Jak boj proti incestu založil Západ

ECHOPRIME

Jak boj proti incestu založil Západ 2
Svět

Martin Weiss

V současnosti lze u nás často slýchat názor, že státní moc nemá zasahovat do podoby rodiny, že jí má ponechat volný vývoj, že do ní nikdy nezasahovala a je to tak správně. Třeba zastánci manželství stejnopohlavních párů to považují za silný argument pro svou stranu. Je těžké vyjádřit, jak kolosální ignorantská pitomost to ve skutečnosti je. Názor Aleny Schillerové a Andreje Babiše, že vysoké úrokové míry způsobují vysokou inflaci, je vedle toho seriózní hypotézou. Ale pokusme se o to.

Průvodcem nám mohou být dvě knihy aktuální pro dnešní dobu. Překlad práce Dominion (2019) i u nás známého britského historika Toma Hollanda se chystá. Na jedné straně ateističtí radikálové usilující o vymýcení křesťanského dědictví z veřejného života dosáhli na Západě netušených institucionálních pozic. Na druhé straně není těžké si všimnout, že nejdivočejší výboje tzv. woke revoluce mají podivně kvazináboženský charakter. Zároveň se pravicová opozice vůči těmto trendům často uchyluje ke křesťanskému tvarosloví, formám a symbolům – aniž by ovšem byla nutně křesťanská v nejzákladnějším smyslu, tedy praktikovala křesťanskou víru. Té podle statistik ubývá v Evropě, ale nejnověji i v donedávna velmi náboženské Americe.

Do této postkřesťanské doby přichází Holland s knihou o tom, jak velmi křesťanská naše civilizace je. Jak se liší od civilizací před ní i soudobých civilizací jinde ve světě. Jak ani ti, kdo se chtějí od křesťanství co nejvíc distancovat, často netuší, že zůstávají v zajetí křesťanských způsobů uvažování. Jak má v křesťanství své kořeny například věda, přestože je běžně označujeme za tmářské. Anebo myšlenka lidských práv. Anebo komunismus (zde pochopitelně Holland dává prostor táboritům). Anebo boj proti otroctví – to sice praktikovala křesťanská impéria, ale v tom se nelišila od většiny států v dějinách. Lišila se v tom, že otroctví zrušila. I sám pojem náboženství jako něčeho samostatného a odděleného od světského života, saeculum, je křesťanský a Západ ho mnoha civilizacím neorganicky vnutil. Západní pojetí oběti, viny a odpuštění je neodmyslitelně křesťanské.

Celý text Martina Weisse najdete na EchoPrime nebo v tištěném Týdeníku ECHO. Týdeník Echo si můžete předplatit již od 249 korun za měsíc zde.