Když rozmrzávají konflikty

KOMENTÁŘ

Když rozmrzávají konflikty
Kavkaz je místo, které je minimálně stejně výbušné, jako býval Balkán: poslední útočiště nepočetných národů, jež sem ustoupily pod tlakem nepřátel a nemají už kam dále ustupovat, píše Marian Kechlibar. Foto: Shutterstock
1
Komentáře

Marian Kechlibar