Mendelova univerzita se otřásá v základech. Znepokojena je i konference rektorů

PROBLÉMY NOVÉHO REKTORA

Mendelova univerzita se otřásá v základech. Znepokojena je i konference rektorů
Nově nastupující rektor Mendelovy univerzity v Brně Vojtěch Adam čelí obvinění z manipulace s daty a neseriózní vědecké práce. Končící rektorka Danuše Nerudová doporučila svému nástupci rezignovat. Foto: Mendelova univerzita v Brně
2
Domov

Echo24

Nově nastupující rektor Mendelovy univerzity v Brně Vojtěch Adam čelí obvinění z manipulace s daty a neseriózní vědecké práce. Končící rektorka Danuše Nerudová doporučila svému nástupci rezignovat. To rektor okamžitě vyloučil, rezignovat nehodlá a své pochybení odmítá. Komise složená z expertů, kterou Nerudová iniciovala, našla pochybení v odborných článcích, jejichž je budoucí rektor spoluautorem. Adam je obviněn ze záměrného zkreslování obrazových dat, což vědec odmítá a předložil první vysvětlení. Své znepokojení vyjádřila i Česká konference rektorů. Situací se bude zaobírat etická komise a v pondělí na veřejném zasedání akademický senát školy.

Zjištěné problémy sahaly od „hrubé nedbalosti při kontrole kvality“ až po „jasné známky manipulace s daty“. Komise doporučila stáhnutí článků z časopisů. Nerudovou mrzí, že je teď v sázce dobré jméno univerzity, kterému věnovala čtyři roky usilovné práce.

Danuše Nerudová obdržela Adamovo vysvětlení k případu „záměrně zkreslených dat“ u vědeckých publikací. Končící rektorka předá zprávu etické komisi, jejíž závěry projedná v pondělí akademický senát. Nově nastupující rektor úmyslné zkreslování vylučuje a sdělil, že údajná „procesní pochybení“ s kolegy postupně opraví.

„Nejsem si vědom, že by pochybení, která se u několika vědeckých prací objevila, byla natolik závažná, aby vedla k tak rezolutnímu a nezvratnému kroku, jako je rezignace. Já si velmi vážím práce mé předchůdkyně, na niž bych rád navázal, na druhou stranu do čela Mendelovy univerzity v Brně jsem byl řádně a legitimně zvolen a podporu lidí, kteří za mnou stojí, bych nerad zklamal,“ sdělil Adam.

„Udělala jsem všechny kroky k tomu, aby obvinění Vojtěcha Adama byla řádně prošetřena. Osobně jsem mu doporučila, aby vzhledem k závěrům komise zodpovědně zvážil rezignaci,“ uvedla Nerudová. Otevřený dopis Adamovi zaslal předseda spolku Učená společnost ČR Pavel Jungwirth, také jej vyzval k rezignaci, stejně jako například spolek Fórum Věda žije!.

„Chápu, že části vědecké obce přijdou výsledky komise závažné, nicméně za podstatné považuji, že u žádného z článků neměly vytýkané chyby signifikantní dopady do hlavních závěrů našich prací. Věřím, že až ochladnou emoce, budeme moci společně vše vyřešit a vrhnout se do náročné práce,“ řekl Adam. Z celé situace se podle svých slov poučil, snaží se chovat transparentně, chyby připustit a přijmout opatření.

Stažení článků a oprava

Mezinárodní komise pod vedením ředitele konsorcia CEITEC Pavla Tomančáka od listopadu prověřovala 12 publikací. Na nesrovnalosti upozornili jiní výzkumníci, například prostřednictvím internetové platformy PubPeer. Komise dospěla k závěru, že Adamova výzkumná skupina v konkrétních případech nedodržovala etiku vědecké práce. Komise se zaměřovala na vyhodnocení integrity výzkumných dat a možné porušení zásad správné vědecké praxe. U šesti článků publikovaných týmem pod vedením Adama komise doporučila stažení z časopisů. U dalších tří článků komise doporučila stažení alespoň zvážit.

„Chyby či pochybení se ve vědeckých článcích objevují a mimo jiné i právě proto tu máme projekty typu PubPeer, aby podobné chyby nacházely a upozornily na ně. V našem případě tedy došlo k pochybení, které nyní opravujeme všemi vhodnými prostředky,“ uvedl Adam. Údajně měl zkreslovat obrazová data a manipulovat s informacemi.

„Předložil jsem detailně zpracované podklady, které potvrzují mé dřívější stanovisko, že nedocházelo k úmyslnému zkreslování dat, ale k procesním pochybením, která nemají žádný vliv na hlavní závěry všech našich publikovaných prací,“ obhajuje se Adam. Ve většině případů autorské týmy nalezly původní data, na jejichž základě se postupně v publikovaných článcích opravují sporné obrázky.

„Jsem v kontaktu s redakcemi vědeckých časopisů, kde byly články publikovány. Během tří týdnů se podařilo vysvětlit dvě zjištění bez nutnosti dalších oprav, a ve dvou případech už dokonce redakce vydala rozhodnutí o akceptaci oprav, což považuji za úspěch,“ uvedl Adam.

V souvislosti s nástupem do funkce rektora rezignoval Adam k 1. únoru na pozici vedoucího výzkumné skupiny v institutu CEITEC Vysokého učení technického (VUT). Vedení institutu zároveň rozhodlo, že stylem vědecké práce skupiny se bude zabývat kontrolní audit. Výzkum chemika Adama směřuje například k vývoji léčiv nádorových onemocnění.

Česká konference rektorů požaduje vysvětlení

Vážné znepokojení nad závěry komise vyjádřila i Česká konference rektorů. Její předsednictvo se distancuje od jakéhokoli porušování etických zásad na půdě vysokých škol a uvedlo, že dodržování obecných zásad a principů akademické integrity a etiky ve vědě, výzkumu a s tím spojené publikační činnosti považuje za jednu ze základních hodnot seriózní vědecké práce. Adam by měl všechna zjištění vysvětlit, protože jeho chování vrhá špatné světlo jak na vnímání úrovně vědecké a výzkumné práce v ČR, tak ohrožuje reputaci české vědy v zahraničí.

Právě v reakci na vyjádření rektorské konference Nerudová požádala akademický senát, aby se v pondělí znovu sešel, uvedl mluvčí univerzity Filip Vrána. Jednání bude veřejné.

V etické komisi jsou čeští i zahraniční odborníci z renomovaných výzkumných pracovišť se zaměřením na vědeckou oblast, které se dané práce týkají. „Komise byla speciálně ustavena k tomu, aby vyšetřila, co se stalo. Na prvním jednání se sejde v nejbližších dnech,“ uvedla Nerudová. Od končící rektorky dostal Adam tři týdny na vysvětlení situace a doložení podkladů, že on ani jeho kolegové nepodváděli.