Zásah do vlastnického práva. Majitelé protestují proti nemožnosti dát nájemníkům výpověď

Zásah do vlastnického práva. Majitelé protestují proti nemožnosti dát nájemníkům výpověďNOVÉ
Domov

důsledky koronaviru

Vojtěch Šeliga

Vláda nejdříve zavedla přísná opatření proti šíření koronaviru, kvůli kterým se mnoho lidí dostalo do potíží s placením nájmu. Problém však vedení státu řeší pouze tím, že jej přeneslo na majitelé bytů a nemovitostí, jelikož schválilo návrh zákona, podle kterého nesmí nájemník dostat výpověď z bytu, pokud není kvůli epidemii koronaviru schopen platit nájemné. Dluh z nájemného bude přitom moct splatit až do konce května 2021. Majitelé se tak sami mohou dostat do problémů a proto proti zákonu připravují právní rozklad.

„Tento návrh s námi, na rozdíl od předchozí praxe, navíc nikdo z vlády nekonzultoval,“ sdělil Milan Krček místopředseda Občanského sdružení majitelů domů (OSMD). „Návrh vlády, ve znění, které máme k dispozici, považujeme za neakceptovatelný. V současné chvíli rovněž pracujeme na právním rozkladu vládou přijatého návrhu,“ uvedl Krček ve vyjádření zaslané Echo24.

Zákon považuje za zásah do soukromého vlastnictví. „Jedná se o nebezpečný precedent excesivního zákonného opatření v dobách krize, o zásah do soukromého vlastnictví, který je podle našeho názoru za hranicí minimálně z hlediska ústavně-právní proporcionality. Poskytnutí odkladu závazků z nájemního vztahu se rovná poskytnutí úvěru, samozřejmě bezúročného. Ale např. na rozdíl od bankovního sektoru, kterému stát tyto rizikové úvěry sanuje formou záruk poskytnutých státem (resp. národní rozvojovou bankou, ČMZRB), pro pronajímatele stát nenabízížádnou kompenzaci,“ sdělil Krček.

„Jde tedy o přenesení odpovědnosti státu, který by se měl v době krize o své občany postarat, na náhodně vybranou, tedy diskriminovanou skupinu vlastníků bytových nemovitostí. Už teď se nám ozývá mnoho našich členů – drobných pronajímatelů – s obavami, že nebudou schopni se o své nemovitosti postarat. Mnoho z nich je existenčně závislých na pravidelném příjmu z pronájmu a často také mají své vlastní finanční závazky – splácí půjčky, hypotéku,“ dodal.

Zákon se nelíbí také právníkům. „Tohle je enormní zásah do vlastnického práva. Kdo bude kompenzovat výpadek příjmů pronajímateli? Co když nájemce ani pak nezaplatí a peníze budou nedobytné? (řečnická otázka, budou nedobytné). Jaký bude vztah k úpravě výpovědi nájmu dle ObčZ?“ ptá se na Twitteru advokátka Lucie Filipová.

Zároveň vypočítává, kde všude může nastat kvůli zákonu problém. „Za prvé se to bude strašlivě zneužívat. Za druhé dlužné nájemné pronajímatel už nikdy neuvidí. Za třetí majitel do bytu/domu neinvestuje za tu dobu ani korunu – proč by taky? Za čtvrté stát nesmí trestat osoby za to, že vlastní majetek. Za páté je to vyvlastnění, bez náhrady, v rozporu s LZPS,“ napsala.

Foto:

we

OSMD přitom ještě před zveřejnění zákona samo skrze předsedu Tomislava Šimečka apelovalo na sociální cítění majitelů: „My jako poskytovatelé bytového fondu pro karanténní pobyt statisíců ohrožených rodin a jedinců významným způsobem pomáháme svým spoluobčanům v boji o omezení pandemie. Většina našich členů nemá problémy s platební morálkou svých bytových nájemníků, což ale neplatí pro všechny sociální skupiny. Rád bych proto apeloval na vaše sociální cítění, neboť dnes není byt, v němž u vás nájemník bydlí, jen jeho domovem, ale také prostorem, kde má šanci vyhnout se nákaze. Buďte proto vstřícní u všech slušných nájemníků k požadavkům o prodloužení splatnosti části jejich finančních závazků na základě písemné žádosti a pokud jsou v nouzi skutečně bez vlastního zavinění, buďte připraveni jim nabídnout i určité finanční úlevy.“ Sdružení tak apelovalo na sociální cítění a individuální přístup pronajímatelů. Nyní ale z rozhodnutí státu má něst většinu následků.

„Jedná se tím vlastně o poskytnutí úvěru na část splátky nájemného nebo služeb a Vy jako poskytovatelé úvěru musíte mít stejné právo jako banka prověřit bonitu klienta, před tím, než takový úvěr poskytnete. Je nemyslitelné, aby za Vás tento souhlas dal ministr Havlíček nebo zákon, pokud za jeho splacení nebude ručit svým majetkem,“ dodal OSMD ve vyjádření.

Čtěte také: „Je to sprostý marketing, úplné flusnutí do xichtu většině OSVČ.“ Na 25 tisíc mnoho z nich nedosáhne

Související články