Lockdownový formulář vnitra žádá po advokátech porušení mlčenlivosti

FORMULÁŘ VNITRA

Lockdownový formulář vnitra žádá po advokátech porušení mlčenlivosti
Advokátní komora připravila vlastní formuláře Foto: Shutterstock
1
Domov

Echo24

Ministerstvo vnitra zveřejnilo formuláře pro opuštění místa trvalého pobytu kvůli práci, ale advokáti si stěžují, že je pro ně takovýto formulář nepoužitelný. Museli by totiž uvést i kontakt na své klienty, jenže to jim zakazuje povinnost mlčenlivosti uložená zákonem o advokacii. Česká advokátní kancelář během víkendu připraví vlastní vzory.

„Kolegyně advokátky, kolegové advokáti, už jste viděli ten formulář, co vydalo ministerstvo vnitra? Jméno ani kontakt na klienta tam opravdu nenapíšu. Nesmím. Napíšu tam odkaz na paragraf ze zákona o advokacii ukládající advokátům povinnost mlčenlivosti a kontrole to vysvětlím,“ upozornil na Twitter advokát Tomáš Nahodil.

Vláda chce ve formuláři kontakt na na objednavatele nebo osoby, u které se má pracovní činnost vykonat. To však advokátům zakazuje paragraf 21 zákonu o advokacii, podle kterého je „advokát povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb“. Zprostit jej od povinnosti mlčenlivosti může pouze klient.

Česká advokátní komora na situaci zareagovala a připravila vlastní vzory formulářů. „V návaznosti na včerejší (páteční) rozhodnutí vlády, které se týká i práce advokátů, ještě během víkendu Česká advokátní komora připraví vzory či čestné prohlášení, které by mohli právníci použít,“ napsala komora po poledni na Twitter. Po třetí hodině již publikovali formuláře na webu.