Galerie: Přítel světla a básníků Lawrence Ferlinghetti

Čekám / kdy dostanu nějaké znamení / o nesmrtelnosti / ze vzpomínek na útlé dětství / a čekám / kdy zelená jitra se zas vrátí / kdy zelené pole hloupé mladosti se zas vrátí / a čekám / kdy jádro nevymeditovaného umění / mi otřese psacím strojem // čekám / pořád a vždycky / až se znova zrodí zázrak. Báseň Čekám ze sbírky Lunapark v hlavě. Přeložil Jan Zábrana. -
Když v roce 1997 umíral Allen Ginsberg, napsal Ferlinghetti báseň Allen Ginsberg Dying: „Allen Ginsberg umírá / je to ve všech novinách / mluví o tom v televizi / Velký básník umírá / Ale jeho hlas / neumlkne / Zní celou zemí / z Lower Manhattanu / kde ve své posteli umírá Allen / Nic / se nedá dělat / Všichni přece musí umřít. Přeložil Jiří Josek. -