/
Mojmír Hampl
ekonom, zakládající člen občanské iniciativy KoroNERV-20