní činnosti, viz případ Djokovic; čtyři právě kvůli myokarditidě z klání na Australian Open 2022 vypadlí tenisté by mu teď asi dali zapravdu. Média hlavního proudu však k tomu mlčí. Těžké postižení srdečního svalu a poruchy inervace jsou akutně životu nebezpečné a zanechávají vždy dlouhodobé deficity a omezení. Názorný je případ německého ministra čehokoliv Horsta Seehofera, který po prodělání těžké myokarditidy v r. 2002 již nikdy nenabyl původní průraznosti. Avšak i mírně probíhající zánět srdečního svalu přes vyléčení může zanechat celoživotní následky, které se mohou projevit, až když je srdce vystaveno zátěži nebo nové chorobě.

Další výrazné autoimunní změny byly na plících u 8 z 15 posuzovaných (lymfocytární alveolitida s chronicky probíhajícím intersticiálním zápalem plic), kromě toho v menší míře i v dalších orgánech (ve slezině, játrech, ledvinách, mozku). Výskyt těchto autoimmunních procesů prakticky ve všech orgánech může jen znamenat, že genové očkovací přípravky nezůstávají na místě inokulace v deltoidním svalu paže, nýbrž jsou rozneseny cévním systémem do celého těla. To v podstatě bylo prokázáno v experimentální pilotní studii na myších sledováním distribuce radioaktivně označených tukových nanočástic, studii provedené před registrací přípravku Pfizer-BioNTech avšak v žádosti o registraci zatajené, a nedopatřením až po udělení prozatimní registrace uniklé na veřejnost z důvěrných japonských materiálů firmy Pfizer (11). Proč jsou nejčastěji postiženy srdce a cévní systém, umí zodpovědět student v prvním semestru anatomie – jsou takříkajíc první na ráně: ze svalu paže vedou cévy krev s genovým přípravkem do srdce, do kterého se pak krev ještě jednou vrací malým oběhem krevním z plic, než je posléze cévami distribuována do periferních orgánů.

Otrávené krvinky

Nejasný je ještě další možný mechanismus poškození imunitního systému mRNA přípravky. Přidáme-li kapku správně skladovaného a podle návodu výrobce naředěného genového přípravku (v citovaném případě firmy Pfizer) k nativnímu (živému) nátěru kapky krve pod mikroskopem temného pole (dark-field), dojde prakticky okamžitě ke slepování červených krvinek do nepohyblivých chuchvalců, krvinky se deformují, jejich jinak pravidelný kulový povrch se mění v nevídané tvary s konkávními ploškami a ostrými výběžky, krvinky se tak trochu podobají akantocytům známým např. u jaterních onemocnění (ref. 12, od minuty 25:50), bílé krvinky během minut odumírají (13). Nenormální shlukování červených krvinek v nativním preparátu krve očkovaných bylo prokázáno nezávisle několika skupinami po celém světě i v Čechách, a dá se mikroskopicky prokázat ještě po 7 měsících od očkování (delší doby pozorování zatím nejsou); i laik rozpozná na první pohled diametrální rozdíl mezi obrazem krevního preparátu očkovaného a neočkovaného pod mikroskopem. Je snadné si představit, že se červené krvinky ve shlucích těžko okysličují v plicích a že je ztíženo i předávání kyslíku v tkáních, a to i při zachování celkového počtu krvinek a obsahu hemoglobinu v nich. Že po očkování něco s červenými krvinkami a se zásobováním tkání kyslíkem neštimuje, vidí častěji vnímaví praktičtí lékaři na anemických obličejích očkovaných osob, spíše u mužů než u žen, ty mají své prostředky kamufláže. Je zajímavé pozorovat v posledním roce hlasatele a komentátory v televizích, kde byli skoro všichni postupně očkováni, a vidět, jak jejich růžové tváře s postupem času blednou až sinají.

V roztoku genového přípravku Pfizer-BioNTech firmou deklarované látky jsou vyzkoušené a v lécích běžně používané, s výjimkou lipidů označených zkratkou ALC-0315 a ALC-0159 vůbec poprvé použitých ve vakcínách resp. lécích, do nanočástic z nich vytvořených je zabalena mRNA přípravku. Jestli jsou v přípravcích ještě jiné nedeklarované substance (často se diskutuje o graphen oxidu) nebo nečistoty z výrobního procesu někdy viděné pod mikroskopem, nevíme a bez vlastních chemických a dalších analýz nezjistíme. Cayman Chemical Safety Data Sheet pro obě substance (ref. 14, na s. 2) shodně varuje, že (ve volném překladu z angličtiny) tyto látky nejsou pro použití v humánní nebo veterinární diagnostice nebo léčbě, a vyjmenovává možné nežádoucí účinky: mohou způsobit anémii, kašel, útlum centrálního nervového systému, ospalost, bolesti hlavy, poškození srdce, malátnost, poškození jater, narkózu, mohou mít reprodukční a teratogenní účinky. Co platí pro základní substance, musí být patřičně znovu zkoumáno pro nanočástice z nich vytvořené, protože jejich fyzikálně-chemické vlastnosti a distribuce se v organismu díky miniaturním rozměrům mohou diametrálně lišit od výchozí látky. U takto nových látek by člověk očekával minuciozně provedené toxikologické studie k prokázání nezávadnosti v humánních léčivech. Kationické liposomy jsou samy o sobě totiž extrémně toxické a právě jejich toxicita byla dosud vždy nepřekonatelným zádrhelem v použití mRNA technologie v lécích. Jestli jejich spojení s polyethylenglykolem, jako v těchto přípravcích, toxicitu výrazně snižuje, nevíme. Firma Pfizer výsledky toxikologických testů v žádosti o registraci neuvedla, takže pokud vůbec takové testy provedla, musela mít důvod, proč je nepublikovat. Regulační orgány rozhodující o registraci (CDC, EMA, SÚKL) zjevně chemický rozbor přípravků a vlastní toxikologické studie neprovedly a převzaly narativ z žádosti firmy, že přeci bude vše v pořádku, když jiné podobné lipidy jsou v lécích používány. Eklatantní selhání ještě může mít dohru u soudů, protože se začíná zvedat vlna, tentokrát ne epidemie, ale pobouřených pozůstalých obětí očkování a jejich právníků. Jak víme, v USA lukrativní záležitost, kde se odškodnění za lékařská pochybení dnes počítají v desítkách a stovkách milionů dolarů. Jako závažná se ukazuje skutečnost, že tito mrtví nejsou povinně pitváni, aby se zjistila přesná příčina úmrtí, která by mohla pro pozůstalé být základem pro právní a finanční vypořádání se státem, který registrací těchto genových přípravků převzal odpovědnost za úmrtí a za škody způsobené na zdraví.

Laboratoř Nový Zéland

Podívejme se tedy na závěr na dvojí statistiky: statistiky počtu nadúmrtí (excess mortality) nad dlouhodobými průměrnými hodnotami v populacích v prvním roce očkování 2021 a přehledové statistiky nahlášených úmrtí a závažných vedlejších účinků po podání vakcinačních přípravků. Pro první analýzu je jako stvořen Nový Zéland, který díky své ostrovní izolaci a politice nulového covidu má jen minimální incidenci covidu, statistická data počtu úmrtí obyvatelstva tedy nejsou zatížena covidovými úmrtími. Křivka nadúmrtí v novozélandské populaci osob nad 60 let věku podle oficiálních dat novozélandského Úřadu pro bezpečnost léků a medicinských produktů (MEDSAFE), která musela být na úřadu vynucena podáním žádosti v rámci zákona o poskytování informací veřejnosti (OIA), probíhá prakticky shodně s křivkou počtu aplikovaných vakcín proti covidu u této věkové skupiny v období vakcinační kampaně od března do října 2021, se shodnou špičkou obou křivek počátkem srpna (15), přitom po celou dobu nebyly na Novém Zélandě žádné události, které jinak mohou způsobovat nadúmrtí (živelní pohromy, vedra, influenza a pod.). Počet nadúmrtí za tuto dobu (8 měsíců) se pohyboval kolem odhadovaných 140 na milion obyvatel.

Skupina 56 německých profesorů provedla podobné srovnání na základě dat EUROMOMO, RKI a Ourworldindata a našla korelaci obou křivek na německých datech nadúmrtí (16), se shodnými paralelními špičkami pro první dávku (17 až 18. kalendářní týden), druhou dávku (23. až 24. kt) a posilovací dávku (48. až 49. kt). Přestože bylo již dříve ukázáno, že v Německu covidová onemocnění statisticky za dva roky nezpůsobila nadúmrtí nad dlouhodobým průměrem, přesto epidemie pravděpodobně má nepřímý vliv na úmrtí z oddálených operací, neléčených nádorů, zanedbaných cévních onemocnění, sebevražd atd., jejich frekvence ve statistice však těžko bude mít přesně definovaná maxima a minima. Detailní analýza potvrdila shodu průběhu křivek posilovacích dávek a nadúmrtí v německy mluvích zemích a v Izraeli od začátku srpna do konce listopadu 2021. Pokud údaj nadúmrtí na milion obyvatel z Nového Zélandu vztáhneme na populaci ČR a přidáme 25 % za poslední dva měsíce v roce, vyjde nám přibližně číslo 1750, u Německa s 83 miliony obyvatel circa 14 500, u USA s 331 miliony obyvatel něco kolem 58 000.

Vedlejší účinek je také účinek

Statistiky úmrtí a vážných vedlejších účinků po aplikaci shora uvedených genových přípravků mluví jednoznačnou řeč. Objem dat hlášených nežádoucích účinků všech vakcín do amerického systému VAERS Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) za rok 2021 je se 172,13 MByte dat více než patnáctinásobný ve srovnání s 11,32 MByte dat za rok 2020, ve kterém se proti covidu ještě masivně neočkovalo. Databáze udává k 24. prosinci 2021 celkem nahlášených 7640 úmrtí po očkování proti covidu u populace USA circa 331 milionů obyvatel (17). Do tohoto systému může kromě odborné hlásit i laická veřejnost, systém je ale monitorován a nesmyslná hlášení odstraňována. CDC ale data i manipuluje (adjustment), např. byl v databance počet úmrtí po očkování v červenci 2021 již na čísle 11 005. Jako u jiných systémů, je proces nahlášení časově náročný a není finančně ohodnocen, což v mnoha případech odradí. Objevily se i případy, kdy lékařům bylo úřady vyhrožováno, že budou za hlášení popotahováni. Také proto se odhaduje, že nahlášeno je méně než 10 % skutečných nežádoucích účinků (underreporting). Federální úřad pro léčiva (FDA) nepřímo doložil underreporting v systému VAERS, když dr. Yang z FDA v prezentaci 26. října 2021 ukázal data týkající se myokarditidy po očkování proti covidu u dětí od 5 do 12 let: VAERS udával 22 takových případů, oproti tomu vlastní systém FDA Optum 106 případů na stejném souboru dat 58 851 očkovaných dětí, tedy 4,8 násobný rozdíl (18). Pokud tímto faktorem znásobíme údaj úmrtí ve VAERSu, dostaneme se na nějakých 36 600, což řádově již přibližně odpovídá odhadu pro USA (58 000) na základě nadúmrtí na Novém Zélandě.

Německý Ústav Paula Ehrlicha (PEI) udává k 23. prosinci 2021 celkem hlášených 1919 úmrtí po očkování proti covidu (ref. 19, tabulka 2) u populace SRN circa 83 milionů obyvatel. Z diskusí s německými kolegy vím, že hlášení nežádoucích efektů vakcín lékaři z časových důvodů zanedbávají nebo mnozí z pozice v Německu zřejmě děděné morální nadřazenosti a priori negují jakoukoliv souvislost s očkováním, a tudíž proto nehlásí. Přitom PEI v dřívější publikaci sám připouští, že nehlášeno resp. do souvislosti s vakcinací nedáváno a tudíž nehlášeno je až 95 % skutečných vedlejších účinků. Oproti odhadu na základě četnosti nadúmrtí na Novém Zélandě (14 500) je údaj PEI přibližně 7,5krát podhodnocen.

Evropská databáze EudraVigilance (20) uvádí m.j. 27 mrtvých dětí do 11 let po očkování proti covidu od srpna do prosince 2021, a to očkování v této věkové skupině sotva začalo a jinak zdravé děti na covid zatím prakticky nikdy neumíraly.

Mlčeti stříbro

Z těchto několika čísel, a z dalších v tomto textu blíže nerozebíraných vážných poškození zdraví očkovanců, částečně s trvalými následky, nerozvážně schválenými genovými vakcinačními přípravky, mohou člověku vstávat hrůzou vlasy na hlavě. Od lékařů a sester v nemocnicích slyším o stále přibývajících pacientech s často vážnými komplikacemi po očkování proti covidu. A to se jedná zatím jen o krátkodobé nežádoucí účinky; o případných dlouhodobých změnách na základě autoimunních procesů navozených tímto očkováním nemáme zatím žádnou představu.

Respirační virózy není možné vymýtit, pokud jako zoonózy mají přirozené rezervoáry ve zvířatech, odkud mohou kdykoliv jako nové varianty znovu přeskočit na člověka. Dosud vyvinuté genové pseudovakcíny proti covidu zklamaly, nedokáží zabránit ani onemocnění ani přenosu viru. Selhání účinku vakcín mířených proti původní variantě alfa u dalších variant (delta, omicron) ukázalo, že tyto genové přípravky jsou příliš úzce zacílené. Pokud se nové varianty viru objevují tak rychle za sebou jako u SARS-CoV-2 (tři různé varianty v r. 2021), ani technologie mRNA není schopna vyvinout a hlavně ve velkém vyprodukovat pořád nově zacílené vakcíny.

Covid nastavil neúprosné zrcadlo společnosti a jako každá krize prověřil charaktery lidí. Skutečnost, že dříve byly klinické studie nových medikamentů okamžitě zastaveny a většinou zrušeny, když jako komplikace zemřel jeden nebo dva probandi, se dnes jeví jako z jiného světa. Co se to stalo s našimi společnostmi, že akceptujeme tisíce a desetitisíce obětí očkování, zdravých lidí, kteří by možná nikdy covidem neonemocněli, obětí očkování proti nemoci, jejíž smrtnost se pohybuje kolem 2 promile obyvatelstva a u naprosté většiny onemocnělých má průběh lehký a bez komplikací? A vážně chceme očkovat děti a mladé v reprodukčním věku, aniž bychom vůbec tušili, jestli tyto vakcíny neovlivňují plodnost budoucích matek a zdraví jejich potomků? Tyto otázky by měly být veřejně diskutovány dnem a nocí, média hlavního proudu k nim však mlčí. Kdo na ně upozorní, je dehonestován, nálepkován, umlčován. Kultura rušení se netýká jen diskutérů na internetu, ale i vědců a odborníků z oboru. Politici si vybrali pár vědců, kteří jim jdou na ruku, a všichni ostatní, jako by neexistovali – podle hesla cancel science. Bez otevřené diskuze ale věda zapadá do bludů, ať je to covid, klima, energetika nebo kvantitativní uvolňování. Mlčení není zlato.

Mluviti zlato

Ministerstvo zdravotnictví a jeho Státní úřad kontroly léčiv (SÚKL) by mohly jít příkladem a začít potřebný dialog odpověďmi na tyto jednoduché otázky:

1) Byly provedeny chemické, mikroskopické, radiologické analýzy shora uvedených vakcín, s jakým výsledkem, kdo jmenovitě podepsal výsledky takových rozborů?

2) Byly provedeny toxikologické testy shora uvedených vakcín na pokusných zvířatech a lidech, s jakým výsledkem, kdo jmenovitě podepsal výsledky takových rozborů?

3) Byly provedeny toxikologické testy substancí ALC-0315 a ALC-0159 (Pfizer) a SM-102 (Moderna), s jakým výsledkem, kdo jmenovitě podepsal výsledky takových rozborů?

4) Které osoby jmenovitě schválily registraci shora uvedených vakcín k používání na lidech a jsou na schvalovacích dokumentech podepsány?

Kromě toho by s okamžitou platností mělo být hlášení nežádoucí účinků vakcín a/nebo jen podezření na ně povinné pro všechna zdravotnická zařízení, průběžně vyhodnocované, publikované a široce diskutované.

Pokračování očkování starými přípravky proti variantě alfa, které na omikron nemají pražádný vliv, je záhodno zastavit.

Reference:

 1. https://www.bmj.com/content/376/bmj.o102
 1. https://www.canadiancovidcarealliance.org/wp-content/uploads/2021/12/The-COVID-19-Inoculations-More-Harm-Than-Good-REV-Dec-16-2021.pdf 
 2. https://rumble.com/vrlnt3-pfizer-covid-19-vaccine-do-more-harm-than-good-only-0.84-risk-reduction-doc.html
 3. https://smis-lab.cz/2022/01/16/studie-firmy-pfizer-myty-a-fakta-o-studii-ktera-spustila-celosvetove-ockovani/ 
 4. https://smis-lab.cz/2021/12/02/analyza-zpravy-fda-na-jejimz-zaklade-byla-schvalena-aplikace-vakciny-cominarty-pfizer-pro-vekovou-skupinu-5-11-let-v-usa/ 
 5. https://www.fda.gov/media/144416/download 
 6. https://arieh.substack.com/p/israels-delta-wave-how-a-highly-vaxxed 
 7. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1039677/Vaccine_surveillance_report_-_week_49.pdf
 8. https://www.youtube.com/watch?v=LR6Ao-7UqlI
 1.  https://www.medicdebate.org/node/2653
 2.  https://web.archive.org/web/20210611193138/https://www.pmda.go.jp/drugs/2021/P20210212001/672212000_30300AMX00231_I100_1.pdf
 3.  https://www.youtube.com/watch?v=14VwIBTCUoo&list=UUHMFLrrAnhn1HXHlwotS4uQ&index=2
 4.  https://www.youtube.com/watch?v=EyQAefsjiMw&list=UUHMFLrrAnhn1HXHlwotS4uQ&index=1
 5.  https://cdn.caymanchem.com/cdn/msds/34336m.pdf 
 6.  https://hatchardreport.com/relationship-between-covid-19-vaccination-and-all-cause-mortality/
 7.  https://7argumente.de/
 8.  https://wonder.cdc.gov/controller/datarequest/D8;jsessionid=C66C2EA780A9500BFEFC9DCAD05D 
 9.  https://rumble.com/vrteja-catalyst-i-dr-david-wiseman-reveals-why-urgent-review-of-c19-vaccines-is-cr.html 
 10.  https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/sicherheitsberichte/sicherheitsbericht-27-12-20-bis-30-11-21.pdf?__blob=publicationFile&v=7
 11. adrreports.eu