Ryby sváru

KOMENTÁŘ

Ryby sváru
Hlavní zájem na přístupu do britských vod mají Francouzi, kteří chtějí zachovat kvótu ve výši 80 % výlovku z časů EU. Foto: Shutterstock
Komentáře

Marian Kechlibar