Neoznačujte občany za lidi druhé kategorie

ÚHEL POHLEDU

Neoznačujte občany za lidi druhé kategorie
"Je třeba pravdivě pojmenovat neutěšenou situaci související s covidovou nákazou," píše politolog Michal Klíma. Foto: Shutterstock
1
Úhel pohledu
Michal Klíma
Sdílet:

ÚHEL POHLEDU: Je třeba pravdivě pojmenovat neutěšenou situaci související s covidovou nákazou. Nelze nečinně přihlížet označování občanů za lidi druhé kategorie a jejich vylučování z veřejného prostoru. Nelze mlčet, když se ignorují zjevná fakta a vědecké poznatky, zatímco z očkování se dělá kultovní záležitost.

Nelze mlčet, jinak se staneme spolupachateli novodobého honu na čarodějnice, tedy na důvodně neočkovanou část společnosti. Proto požadujme:

1/ Ukončit „studenou občanskou válku“ a označování občanů za lidí druhé kategorie. Odvolat zákazy vstupu neočkovaných do divadel, restaurací… Odsoudit zvrácené titulky v médiích typu „Česko stahuje smyčku kolem neočkovaných“. Přestat rozeštvávat lidi. Demilitarizovat debatu. Odmítnout zvláště zastrašování kritické části lékařské obce ze strany vedení profesní komory. Neabsolutizovat jediný model řešení, ať již rakouský, či naopak britský. U nás v Česku nacházet vlastní řešení.

2/ Odmítnout autoritářské až totalitní praktiky a vrátit se k normálu. Prohlásit za velkou hrozbu 21. století utopii konečného řešení pandemie za pomoci plné proočkovanosti, nulové tolerance a represe. Koronavirus a další miliardy virů byly, jsou a budou. Nulová varianta či TEČKA je utopií pojící se s agresivní strategií ničivého sociálního inženýrství, jež zahrnuje nedemokratické prvky. Evropské středisko (ECDC) vydalo 18. 10. 2021 zprávu žádající návrat k normálu a k testování v lokálních ohniscích covidu-19 i všech respiračních nemocí.

3/ Nenechat uzurpovat vědu spasitelskou ideologií covidismu a starým duchem maoismu. Uplatňovat racionální a věcný přístup založený na faktech namísto šíření strachu, vášní, moralizování, neomylnosti, poslušnosti a neoficiální cenzury. Odmítnout ducha maoismu, kdy nevystudovaní či nedostudovaní odhalují takzvané manipulátory z řad profesorů vysokých škol, přičemž se sami dopouštějí primitivních manipulací, jež poté s plnou vážností citují rádoby seriózní média.

4/ Přiznat, že slabým místem proticovidové strategie a vlny nákazy na podzim 2021 jsou paradoxně ti očkovaní, kterým zeslábla imunita po několika měsících. Z článku časopisu Science vyplývá, že vakcína od společnosti Johnson & Johnson je spolehlivá pouze 2 měsíce a po půl roce klesá její účinnost na 13 %. Vakcíny od společnosti Pfizer a BioNTech jsou po 6 měsících účinné ze 45 %. Ostatně Izrael toto signalizoval již letos v létě.

5/ Zajistit i pro očkované testování, karanténu a možnost další dávky vakcíny, jinak mohou nekontrolovaně šířit covid. Bez testování očkovaných statistiky neevidují reálné počty nakažených mezi nimi, což vede k chybným závěrům a opatřením. Bezinfekčnost očkovaných tak postrádá smysl, jak uvedla Vědecká rada Přírodovědecké fakulty v Olomouci.

6/ Zakázat očkování dětí experimentálními vakcínami! Uznat rizika nových vakcín pro všechny věkové skupiny! V případě očkování dětí jde doslova o zločin. Poprvé v historii se plošně očkují, aniž to potřebují. Navíc vakcíny vznikaly ve spěchu. Je faktem, že ve vypjaté atmosféře strachu a zamlčování lidé běžně nehlásí vážné vedlejší účinky očkování, a proto se neevidují. Je třeba informovat, že se připravují standardní vakcíny, například od Novavax.

7/ Odmítnout tvrzení, že pokračující epidemie je nemoc neočkovaných. Naopak ti, kteří se jen očkovali, jsou větším rizikem než ti, kteří prodělali nákazu, uvedl imunolog Karel Drbal. Neplatí proto rovnice: čím více očkovaných, tím méně nakažených. Statistiky ukazují, že covidová infekce kulminuje vždy v daném regionu světa, a proto Belgie (75 % očkovaných), Nizozemsko (68 %), Německo (67 %) a Rakousko (64 %) vykazují dnes strmý nárůst nákazy, podobně jako méně proočkované Česko (58 %).

8/ Odmítnout povinné očkování a uznat, že k imunitě vede i prodělání covidové nákazy přinejmenším ve stejné míře. Hybridní imunita, jak je oficiálně prezentována, popírá imunologické principy, neboť po prodělání nemoci se lidé nikdy neočkovali. Navíc se nikdy neočkovali uprostřed epidemie, protože to bylo nebezpečné. Přitom vakcínu by neměla aplikovat velkokapacitní centra, ale praktičtí lékaři, kteří znají zdravotní stav svých klientů a zváží rizika očkování.

9/ Zavést ihned testování protilátek pro všechny – i pro očkované, ale zejména pro ty miliony lidí, kteří prodělali covid neoficiálně, tedy bezpříznakově či s menšími projevy, a to z důvodu zjištění individuální i kolektivní imunity. Díky plošnému bezplatnému testování protilátek by mohl padnout mýtus o dělení společnosti na „hodné očkované“ a „zlé neočkované“, čili na „odpovědné“ a „sobecké“. Ostatně obava z odhalení tohoto mýtu je pravým důvodem odporu vůči oficiálnímu měření a uznání významu protilátek.

10/ Požadovat přiznání střetu zájmu u těch politiků, úředníků a odborníků, kteří profitují z byznysu s rouškami, testy, vakcínami a zároveň ovlivňují přijetí vládních opatření.

11/ Prohlásit metodu šíření strachu za nepřípustnou nejen vůči seniorům a chránit cíleně právě ty nejrizikovější skupiny. V atmosféře strachu se staří lidé obávají chodit na procházky a k lékaři. Jejich příbuzní se obávají je navštěvovat a nemocní senioři se ocitají o samotě. To vede k psychickému strádání a fatálně ohrožuje jejich životy. Zvláště starším osobám s chronickými chorobami je třeba umožnit vakcinaci, ale i včasnou přednemocniční péči.

12/ Neopakovat lockdowny škol. Právě v Česku byly školy zavřené nejdéle v Evropě. I dnes se kvůli individuálním případům nákazy zavírají celé třídy a někde i celé školy. Dopady na nejmladší generaci jsou zničující. Nejenže se degraduje jejich vzdělání a každodenní návyky, ale narůstá u nich závislost na drogách, alkoholu, pornografii a počítačích. Zvyšuje se u nich výskyt obezity a psychická onemocnění, jež podlamují imunitu.

13/ Neopakovat lockdowny ve smyslu celoplošných ekonomických uzávěr, ruinující určitá odvětví i celé hospodářství. Dochází pak k narušení mezinárodního obchodu, k zadlužování a k ekonomické krizi s devastujícími účinky na všechny aspekty života lidí, včetně zdravotnictví.

14/ Neopakovat výzvy k osobním lockdownům, aby lidé zůstávali doma. Naopak je povzbuzovat k pohybu venku a ke sportování, neboť aktivní způsob života vede k duševní pohodě a posiluje celkovou imunitu.

15/ Ukončit neoficiální cenzuru a zahájit návrat k informačnímu pluralismu a svobodnému dialogu jako efektivnímu způsobu hledání řešení. Upustit od praxe, kdy většinová média zaručují úzké skupině vyvolených odborníků dominantní postavení ve veřejném prostoru. Zastavit cenzuru blogů občanských aktivistů ze Zdravého fóra, a to na serveru Aktualne.cz.

Jak uvedl německý filozof Matthias Burchardt, braňme ideu „miluj bližního svého“ a nedovolme její nahrazení principem „obávej se bližního svého“, či dokonce „bojuj s bližním svým“. Jestliže výše popsané jevy budou pokračovat a gradovat, pak občanská společnost bude mít plné právo důrazně protestovat.

Autor je politolog a rektor Metropolitní univerzity Praha.

Sdílet:

Hlavní zprávy

×

Podobné články