Česká televize – dobrý sluha, špatný pán

Politická aréna

Česká televize – dobrý sluha, špatný pán 1
Politická aréna
Tomáš Pajonk

Svobodní mají ve svém programu zrušení institutu veřejnoprávních médií. Proč vlastně Svobodní chtějí rušit ČT? Kdo bude dělat politické debaty, kvalitní zpravodajství, publicistiku a kam se potom má člověk obrátit, když bude chtít zaručený zdroj informací? A je vůbec možné, aby existovalo něco, co se za “zaručený zdroj informací“ dá považovat? On problém s veřejnoprávními médii není v tom, že by byla kvalita zpravodajství na špatné úrovni, po stránce zpracování, moderátorů, či obecně scénářů. Největším problémem je totiž právě iluze toho, že se jedná o zprávy „zaručené“. Rozhlas s dovolením vynechám, protože nemá zdaleka takový vliv jako třeba ČT.

Klíčová je totiž pouze jedna otázka, která se týká největšího nebezpečí, které je s veřejnoprávními médii spojeno: Jak ČT funguje, a co znemožňuje stranám v parlamentu, aby přímo ovládly agendu určovanou televizi shora?

Orgán, který televizi řídí, je Rada České televize. Ta mimo jiné jmenuje generálního ředitele, schvaluje rozpočet, dohlíží na plnění úkolů veřejné služby a schvaluje plán programového, technického a ekonomického rozvoje. Člen Rady nesmí být politik, ani jiná veřejná figura a kandidáti jsou navrhováni regionálními a neziskovými organizacemi – užší výběr poté schvaluje volební komise. Tyto nominace ale často slouží politikům k tomu, aby mohli do Rady dostat své lidi, které poté sami prosadí. Následně proběhne ve sněmovně tajné hlasování, které umožňuje každému poslanci hlasovat dle jeho vlastního přesvědčení a uvážení. Zároveň ovšem neexistuje žádná spojitost mezi zvoleným a volitelem, tudíž se ruší existence možné zodpovědnosti – sněmovna hlasuje jako celek a zodpovědná je také jako celek. Tento systém je sám o sobě poměrně sofistikovaný, může ale jakkoliv zabránit sněmovně v tom, aby si do čela České televize mohla zvolit kohokoliv, dle politického zadání?

Veřejnoprávní média mohou být dobrým sluhou, ale velice zlým pánem. Dokud je ČT čistá jako lilie a dokáže objektivně informovat o aktuální situaci, přičemž dodá prostor všem stranám tak, aby si mohl divák utvořit svůj vlastní názor, je samozřejmě velice prospěšnou organizací. Tato představa jejího fungování v je ovšem naivní. Česká televize bude vždy ovlivnitelná a co je horší, v ten moment může i sama ovlivňovat. Do teď to veřejnosti nevadilo, protože si politické strany její ovlivňování nemohly dovolit – vždy to způsobilo odpor společnosti. Momentálně se ale situace mění a většinu získávají strany, které se nijak neštítí lhát a dezinformovat již ve svých kampaních. Co se ale stane v momentu, kdy si do čela televize dokáže prosadit své lidi strana, jejíž představitelé jsou usvědčení lháři a sami vesele propagují fake news? Proč by komunisti a další strany, které otevřeně hlásají ideologie, ve kterých hrálo v historii ovládnutí médií značnou roli při převratech, měli mít možnost prohlasovat své lidi do čela těchto institucí?

Špatně je bohužel celý koncept a udržet dlouhodobě při tomto systému řízení a volby moci v ČT její objektivitu je úkol nadlidský, dle mého názoru přímo nemožný. Chtějme média soukromá, chtějme vědět, kdo za nimi stojí a počítejme s tím, že zkrátka mohou dezinformovat a médiím která to dělají, prostě a jednoduše nedávejme své peníze. Informace jsou business a pravda ne vždy táhne, je to ale na nás, jednotlivcích. Účelové dezinformace nesmíme odpouštět, a pokud je z nich někdo usvědčený, zkrátka by nás jeho názor příště už neměl zajímat. Trestejme lháře tím, že je nebudeme brát vážně. A pokud je i tak někdo vážně bere a má stejné volební právo jako my, proč bychom mu měli dávat další příležitost ovlivňovat ještě větší masu lidí pomocí veřejnoprávních médií? Nedávno se demonstrovalo proti zvolení Ondráčka do komise pro kontrolu nad GIBS. Rozložení sil ve sněmovně tedy prokazatelně umožňuje komunistům přístup na důležité pozice ve státu. Byli zvoleni demokraticky, řešením není jít do ulic vždy, když získají další pravomoc. Řešením je tuto pravomoc státu vůbec nedávat tak, aby ani nemohla být v budoucnu zneužitelná.

Nakonec, kvalitní redaktoři z ČT se jistě uchytí na jiných platformách. Vždyť nás často baví, Světlana Witowská je suverénní v politických debatách, Daniel Stach předvádí excelentní výkony v Hyde Parku a Robert Záruba či Jaromír Bosák jsou legendy v komentování sportovních klání. Platíme si je už teď z povinných poplatků, proč bychom si je tedy neměli platit kdekoliv jinde, pokud za to opravdu stojí?