1 Voda pro všechny

Svět slaví Den vody 2019, vodárny připravily dny otevřených dveří

, Nové

Témata: ,

Přibližně 159 milionů lidí sbírá vodu k pití z povrchových vod, jako jsou rybníky a potoky. Denně zemře přes 700 dětí do pěti let na průjem způsobený používáním závadné vody a pro 68,5 milionu lidí byl nedostatek vody důvodem útěku ze svých domovů. Tato alarmující čísla přiměla roku 1993 Valné shromáždění Organizace spojených národů k vyhlášení Světového dne vody, a to na den 22. března. Mottem Světového dne vody 2019 je „Leaving no one behinde“.

Organizace spojených národů paralelně používá i motto s názvem „Water for all“, které svojí srozumitelností vyhovuje k šíření osvěty o nepostradatelnosti vody pro život. Posláním obsahu letošního dne vody je plnění šestého cíle Agendy udržitelného rozvoje do r. 2030. Tedy řešení vodní krize, se zaměřením na příčiny, proč je pro tolik lidí voda ještě nedostupná.

Jednotlivé společnosti ze skupiny Veolia si k oslavě svátku připravily různé akce. Jednou ze zúčastněných je PVK (Pražské vodovody a kanalizace, a.s.). PVK pořádají tradiční dny otevřených dveří v Muzeu pražského vodárenství v Podolské továrně ve dnech 23. a 24. března oba dny od 9:30 do 16:30. Zde promluví v sobotu 23. března od 16:00 na téma „Nedostatek vody a jeho řešení“ hydrogeolog a cestovatel Zbyněk Hrkal.

Akce PVK chystají i v dubnu ve dnech 6. dubna od 10:00 do 16:00. Na programu je otevření laboratoří a analýza studniční vody. Dále se 13. dubna od 10:00 do 15:00 uskuteční Den otevřených dveří v ČOV Horní Počernice. Vstup je zdarma, je však nutná rezervace vstupenek, kvůli omezenému počtu míst. Vstupenky lze rezervovat zde.

V Hradci Králové pořádá Královehradecká provozní, a.s. Den otevřených dveří na čistírně odpadních vod v sobotu 13. dubna od 9:00 do 14:00. Čistírna byla vystavěna v první polovině 90. let 20. století pro 141.000 ekvivalentních obyvatel a zkušební provoz byl zahájen v roce 1995. Byla vybudována jako mechanicko-biologická. Odstraňuje z odpadní vody organické látky, dusík a fosfor. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do řeky Labe.

Ministerstvo zemědělství chce v následujících třech letech podpořit obnovu rybníků

Ministerstvo zemědělství a státní podnik Lesy ČR plánují v následujících třech letech podpořit rekonstrukci, obnovu, odbahnění nebo stavbu 1215 rybníků nebo malých vodních nádrží. Ministerstvo na to chce dát půl miliardy korun ročně, řekl na tiskové konferenci u příležitosti Světového dne vody ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Podle něj jde o pokračování stávajících dotačních titulů, ale i nových. Stát plánuje dávat 80 procent z rozpočtu na obnovu rybníků, zbytek bude ze soukromých peněz.

Toman počítá s tím, že se v rámci dotačních titulů postaví nebo obnoví 250 rybníků ročně. „Voda je pro nás absolutní prioritou, do konce volebního období plánujeme rekonstruovat či odbahnit 750 rybníků a malých vodních nádrží, dalších 100 postavíme úplně nových. Lesy ČR plánují ve stejném období 73 nových vodních nádrží a dalších 292 obnoví či opraví. Celkem je to 1215 rybníků za tři roky, dalo by se tedy říct, že co den, to jeden rybník,“ uvedl.

Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) má ČR za sebou pět suchých let, což je nejsušší období v novodobé historii Československa. Loňský rok pak podle něj byl sušší než rok 1947. „Ten je uváděn jako nejsušší rok, který naši rodiče nebo prarodiče zažili,“ dodal. Letošní zima podle něj přes zdánlivě bohatou sněhovou nadílku a naplnění vodních nádrží nedokázala překonat sucho v mělkých podzemních vodách například v Polabí nebo v některých částech Moravy.

Ministerstvo zemědělství v posledních čtyřech letech dalo na opatření proti suchu 29,4 miliardy korun, většinou z peněz Evropské unie. Do budoucna plánuje investovat více peněz do zavlažování.

Velké investice se také plánují dát do stavby přehrad, například pod plánovanou Skaličkou v povodí Bečvy pokračují výkupy pozemků. Dokončené jsou studie proveditelnosti středočeských Kryr, Senomat a Šanova, projektové práce se provádí také na větší přehradě ve Vlachovicích, kde ministerstvo chce předložit návrh na výkup pozemků vládě koncem letošního prvního čtvrtletí. Je také podaná žádost o vydání územního rozhodnutí k Novým Heřminovům. „Zároveň s přípravou nádrží zpracováváme komplexní návrhy přírodě blízkých opatření v povodích, kde je naplánovaná výstavba vodních děl,“ dodal Toman.

Loňský rok byl podle údajů z pražského Klementina nejteplejší od roku 1775, kdy tam začalo soustavné měření teplot. Průměrná teplota za rok 2018 dosáhla 12,8 stupně, což je o 3,2 stupně více než průměr za roky 1775 a 2014, tedy za více než dvě století.

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.

Týdeník Echo

od 1099 Kč

Tištěný Týdeník Echo věnuje velkou pozornost politickým a společenským událostem, historii, literatuře, filmu a kultuře obecně.

Více info

EchoPrime

od 249 Kč

Vychutnejte si přístup k prémiovému obsahu určenému pouze předplatitelům, který nemá na českém internetu obdoby

Více info
,