„Neříkejte manželka a přítelkyně.“ OSN požaduje genderově neutrální vyjadřování

OSN A ROVNOST POHLAVÍ

„Neříkejte manželka a přítelkyně.“ OSN požaduje genderově neutrální vyjadřování 2
Svět
Echo24

Organizace spojených národů v nedávné době zveřejnila na svém twitterovém účtu příspěvek, kterým propaguje užívání genderově neutrálních označení v angličtině oproti těm genderově zabarvených, jakou jsou třeba přítel/přítelkyně nebo manžel/manželka. OSN se také nelíbí názvy povolání obsahující slovo „man“, jako například fireman (hasič) nebo businessman.

„Na tom, co říkáte, záleží. Pomozte vytvořil více rovnoprávný svět tím, že budete užívat genderově neutrální jazyk, když si nejste jistí pohlavím jiné osoby nebo když mluvíte o skupině,“ píše se v příspěvku OSN.

Následuje tabulka s vhodnými ekvivalenty k genderově zabarveným slovům. Například slovo „lidstvo“, které v angličtině zní „mankind“, má být podle OSN nahrazováno výrazem „humankind“ se stejným významem. Slovu „mankind“ je vyčítáno, že se skládá ze slov „man“ (muž) a „kind“ (druh), čímž vyvolává v některých lidech dojem, že je jím míněno veškeré lidstvo bez žen.

Používat se nemá ani „přítel/přítelkyně“ (boyfriend/girlfriend), ale místo toho neutrální „partner“. Podobně OSN doporučuje nahradit výrazy pro manžele a manželku (husband/wife) označením „spouse“ (choť).

OSN vadí také slova označující některá povolání. Například hasiči, policisté, podnikatelé nebo předsedové (firemen, policemen, businessmen, chairmen) mají být podle OSN přejmenováni (firefighters, police officers, representatives, chairs).

Většina slov, která se OSN nelíbí, obsahuje slovo „man“ nebo jiný výraz odkazující na mužské pohlaví. Některé z náhrad však přinášejí své vlastní problémy. Například slovo „landlord“ (nájemce, pan domácí) má být nahrazováno slovem „owner“, které však znamená také „majitel“ a evokuje otroctví. Pokud by se jedinec měl doporučením OSN řídit, mohl by z úst vypustit větu: „Tohle je James, James je můj majitel.“

Na OSN se okamžitě snesla kritika. Lucy Harrisová, bývalá poslankyně Evropského parlamentu za Británii, například napsala: „Přestaňte se snažit kontrolovat, jak lidi mluví. Je to divné a nepotřebné.“

Ke kritice se přidal i bývalý předseda české vlády Mirek Topolánek. „Vy jste se doopravdy pomátli. Proč za tohle platíme?“ napsal anglicky.

Tweet původně sdílel účet patřící UN Women, organizaci OSN, která si dává za cíl bojovat za práva žen a rovnoprávnost pohlaví.