Přítel světla a básníků Lawrence Ferlinghetti

ECHOPRIME

Přítel světla a básníků Lawrence Ferlinghetti
Čekám / kdy dostanu nějaké znamení / o nesmrtelnosti / ze vzpomínek na útlé dětství / a čekám / kdy zelená jitra se zas vrátí / kdy zelené pole hloupé mladosti se zas vrátí / a čekám / kdy jádro nevymeditovaného umění / mi otřese psacím strojem // čekám / pořád a vždycky / až se znova zrodí zázrak. Báseň Čekám ze sbírky Lunapark v hlavě. Přeložil Jan Zábrana. Foto: Foto: Profimedia.cz
Týdeník

Jiří Peňás

Bezprostředně po zprávě o smrti básníka Lawrence Ferlinghettiho se na sociálních sítích začaly objevovat amatérské turistické fotografie onoho slavného knihkupectví City Lights Books na Columbus Avenue 261. Je to místo v průsečíku mezi čtvrtěmi North Beach a China Town, takže tam vanou orientální pachy, jež se tam mísí se slaným mořským vzduchem, který se asi nikde tak stříbrně netřpytí jako nad pahorky a zálivy San Franciska.

Kdo v tom jedinečném městě byl a má jenom trochu pro to smysl, musel se tam stavit, udělat si pár fotografií, něco si tam koupit, třeba jen pár pohlednic s těmi mladými citlivými muži, kteří dostali jméno beatnici, mezi něž sice Ferlinghetti tak úplně nepatřil a sám se k nim nepočítal, ale oni ho za svého brali, takže mu beatnictví už nikdo neodpáře.

Návštěvou dal člověk najevo, že chápe význam toho magického místa, té svatyně poezie a s ní spojených věcí. Jestli měla či snad ještě má literatura poválečného Západu nějaké kultovní místo, bylo to tam. V úterý 23. února, když přišla ta smutná zpráva, se fotosuvenýry mnoha lidem hodily: Et in Arcadia ego, říkalo se kdysi: Také já byl v bájné Arkádii. Ale myslelo se tím také, že i tam chodí smrt. „Život je opojný, ale nemůže pokračovat věčně…,“ napsal v jedné básni Ferlinghetti už dávno.

Ale jiná Ferlinghettiho slavná sentence zní: „Jenom mrtví se neangažují.“ A Ferlinghetti se celý život angažoval.

Celý text si můžete přečíst na EchoPrime. Nebo v tištěném vydání Týdeníku Echo. Předplatit si jej můžete zde.

Foto: Týdeník Echo