Bude ze sporu o barokní zámek tunel? Praha o budovu usiluje, stát couvl z dražby

bezprecedentní tunel?

Bude ze sporu o barokní zámek tunel? Praha o budovu usiluje, stát couvl z dražbyNOVÉ
Zámek ve Veleslavíně. Foto:

FOTO: Honza Groh 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Veleslavin-zamecek.jpg

1
Domov

Ladislav Šustr

Barokní zámek v pražském Veleslavíně je v poslední době tématem velkého sporu. Na jedné straně stojí město, které chce zámek získat do svého majetku. Na druhé straně figuruje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se záměrem dostat zámek do dražby. Po velké vlně kritiky, která směřovala i od samotné městské části Praha 6, se však dražba odložila. Do celého sporu musel vstoupit ministr kultury Antonín Staněk, který nevydal souhlas potřebný k dražbě.

Starosta šestého městského obvodu Ondřej Kolář záměr prodat barokní budovu označil za bezprecedentní tunel. Naléhal tak na magistrát, aby se snažil zámek získat do svého vlastnictví a zamezil tak případné další dražbě. „Teď má velký úkol pražský magistrát, který musí státu prokázat, že areál využije a musí se státem vyjednat jeho převod do majetku města. Tím se snad podaří zabránit jakýmkoliv dalším čachrům s tímto areálem v budoucnu. Jeho využití je jednoduché. Areál se přímo nabízí pro naplnění zdravotně – sociálních služeb a například i pro potřeby školství,“ řekl pro Echo24 Ondřej Kolář.

Hlavní město se nyní pokusí získat zámek prostřednictvím jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. „V příštím týdnu chceme začít další jednání s ÚZSVM o přesných podmínkách převodu na hlavní město Prahu. Veškeré kroky chceme také projednat a koordinovat s Prahou 6,“ řekl mluvčí magistrátu Tadeáš Provazník.

V současné době je v nájmu zámku soukromé zdravotnické zařízení Canadian Medical Care, které se však bude stěhovat do větších prostor jen pár stovek metrů daleko. Nájem společnosti končí k 30. listopadu a město tak chtělo využít odchodu zdravotníků k prodeji zámku. Vyvolávací cena měla začínat na 382 milionech korun. Jedním z argumentů bylo, že úřad musel postupovat tak, aby se nesnižovala hodnota jemu svěřeného státního majetku, a také musí zabránit zbytečným výdajům ze státního rozpočtu na údržbu areálu, který by byl bez nájemce.

Do chystané dražby se nakonec vložil ministr kultury Antonín Staněk, který požádal o změnu souhlasu k prodeji. „Souhlas, který úřadu vydalo ministerstvo kultury, se budu snažit vzít zpět. Slučujeme celou řadu příspěvkových organizací a je zapotřebí otevřít diskusi o tom, zda objekt například nevyužít pro některou z těchto kulturních institucí. Za smysluplnou považuji i snahu pražské ČSSD, která chce tuto památku převést do majetku hlavního města. Každopádně chci, aby tato nádherná kulturní památka zůstala ve veřejném vlastnictví,“ řekl Antonín Staněk.

Změnu postoje ocenil i starosta Prahy 6 Ondřej Kolář. „Velký dík patří ministrovi kultury, že zrušil souhlas s prodejem této památky, bez toho ÚZSVM konat nemůže. Já toto vítám, protože už dlouho upozorňujeme na to, že prodej zámku je chyba a že ho je možné využít pro potřeby veřejnosti,“ řekl pro Echo24 Kolář.

Zámek ve Veleslavíně se spolu s parkem rozkládá na třech hektarech. Pochází z 18. století a byl postaven podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Rekonstrukce zámku proběhla naposledy v roce 1986 a v současné době je ve vlastnictví ÚZSVM. Ten získal zámek před třemi lety od ministerstva práce a sociálních věcí.

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.

Čtěte také: Stát vydá církvi zámek v Kroměříži, první budovy již v pátek

Praha o něco zmírnila ostudu. Spustila eskalátory na Veleslavíně