Sellier & Bellot: 195 let poctivé práce a prosperity

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Sellier & Bellot: 195 let poctivé práce a prosperity
Generální ředitel společnosti Radek Musil (vlevo) při setkání s potomkem Nicolase Bellota. Foto: Sellier & Bellot
6
INZERCE
Sdílet:

Společnost Sellier & Bellot se sídlem ve Vlašimi zaujímá klíčovou pozici v české muniční výrobě a řadí se mezi nejstarší strojírenské firmy v České republice i na celém světě. Výrobky nesoucí její obchodní značku proudí na trh bez přerušení již od roku 1825.

Firma vyrábí širokou škálu sportovních a loveckých nábojů a také strojů a zařízení na jejich výrobu. Ročně vyprodukuje zhruba 1,2 miliardy kusů nábojů. Přibližně 90 procent produkce je určeno na export, společnost dodává své výrobky do 90 zemí. Zásobuje policejní i vojenské složky po celé Evropě, spolupracuje s NATO i českou armádou. Velmi úspěšná je na americkém trhu, na který vstoupila v roce 1994. Pod vedením generálního ředitele Radka Musila, který Sellier & Bellot řídí od roku 1999, se společnost stala v roce 2009 součástí mezinárodní skupiny CBC, kterou vlastní Miriam Birmann, italská občanka žijící v Londýně. Dalším členem skupiny je brazilská Companhia Brasileira de Cartuchos a německý výrobce MEN, celosvětově uznávaný producenti malorážové munice pro vojenský, policejní a komerční trh. Díky spojení v jeden koncern uvedené společnosti zvýšily svoji konkurenceschopnost a patří dnes k největším výrobcům na světě.

Generální ředitel společnosti Radek Musil (uprostřed) v rozhovoru
se členem rodiny Louise Selliera.
Generální ředitel společnosti Radek Musil (uprostřed) v rozhovoru se členem rodiny Louise Selliera. Foto: Sellier & Bellot

Stejně jako zbytek republiky, zasáhl COVID-19 také vlašimskou společnost Sellier&Bellot zvýšenou nemocností zaměstnanců. Vzhledem ke včasnému zavedení přísných hygienických opatření nedošlo ke zhroucení procesů, ale absence řady lidí výrobu částečně omezuje. Má to vliv i na plnění některých kontraktů.

„Tržby očekáváme na úrovni roku 2019,“ říká generální ředitel Radek Musil, podle nějž musí vlašimská společnost úspěšně zachytit nejnovější trend, totiž zvýšenou poptávku od armád a policie evropských států. „Z nejnovějších úspěchů bych mohl jmenovat několikaletý kontrakt pro Ministerstvo obrany Francie (Gengarmerie) a pro Ministerstvo obrany Irska,“ říká Musil. Největší nárůst poptávky zaznamenává Sellier&Bellot od NSPA, což je akviziční agentura NATO.

Vlašimská firma reaguje na obchodní příležitosti ve světě neustálou snahou technologicky zlepšit své výrobní procesy a také navýšit jejich kapacity. I proto Sellier&Bellot stále hledá a přijímá do výroby nové zaměstnance.

Ze Žižkova do Vlašimi

Počátky společnosti Sellier & Bellot jsou spojené s částí Žižkova zvanou Parukářka. Zde prozíravý podnikatel Louis Sellier, původem Francouz, a absolvent pařížské polytechniky Nicolas Bellot, rovněž narozený ve Francii, vybudovali v roce 1825 továrnu na výrobu perkusních zápalek. Zhruba o sto let později se z „žižkovské kapslovny“ stal jeden z předních výrobců střeliva ve střední Evropě. V meziválečném období rostly nároky na objem výroby a kapacitu společnosti. V roce 1932 si Ministerstvo obrany vyžádalo výrobu 1,5 milionů kusů nábojů a tři miliony kusů zápalek denně. Tato obří objednávka uspíšila další vývoj společnosti: ve stejném roce bylo rozhodnuto o přesunu výroby společnosti Sellier & Bellot do Vlašimi.

Pohled do historie továrny.
Pohled do historie továrny. Foto: Sellier & Bellot

Středočeské městečko o 4000 obyvatelích splňovalo všechny strategické podmínky vedení podniku: mělo zalesněný terén, leželo na železnici, byl tu dostatek vodních zdrojů a volné pracovní síly. Před příchodem Sellier & Bellot byly jedinými zástupci průmyslu ve Vlašimi drobné obuvnické továrničky, které měly v regionu silnou tradici. V době, kdy se rozhodlo o výstavbě muniční továrny, zažíval region naplno postupující racionalizaci výroby obuvi: místní drobné obuvnické továrny zanikaly a jejich bývalí zaměstnanci se ocitli bez práce. Bývalí ševci se měli stát zručnými zaměstnanci nové továrny. Od majitele místního velkostatku Karla Auersperga byla zakoupena vichřicí zdevastovaná obora o rozloze 112 ha, která se ukázala být pro stavbu továrny ideální. Dnes je původní les částečně obnoven. Na rozloze 73 ha žije více než 70 kusů jelení a dančí zvěře. Obora je často využívána i k reprezentačním účelům společnosti Sellier & Bellot.

Naděje pro kraj chudých ševců

Přemístění žižkovské kapslovny do Vlašimi mělo velký význam pro celý region, který díky nové továrně zažíval prudký rozkvět. V srpnu 1937 díky tomu vznikl samostatný okres Vlašim. Díky fungujícímu průmyslovému podniku se hospodářská krize 30. let města téměř nedotkla. Muniční průmysl prosperoval a proudily sem také státní investice, například do výstavby rodinných domků v „Kolonii Žižkov“ a dalších staveb občanské vybavenosti. Situaci ve Vlašimi lze přirovnat k jihomoravskému Zlínu, kde průmyslový rozkvět představoval Baťa a jeho továrna na obuv. Baťa, stejně jako společnost Sellier & Bellot, pro město a své zaměstnance znamenal mnohem více, než jen práci. Tyto ikonické společnosti ovlivnily každodenní život obyvatel a jeho kvalitu. To platí v případě Sellier & Bellot dodnes: firma je se svými 1550 zaměstnanci největším zaměstnavatelem v kraji. Díky ní není problém v tomto malém městě najít práci. Tuto skutečnost odráží i průzkum, každoročně prováděný v rámci projektu Obce v datech, v němž obyvatelé hodnotí svůj region z mnoha různých hledisek na škále od 1 do 10. Co se týče zaměstnanosti, hodnotili obyvatelé Vlašimi v roce 2019 svůj region známkou 8,3 z 10. Město si vedlo velmi dobře také co do nízké míry průmyslového znečištění – obyvatelé v tomto bodě udělili známku 8,5 z 10.

Vývoj a inovace, nikoliv montovna

V současné době zaměstnává společnost Sellier & Bellot 1550 zaměstnanců a neustále se rozšiřuje. Nabízí nejen dělnické pozice, ale soustředí se také na školení nových odborníků a vlastních specialistů. Výroba střeliva S&B je z větší části prováděna na technologiích a strojích, které jsou vyvíjeny, vyráběny i udržovány ve Vlašimi. Oddělení výzkumu a vývoje pečlivě sleduje nové trendy na trhu a každoročně zavádí jak nové produkty, tak i nové výrobní technologie a stroje. Mezi nejnovější úspěchy patří bezolovnaté střely pro lov a  patentované výrobky, jako je zápalková slož Notnox a infračervené stopovací střely. Novinkou je také vlastní mobilní aplikace Hunter´s App, určená pro individuální lovce. Díky ní lze v reálném čase mapovat a sledovat dění ve vlastním revíru. Další oblastí, které se společnost S&B věnuje, je vývoj nástrojů a kalibrů, což je jedna z nejpreciznějších oblastí ve strojírenství. Vlašim má tak v rámci koncernu CBS zcela unikátní místo nejen jako velkovýrobce vysoce kvalitního střeliva, ale i jako výzkumně-vývojové středisko.

Snímky z výroby a plně automatizovaného skladu, který pracuje
bez lidí.
Snímky z výroby a plně automatizovaného skladu, který pracuje bez lidí. Foto: Sellier & Bellot

Snímky z výroby a plně automatizovaného skladu, který pracuje
bez lidí.
Snímky z výroby a plně automatizovaného skladu, který pracuje bez lidí. Foto: Sellier & Bellot

Podpora sportu a umění

Společnost Sellier & Bellot dlouhodobě podporuje Český střelecký svaz a špičkové střelce v disciplínách Skeet a Trap. Pro rok 2020 jsou aktuálními držiteli titulu Mistra Světa Tomáš Nýdrle a Mistra Evropy Jakub Tomeček. Pro nadcházející OH v Tokiu mají vybojované účastnické místo Jakub Tomeček a Barbora Šumová v disciplíně Skeet. SB nezapomíná ani na začínající střelce, jejichž talenty sdružuje a podporuje pod hlavičkou Akademie Sellier&Bellot a.s.

Střelivo Sellier & Bellot je výsledným produktem technologií a
strojů, které jsou vyvíjeny, vyráběny a udržovány ve Vlašimi.
Střelivo Sellier & Bellot je výsledným produktem technologií a strojů, které jsou vyvíjeny, vyráběny a udržovány ve Vlašimi. Foto: Sellier & Bellot

Sellier & Bellot je také dlouhodobým partnerem vlašimského fotbalového klubu. Podporuje také vybrané umělecké projekty. S pomocí své sesterské firmy sídlící v Brazílii uspořádala výstavu českého výtvarného umělce Jiřího Koláře.

Sdílet:

Hlavní zprávy

Weby provozuje SPM Media a.s.,
Křížová 2598/4D,
150 00 Praha 5,
IČ 14121816

Echo24.cz