Ať soudy uznávají osvojení dětí z ciziny homosexuály, vyzývá senátor Láska

OSVOJOVÁNÍ DĚTÍ

Ať soudy uznávají osvojení dětí z ciziny homosexuály, vyzývá senátor Láska
Podle senátora Václava Lásky by soudy měly uznávat osvojení dětí z ciziny homosexuálními páry. Foto: Shutterstock
1
Domov
Echo24
Sdílet:

České soudy by podle senátora Václava Lásky (Senátor 21) měly uznávat rozhodnutí zahraničních soudů o osvojení dětí českými občany v případě stejnopohlavních párů. Láska kvůli tomu navrhl změnit zákon o mezinárodním právu soukromém. Senát se má jeho novelou zabývat příští týden.

„Cílem návrhu není úprava problematiky adopce stejnopohlavními páry na území České republiky, ale uznání faktického a právního vztahu, který je založen na rozhodnutí cizozemského soudu," uvedl Láska ve zdůvodnění předlohy. Změna by podle něj mohla pomoci také dalším osvojitelům z řad českých občanů, jimž české soudy neuznaly zahraničí rozhodnutí o osvojení.

České soudy nyní mohou uznat rozhodnutí zahraničních soudů o osvojení dítěte, které je cizím státním příslušníkem, v případě českých občanů za podmínky, "jestliže se to nepříčí veřejnému pořádku a nebrání tomu výlučná pravomoc českých soudů a osvojení by bylo přípustné i podle hmotněprávních ustanovení českého práva". Občanský zákoník pak stanoví, že osvojiteli se mohou stát manželé nebo jeden z manželů, výjimečně i jiná osoba.

Senátor svou novelou chce větu o přípustnosti uznání osvojení ze zákona o mezinárodním právu soukromém vyškrtnout. Podle Lásky totiž není kvůli ní možné, aby české soudy uznávaly cizí rozhodnutí o osvojení stejnopohlavních párů.

Jako příklad Láska uvedl českého občana, který se svým partnerem z Trinidadu a Tobaga neuspěl u nymburského okresního soudu s žádostí o uznání rozhodnutí soudu v New Jersey o osvojení dvou nezletilých dětí, občanů USA. Ústavní soud následně podle senátora odmítl zrušit napadenou pasáž ze zákona o mezinárodním právu soukromém, přičemž uvedl, že o takovéto změně zákona má rozhodnout Parlament.

Ustanovení, které má novela zrušit, bylo podle Lásky do zákona včleněno ve snaze zabránit českým občanů v účelovém obcházení českého zákona osvojováním v zahraničí. Senátor považuje pro takovéto případy za dostatečné to, že by soudům v zákoně zůstala možnost neuznat osvojení v případech příčících se veřejnému pořádku.

Osvojení stejnopohlavními páry podle Lásky umožňuje 18 zemí Evropské unie. Sexuální orientace nemá vliv na schopnost být dobrým rodičem, poznamenal senátor s odkazem na odborníky na danou problematiku. Podotkl také, že fakticky v Česku jsou vychovávány stovky až tisíce dětí s dvěma matkami či dvěma otci. Za rodiče je státem uznán jen jeden z nich, což komplikuje právní vztahy dítěte a druhého z partnerů.

Sdílet:

Hlavní zprávy

domov
×

Podobné články