Švýcaři těsně schválili zákaz zahalování obličeje na veřejnosti

ŠESTÁ ZEMĚ V EVROPĚ

Švýcaři těsně schválili zákaz zahalování obličeje na veřejnosti
Jemenská žena v nikábu. Ilustrační foto. Foto: Commons.Wikimedia/ Flickr - Steve Evans from Bangalore, India
1
Svět

Echo24

Švýcaři se dnes v referendu těsně vyslovili pro zákaz zahalování obličeje na veřejnosti – pro hlasovalo 51,2 procenta zúčastněných, informovala švýcarská televize SRF. V plebiscitu se hlasovalo také o zavedení elektronické identity, což lidé odmítli, a o obchodní dohodě s Indonésií, kterou těsně schválili.

Podobné zákazy zahalování obličeje na veřejnost mají v Evropě například i Francie, Dánsko či Nizozemsko.

Zákaz zahalování obličeje má ve Švýcarsku po zapracování do ústavy platit na všech veřejně přístupných místech, jako jsou ulice, úřady, hromadná doprava, fotbalové stadiony, restaurace a obchody. Výjimky budou povolené při bohoslužbách a na posvátných místech, ze zdravotních a bezpečnostních důvodů nebo kvůli počasí.

Navrhovaný zákaz přímo nezmiňuje burku ani nikáb, který nechává odkryté oči, ale je zřejmé, že na ně míří. V kampani před referendem byly vylepené po švýcarských městech plakáty s nápisy „Zastavte radikální islám!“ a „Stop extremismu!“ a s obrázkem ženy v černém nikábu.

Vláda byla proti takovému zákazu, který podle ní není nutný. Mimo jiné proto, že ve Švýcarsku žije velmi málo žen, které nosí nikáb. Navíc podle vlády si mohly takový zákaz zavést samy jednotlivé kantony.

Za „velké zklamání“ označila výsledek hlasování Ústřední islámská rada Švýcarska (ICCS). Pascal Gemperli z federace islámských organizací vyjádřil obavy o bezpečnost muslimů v této alpské zemi. Podle něj se zákaz dotkne hlavně „specifické komunity“, podobně jako to bylo v roce 2009, kdy Švýcaři v referendu rozhodli o zákazu výstavby minaretů.

Úplný zákaz zahalování obličeje na veřejnosti:

FRANCIE – Francie se stala prvním evropským státem, který vydal zákon zakazující nošení závojů a šátků zahalujících obličej na veřejnosti. Zákon ve své formulaci vylučuje používat na ulici, v parku a v obchodech islámské burky a nikáb, což je závoj, který na rozdíl od burek nezahaluje oči. Zákon přijaly poslanci Národního shromáždění v červenci 2010 a v září téhož roku ho schválil Senát. V platnost vstoupil 11. dubna 2011 a vyvolal i kritiku a kontroverzní reakce hlavně ze strany muslimů.

BELGIE – Druhou zemí, v níž je zakázáno na veřejných místech nosit závoje či šátky zahalující zcela či z velké části postavu, se v polovině roku 2011 stala Belgie.

BULHARSKO – Třetí zemí, kde je „na veřejných místech zakázáno nosit oblečení zakrývající částečně či zcela obličej“, se stalo v roce 2016 Bulharsko. Výjimku mají například zdravotníci.

RAKOUSKO – Čtvrtou zemí se stalo v roce 2017 Rakousko. Parlament tehdy schválil zákaz zahalování celé tváře na veřejnosti. V roce 2019 parlament schválil i zákaz mít na hlavě šátek ve škole.

DÁNSKO – Pátou zemí, která zakázala zahalování obličeje na veřejnosti, se od srpna 2018 stalo Dánsko. Jeho vláda zdůraznila, že opatření není namířené proti žádnému náboženství.

ŠVÝCARSKO – Šestou zemí by mělo být Švýcarsko, kde byl dnes v referendu schválen zákaz zahalování obličeje na veřejnosti. Zákaz zahalování obličeje má po zapracování do ústavy platit na všech veřejně přístupných místech, jako jsou ulice, úřady, hromadná doprava, stadiony, restaurace a obchody.

Částečný zákaz zahalování obličeje na veřejnosti:

NĚMECKO – V zemi je od roku 2017 částečně zakázáno nosit šátky a další náboženské symboly ve školách či na úřadech. Restrikce se týkají osmi ze 16 spolkových zemí a někde se vztahují i na jarmulky nebo kříže.

ITÁLIE – V zemi je ve dvou regionech – Lombardii a Benátsku – zakázáno zahalování obličeje v nemocnicích a veřejných budovách. Existuje tam i zákon z roku 1975, který je součástí předpisů na ochranu veřejného pořádku a který zakazuje zakrývat si zcela tvář na veřejných místech. To platí jak pro závoj, tak pro motorkářskou helmu.

NORSKO – Zákon, který zakazuje nošení závojů a šátků zahalujících obličej ve školkách, školách a na univerzitách, schválil v červnu 2018 i norský parlament.

NIZOZEMSKO – V srpnu 2019 začal platit i v Nizozemsku částečný zákaz zahalování tváře, který se týká i muslimských ženských oděvů. Zakrývat obličej už si lidé nesmějí ve školách, v hromadné dopravě, v nemocnicích a na úřadech. Kromě burek a nikábů se zákaz vztahuje i na motorkářské helmy či lyžařské masky.