Další „výborný nápad“ magistrátu. Vyústění dálnice D5 v Praze mají přetnout cyklopruhy

CYKLISTÉ vs AUTA

Další „výborný nápad“ magistrátu. Vyústění dálnice D5 v Praze mají přetnout cyklopruhy 2
Domov

Echo24

Po nedávném uzavření Smetanova nábřeží přišla pražská radnice s dalším kontroverzním dopravním projektem. V ulici Bucharova chce zavést cyklopruhy, které ale mohou cyklisty paradoxně zásadně ohrozit. Bucharova totiž patří k dosti vytíženým ulicím v metropoli, jelikož do ní ústí Rozvadovská spojka, která zakončuje dálnici D5 z Plzně. Upozornil na to server Autobible.cz.

Návrh na změny na Bucharově ulici visí na úřední desce magistrátu, k nahlédnutí je právě do 3. června pod jednacím číslem PKD-72008/2020, připomínkovat jej lze také do středy. Návrh předpokládá, že by cyklopruhy začínaly od křižovatky s Jeremiášovou ulicí, na konci května však zatím byly jen od Běhounkovy ulice.

Na světelných semaforech by měly být nakreslené boxy pro zastavení cyklistů, jenže na chystané trase je také řada míst pro cyklisty velice nebezpečných. Nejhorší je to zřejmě na křížení s Rozvadovskou spojkou. Tam cyklopruh totiž nejen projíždí světelnou křižovatkou, ale směrem na Plzeňskou ulici křižuje výjezd z ní. Cyklisté se navíc ocitnou v poměrně ostrém kopci.

Problémové místo je i na styku Bucharovy ulice a ulice K Hájům. Tam cyklopruh končí a v klesání směrem k nemocnici Motol jsou tak cyklisté najednou mezi auty bez ochrany. Na tomto úseku se přitom může jet rychlostí až 70 kilometrů v hodině.

Podle údajů Technické správy komunikací, která ale paradoxně pražskému magistrátu návrh předložila, přitom od Rozvadovské spojky k Plzeňské ulici projede denně 18 tisíc aut, dalších 10 tisíc pak míří k ulici Tichnova. Návrh má tak kritiky. Ozval se kupříkladu místostarosta Prahy 6 Jakub Stárek, který zamýšlené cyklopruhy označil za „zločin proti plynulosti dopravy a zdravému rozumu“. „Nové cyklopruhy na výjezdu z Rozvadovské spojky snad nemohou mít jiný účel než ještě zvýšit počet dopravních kolon, a především nebezpečných nehod. Jediná místa, kde budou cyklisté v bezpečí, jsou boxy vyhrazené pro stání, protože jinde budou muset jet nebezpečnými křižovatkami do kopce (křížení s Jeremiášovou ulicí) nebo se v úseku, kde je povolená zvýšená rychlost (klesání k nemocnici Motol) ocitají volně mezi auty,“ nechal se slyšet.

Návrhem se navíc vloni zabývala Praha 13, jejíž Výbor pro dopravu a bezpečnost cyklopruhy také odmítl. „Výbor již na minulém jednání shledal toto řešení s jízdním pruhem pro cyklisty jako velmi nešťastné, a to z důvodu velké frekvence automobilů, což pro cyklisty představuje značné nebezpečí vážných úrazů, a proto doporučil jeho realizaci až po dokončení Radlické radiály,“ usnesl se výbor.

Pražská radnice však navržené řešení hájí s tím, že pokračuje v dopravní politice minulých let. "Technická správa komunikací je dle usnesení městské rády z let 2003 a 2016 povinná prověřit možnost integrace cykloopatření. Nástup pana náměstka pro oblast dopravy Adama Scheinherra do funkce neznamenal revokaci těchto usnesení a v integraci cykloopatření pokračujeme i nadále. Podmínkou je však to, že opatření nesmí omezovat plynulost automobilové dopravy. Proto nadále zpracováváme a předkládáme v rámci oprav a rekonstrukcí ulic nová řešení vedení cyklistické dopravy," uvedl deníku Echo24 mluvčí magistrátu Vít Hofman. "V rámci všech akcí tedy prověřujeme integraci cykloopatření, která jsou následně projednávána napříč dotčenými orgány státní správy. Finální varianta, kde je zapracováno cykloopatření i s jednotlivými připomínkami jednotlivých institucí, je následně podána na odbor pozemních komunikací a drah pražského magistrátu k vydání Stanovení dopravního značení. To, zda je stanovení v námi zpracované variantě vydáno, je zcela v gesci rozhodnutí státní správy včetně vypořádání se se stanovisky či námitkami," dodal.

Nejedná se o první kontroverzní dopravní změnu v Praze. Mimo uzavření Smetanova nábřeží tane na mysl pás pro cyklisty na pražské magistrále u metra Vltavská.

 

Foto: Týdeník Echo

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.