Změna u katolíků. Biskupové schválili papeži Františkovi nová slova v Otčenáši

Nové znění modlitby

Změna u katolíků. Biskupové schválili papeži Františkovi nová slova v OtčenášiNové
Svět

Echo24

Valné shromáždění biskupské konference v Itálii minulý měsíc schválilo nové znění modlitby Otčenáš. Papež František změnil část modlitby, v níž se hovoří o pokušení. Nová verze modlitby se objeví ve třetím vydání Messale Romano (Římský Misál)– liturgické knihy obsahující texty pro římsko-katolickou církev. Uvedly zahraniční weby The Fox News nebo The Guardian.

Papež František již v roce 2017 zmínil, že by byla vhodná změna modlitby. Dle něho nebyl původní překlad správný, vyzníval tak, že Bůh je ten, co nás do pokušení tlačí a nabádá hřešit, přestože my jsme ti, kdo hříchu propadají. Papež řekl, že římskokatolická církev už nové znění používá jako alternativu a že by se podobně měly zachovat i další církve.

„A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.“

Část „neuveď nás v pokušení“ bude v novém vydání Messale Romano změněna na „nedopusť, ať podlehneme pokušení“. „Není to dobrý překlad, mluví o Bohu, který vyvolává pokušení. Já jsem ten, kdo padá. Není to on, on mě netlačí do pokušení, aby viděl, jak jsem padl,“ řekl František italské televizi. 

Tradicionalistům se změna nelíbí. Překlad znění Otčenáše pochází z Vulgaty, tedy latinského překladu bible pořízeného na přelomu 4. a 5. století z původních jazyků. Papež mění něco hluboce zažitého, řekl již v roce 2017 Philip Lawler z konzervativního katolického webu Catholic World News. „Tato nová verze modlitby Pána se snaží vyhnout tomu, aby Bůh měl nějakou ruku ve zlu. Papež tím nejen přehlíží mnoho biblických příkladů, kde Bůh pracuje s ďáblem, kde svádí své následovníky a dokonce i svého vlastního syna. Nová verze je ve skutečnosti v rozporu s prostým významem řeckého textu evangelia,“ řekla podle deníku The Guardian Meredith Warrenová, která přednáší biblická a náboženská studia na univerzitě v Sheffieldu.

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.