Vosí fasáda v Táboře

GENIUS LOCI

Vosí fasáda v Táboře
Hájek ještě vtipně píše, že Koten také pojmenoval řeku Lužnici, neboť spatřivše se svými družiníky její vody, „divili se, že jest byla jako luhové barvy“: „luhové“ znamená louhové čili mýdlové. Takže žádné luhy, ale mýdlová řeka! Foto: Jiří Peňás
4
Komentáře

Jiří Peňás