„Čechy chválím, jste pro kapitalismus. Západ je dnes proti“

MISIONÁŘ KAPITALISMU ZITELMANN

„Čechy chválím, jste pro kapitalismus. Západ je dnes proti“
Zatímco kapitalismus odstraňuje chudobu, kde naopak přibude socialismu, přibude časem i chudoby. Foto: Jan Zatorsky
2
Týdeník
Daniel Kaiser
Sdílet:

Rainer Zitelmann je renesanční muž: promovaný historik a sociolog, v druhém životě konzultant na trhu s nemovitostmi, autor řady knih, ve svém zatím posledním životě misionář kapitalismu. Financuje překlady svých knih do různých jazyků a jezdí je propagovat po světě. Česky mu vyšly dvě, obě letos: Kapitalismus není problém, ale řešení a Deset největších omylů odpůrců kapitalismu. Zvlášť zajímavá bude pro českého čtenáře ta druhá, Zitelmann totiž do českého vydání připojil kapitolu o postojích Čechů k volnému trhu.

Řadí nás na špičku mezi obhájci svobodného hospodářství. Z 21 zkoumaných zemí jen v pěti převažuje kladný vztah ke kapitalismu nad kritikou: v Polsku, USA, Jižní Koreji, Japonsku, těsně nad kladnou hodnotu koeficientu se vměstná Česká republika. Neutrální vůči kapitalismu jsou společnosti v Argentině, Švédsku a Brazílii. Avšak ve třinácti ze zkoumaných zemí dnes většina obyvatelstva kapitalismus kritizuje (namátkově a v pořadí od nejvlažnějších po nejzarytější kritiky): ve Švýcarsku, Itálii a Velké Británii, Německu a Rakousku, v Řecku, Bosně a Hercegovině a Rusku. Seznam uzavírá Turecko.

V knize jste přistoupil ke zničení deseti největších omylů o kapitalismu. Zužme to na dva.

Dobrá, v tom případě bych vybral pověru, že v kapitalismu ti nejbohatší určují politickou agendu. Ale nejdřív si probereme stěžejní omyl, že kapitalismus může za chudobu a hlad a s tím spojenou nerovnost. Před 200 lety, ještě než kapitalismus vznikl, žilo 90 procent světové populace v extrémní chudobě. Dnes to není ani 10 procent. Nejvíc se chudobu dařilo vymýtit během posledních čtyřiceti let. Ještě v roce 1981 dosahovala extrémní chudoba 43 procent. Za tento úbytek může hlavně Asie a v ní hlavně Čína. Moderní historie Číny je asi úplně nejlepší příklad teorie o blahodárnosti kapitalismu. V Číně na konci 50. let spustili největší socialistický experiment v dějinách lidstva, Velký skok vpřed, stál životy 45 milionů lidí. Překvapivě o něm dnes většina lidí nemá tušení. Mívám přednášky od Asie přes USA a Jižní Ameriku po Evropu. Vždycky se posluchačů ptám, kdo ví o Maově politice Velkého skoku.

Kladete tu otázku i v Číně?

Ne, v Číně o politických věcech přednášet nemohu, tam přednáším o návodech, jak zbohatnout, apod. Ale ptám se na Maův Velký skok v Jižní Koreji, ve Vietnamu, ani tam o něm lidé vesměs nevědí nic. Ještě v roce 1981 žilo v extrémní chudobě 88 procent Číňanů. Přišel Teng Siao-pching, zavedl tržní hospodářství a soukromý sektor, načež dnes je extrémně chudých sedm desetin procenta Číňanů. Nebo se podívejme na Vietnam. V roce 1990 byl Vietnam nejchudší země světa, ještě za některými africkými státy. V chudobě žilo 80 procent obyvatelstva, dnes méně než pět procent. Proč? Od roku 1996 zaváděli tržní reformy. Všude, kam byl zaveden kapitalismus, ubývá chudoby. Abych nemluvil jen o Asii: polský HDP v přepočtu na hlavu byl v roce 1989 na polovině českého, dokonce pod úrovní Ukrajiny. Pak vytvořili trh a za posledních 25 let mají Poláci kumulovaný růst nejprudší z celé Evropy.

Platí souvislost mezi množstvím kapitalismu a prosperitou i opačně?

Jistě. Venezuela před padesáti lety patřila k dvacítce nejbohatších států světa, HDP na hlavu srovnatelný s Británií. Pak začali regulovat trh práce a ekonomika pomalu padala. Roku 1999 si zvolili Cháveze. Nejdřív se jim pár let vedlo líp, zrovna totiž podražila ropa. Ale ta pak zas zlevnila, do toho Chávez znárodňoval, načež se tam objevila chudoba biblických rozměrů. Inflace 1000 procent. Následně čtvrtina Venezuelanů emigrovala. Ta země už v podstatě nemá demokratický systém, nemá svobodný tisk... Tento smutný příběh je výmluvným příkladem pro hypotézu, že zatímco kapitalismus odstraňuje chudobu, kde naopak přibude socialismu, přibude časem i chudoby. Ale valná většina lidí dnes tuto jednoduchou pravdu nezná. Dali jsme v průzkumech respondentům na výběr ze dvou tvrzení. S větou Kapitalismus zlepšil úděl mnoha chudých ve světě souhlasilo v Německu 15 procent. A s větou Kapitalismus je vinen hladem ve světě souhlasilo 45 procent. Jsou i průzkumy ze světa – ty jsme nedělali my –, v nichž lidé tvrdí, že během posledních desetiletí přibylo na světě hladovějících. Pravdou je samozřejmě opak.

Jaké otázky dále padly v rozhovoru:
Řekl byste, že západní společnosti jsou dnes celkově antikapitalistické?

Vytvořil jste tabulku o vztahu různých národů ke kapitalismu. Z 21 zemí jen v pěti převažuje prokapitalistické nastavení: USA, Jižní Korea, Japonsko, Polsko a Česká republika. Není to překvapivé?

Vykazovali čeští respondenti nějaké zvláštnosti?

Vaši němečtí krajané jsou dnes většinou proti kapitalismu. Je jim jedno, že se Německo deindustrializuje?

Jaký je vliv velkých korporací na vývoj společnosti?

Celý rozhovor si můžete přečíst na ECHOPRIME. Nebo v tištěném vydání Týdeníku Echo. Týdeník Echo si můžete předplatit již od 249 korun za měsíc zde.

Rainer Zitelmann (1957) je rodák z Frankfurtu nad Mohanem, syn známého evangelického teologa. V dětství a mládí tíhl k maoismu. Vystudoval politologii a historii v Darmstadtu, byl hlavním lektorem nakladatelství Ullstein-Propyläen, v 90. letech pracoval v deníku Die Welt. Od roku 2000 do roku 2016 měl konzultační agenturu na trhu s nemovitostmi a pro developery. Souběžně se věnoval sociologickému výzkumu bohatých lidí. Je autorem 25 knih.

 

Sdílet:

Hlavní zprávy