Immofinanz dosáhla v prvním pololetí čistý zisk 163 milionů eur

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Immofinanz dosáhla v prvním pololetí čistý zisk 163 milionů eur
Immofinanz dosáhla v prvním pololetí čistý zisk 163 milionů eur Foto: IMMOFINANZ
1
Ekonomika

Echo24

Společnost Immofinanz uzavřela první polovinu roku 2022 s velmi silným výkonem: výnosy z pronájmu dosáhly vysoké úrovně 144,2 milionu eur, výsledky správy aktiv se zlepšily o 3 % na hodnotu 110 milionu eur a udržitelný ukazatel FFO 1 týkající se již existujících nemovitostí vzrostl o 6,1 % na 78,7 milionu eur. Čistý zisk dosáhl 162,7 milionu eur, přičemž první pololetí předchozího roku bylo ovlivněno především výrazným přeceněním investice ve společnosti S IMMO. Díky poměru vlastního kapitálu 57,3 % a díky konzervativnímu dluhu s čistým ukazatelem LTV ve výši 32,5 % má Immofinanz silnou kapitálovou základnu.

„Příznivý vývoj příjmů v první polovině roku 2022 podtrhuje silnou pozici společnosti Immofinanz na jejích klíčových trzích. Příjem z pronájmu – po očištění o jednorázové vlivy – se navzdory náročným podmínkám na trhu zvýšil a ukazatel FFO 1 vzrostl o více než 6 %. Přestože se do zisku a rozvahy promítlo několik jednorázových vlivů, máme dostatečně silnou finanční základnu k tomu, abychom mohli v budoucnu pokračovat v našem růstovém kurzu zaměřeném na zvyšování hodnoty. Plánujeme expanzi díky našim silným značkám myhive, STOP SHOP a VIVO! a další posilování naší vedoucí pozice v inovativních kancelářských a maloobchodních řešeních. Jsme optimálně připraveni vytvářet hodnotu pro naše nájemce, zaměstnance a akcionáře,“ vysvětlila Radka Doehring, členka představenstva společnosti Immofinanz.

Získání většinového podílu společností CPI Property Group vyvolalo v prvním pololetí roku 2022 několik jednorázových efektů, mimo jiné vyšší náklady v důsledku nabídek převzetí ze strany CPI Property Group a S IMMO a s tím související předčasné splacení splatných korporátních dluhopisů s ohledem na změnu držitele majoritního balíku akcií.

Současné prostředí na trhu se projevilo i v úplném odepsání kupní ceny pohledávky z ruského portfolia, která byla prodána v roce 2017, což mělo negativní vliv na výsledky prodeje nemovitostí.

Hospodářský výsledek dosáhl výše 56,3 milionu eur (1.-2. čtvrtletí 2021: 103,3 milionu eur) a provozní zisk 131,0 milionu eur (1.-2. čtvrtletí 2021: 155,9 milionu eur). Celkově společnost Immofinanz v prvním pololetí roku 2022 vytvořila čistý zisk 162,7 milionu eur, což představuje zisk na akcii 1,20 eura (1.-2. čtvrtletí 2021: 228,6 milionu eur, tj. 1,69 eura na akcii).

Nemovitosti Immofinanz v České republice představují 11,1 % z celkového portfolia společnosti, včetně 20 nemovitostí s účetní hodnotou 595,1 milionu eur. Portfolio se dělí na 6 kancelářských budov (13,8 % z celkového portfolia stálých kanceláří) a 13 maloobchodních nemovitostí (10,6 % z celkového portfolia stálých kanceláří). V první polovině finančního roku 2022 zůstala obsazenost českého portfolia na velmi vysoké úrovni 97,3 %.