1 Zákon o matrikách

Ženská příjmení bez -ová zatím nebudou, rozhodla vláda. Piráti jsou proti

, AKTUALIZOVÁNO

Témata: , ,

Problematiky změn příjmení či určení otcovství se dotkne technická novela zákona o matrikách, kterou na svém pondělním jednání podpořila vláda. Novináře o schválení novely po zasedání kabinetu informoval premiér Andrej Babiš (ANO). Materiál předložilo ministerstvo vnitra, platit by měl podle návrhu od července příštího roku. Novela obsahuje desítky změn, týkají se také párů, které chtějí uzavřít registrované partnerství.

Kabinet nepodpořil připomínku, podle které by měla být zrušena povinnost přechylovat ženská příjmení. Předpisem se nyní bude zabývat sněmovna.

Pirátská strana bude ve Sněmovně navrhovat, aby se ženy mohly v budoucnu rozhodnout, zda budou používat u svého příjmení příponu -ová. Vláda v pondělí v novele o matrikách takovou alternativu odmítla, pirátský poslanec Ondřej Profant ji však chce zkusit do zákona dostat pozměňovacím návrhem. V dnešní tiskové zprávě uvedl, že by stát měl umožnit svobodnou volbu formy příjmení, aktuální úpravu považuje za diskriminační.

Vnitro se podle důvodové zprávy snaží novelou odstranit dílčí nedostatky převážně technického charakteru, které vyšly najevo z matriční praxe. Jinak je právní úprava v zásadě funkční, uvedlo. Novela se týká i zákona o správních poplatcích, občanského zákoníku a zákona o zvláštních řízeních soudních, protože s agendou matrik souvisejí.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že vnitro ani vláda neakceptovaly připomínku, která plánovala zrušit povinnost přechylovat ženská příjmení příponou -ová. „Podle ministerstva vnitra nejsou pro takovou změnu věcné důvody. Přechylování příjmení je charakteristickým rysem českého mluvnického systému,“ uvedl v tiskové zprávě Hamáček. Osobně si vicepremiér myslí, že záleží na každém, jak se chce jmenovat. „Do budoucna jsem tedy otevřený debatě o změně zákona, která by pravidla pro přechylování rozvolnila,“ dodal.

Změna příjmení u páru v registrovaném partnerství by měla být nově osvobozena od správního poplatku. Možné by taky mělo být vstoupit do partnerství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu a ve kteroukoliv vhodnou dobu, stejně, jako je tomu v manželství. I poplatek by měl být v tomto případě totožný.

Další změna se týká lidí, kteří podstoupí změnu pohlaví v cizině. Nyní nedisponují potvrzením, které vyžaduje vyhláška, ale pouze „obdobným“ potvrzením. „Pokud byla fyzické osobě provedena změna pohlaví v cizině, v rámci rovného přístupu ke zdravotním službám musí být tato změna uznána i v ČR,“ uvádí ministerstvo. Navrhlo proto, že dodatečný záznam o změně pohlaví provedené v cizině se do knihy narození provede na základě potvrzení vydaného poskytovatelem zdravotních služeb v cizině.

Návrh také upravuje určení otcovství v případě, kdy je určeno souhlasným prohlášením rodičů, zatímco se o určení vede řízení u soudu. Rodiče se při prohlášení mají zavazovat k tomu, že se kvůli otcovství soud nevede. V případě nepravdivého prohlášení by se rodiče dopustili přestupku. Zjednodušit by se mělo i vyloučení domněnky otcovství, nově má stačit předložit matrice prohlášení matky a dvou mužů. O vyloučení domněnky, podle které je otcem dítěte automaticky manžel matky, by tak v těchto případech nemusel rozhodovat soud.

Materiál se také věnuje změnám příjmení, například u dítěte, o nějž pečují pěstouni, nebo v případě manželů, kde chce jméno změnit pouze jeden z nich. Manželé, kteří si po svatbě nechali svá příjmení, by měli mít možnost změnit si příjmení na společné, nebo používat příjmení obě. Dalším cílem novely je promítnout do důsledku obecnější požadavek, podle něhož nebude moci být dítěti nad 15 let změněno jméno nebo příjmení bez jeho souhlasu.

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.

,