Za kontaminování pitné vody v Dejvicích uložil soud dvěma mužům pokutu

Kontaminace vody v Praze

Za kontaminování pitné vody v Dejvicích uložil soud dvěma mužům pokutuAKTUALIZOVÁNO
V roce 2015 musely PVK vozit do Dejvic a Bubenče pitnou vodu. Foto:

Autor: Echo24, Jakub Mejzlík

1
Domov

Echo24

Dvojici zaměstnanců Pražských vodovodů a kanalizací (PVK), kteří čelili obžalobě kvůli plošné kontaminaci vody v Dejvicích a Bubenči, uložil soud peněžité tresty ve výši 140 000 a 100 000 korun. Vyplývá to z trestního příkazu, který v úterý na žádost ČTK poskytla mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 6 Zuzana Barochová. Rozhodnutí je podle ní pravomocné.

Obžalobu na dva zaměstnance PVK – tehdejšího vedoucího střediska provozu sítí Otakara Mrkvu a technoložku Pavlu Dobrou – podalo státní zastupitelství loni v dubnu. Vinilo je z obecného ohrožení z nedbalosti, za což jim hrozilo až pětileté vězení nebo zákaz činnosti. Soud však dvojici uznal vinnou mírněji postihovaným přečinem: nedbalostním ohrožováním zdraví závadnými potravinami. Za ten jim mohl uložit maximálně půlroční odnětí svobody.

Dejvice a Bubeneč zůstaly bez pitné vody od 24. do 28. května 2015. Předchozí požití vody znečištěné viry a bakteriemi způsobilo podle soudu zdravotní problémy nejméně 5100 lidem, přičemž nejméně 33 z nich skončilo kvůli střevním potížím v nemocnici. Hygienici poté nařídili plošné očkování dětí do 15 let proti žloutence typu A.

Kontaminaci předcházela oprava vodovodního řadu pocházejícího z roku 1960. Mrkvu soud potrestal konkrétně za to, že před připojením potrubí zpět do distribuční sítě nezajistil kvalitní propláchnutí v celé jeho délce. Dobrá pak nenařídila provedení kontrolních laboratorních odběrů pitné vody z opravovaného řadu.

Soud v trestním příkazu potvrdil, že rozhodnutí obžalovaných vedlo ke kontaminaci sítě s pitnou vodou takovou vodou, která obsahovala koliformní bakterie Escherichia coli a noroviry. Kontaminovaná voda natekla do opravovaného vodovodního řadu jeho prasklinou, o jejíž existenci zaměstnanci nevěděli.

Oba zaměstnanci dříve v médiích vinu odmítli, zastaly se jich i PVK. Státní zástupce tvrdil, že obžalovaní svým postupem porušili důležitou povinnost vyplývající z jejich zaměstnání, s tímto názorem se však soud neztotožnil.

Pokud by Mrkva nezaplatil peněžitý trest 140 000 korun, musel by si odpykat sedm měsíců vězení. Dobrá by v případě neuhrazení uložených 100 000 korun strávila za mřížemi o dva měsíce méně. Jakmile obžalovaní zaplatí celý peněžitý trest, bude se na ně podle trestního zákoníku hledět, jako by nebyli odsouzeni. Znamená to, že budou mít čistý trestní rejstřík. Poškození lidé se mohou případného nároku na náhradu škody domáhat pouze v občanskoprávním soudním řízení.

Soudce Obvodního soudu pro Prahu 6 Kryštof Nový původně stíhání dvojice zastavil s tím, že skutek není trestným činem a že neexistuje ani důvod pro postoupení věci do přestupkového řízení. Už tehdy zastával názor, že k obecnému ohrožení nedošlo, protože nehrozilo vydání lidí v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví. V kontaminované vodě se totiž podle soudce nevyskytovaly kmeny bakterií, které mohou způsobit úmrtí.

Po stížnosti státního zástupce se však Nový musel obžalobou znovu zabývat. K jejímu veřejnému projednání nedošlo, protože soudce vydal trestní příkaz, proti němuž pak nikdo nepodal odpor.

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.