Hájek ještě vtipně píše, že Koten také pojmenoval řeku Lužnici, neboť spatřivše se svými družiníky její vody, „divili se, že jest byla jako luhové barvy“: „luhové“ znamená louhové čili mýdlové. Takže žádné luhy, ale mýdlová řeka! -
ou na ní totiž takové skvrny, jejichž ideovým autorem je prý skutečně František Bílek, mimochodem zrovna máme sto padesát let od narození. -