2 křesťané žádají o azyl

Čínští křesťané po 4 letech v táboře: vnitro má opět na stole jejich žádosti o azyl

NOVÉ

Témata: , ,

Sedm desítek čínských křesťanů usilujících o azyl přišlo do Česka již téměř před čtyřmi lety. Od té doby pobývají v uprchlických táborech s obavou, že je stát vrátí zpět do Čínské lidové republiky, kde budou uvězněni. Stát jim však azyl zatím neudělil a ani se na to nechystá. Do jejich případu vstoupila opět naděje poté, co Nejvyšší správní soud (NSS) vydal kritická stanoviska k rozhodnutím ministerstva vnitra a krajských soudů. Případ Číňanů se tak vrací k posouzení odboru azylové a migrační politiky ministerstva.

„Obecné soudy nemají pravomoc azyl udělit, mohou vždy věc pouze vrátit k novému posouzení a rozhodnutí ministerstvu vnitra. Tedy i když soud některým žalobám vyhověl, neznamená to, že osoby získaly azyl,“ řekla pro Echo24 Hana Malá z tiskového odboru ministerstva s tím, že rozhodnutí správních soudů jsou však pro jeho adresáty, tedy i pro ministerstvo, závazná. „Ministerstvo vnitra je proto povinno zohlednit výtky, které Nejvyšší správní soud v daných případech uplatnil a v nových rozhodnutích se s nimi musí vypořádat – např. obstarat si dodatečné informace o zemích původu,“ dodala Malá.

Ve hře je také možnost, že ministerstvo azyly ani po opětovném posouzení neudělí. „Nejvyšší správní soud v rozsudcích nevyslovil jednoznačný závěr, že má být čínským žadatelům azyl udělen – pouze vytkl ministerstvu vnitra četná pochybení při posouzení žádostí a zavázal je, aby žádosti o azyl posoudilo znovu, ale správně – v souladu s právními předpisy a judikaturou,“ vysvětlila Malá. Pokud by ministerstvo azyl opět neudělilo, může žadatel znovu podat žalobu ke krajskému soudu a v případě zamítnutí znovu kasační stížnost k NSS.

Podle NSS ministerstvo ve svém posouzení nezohlednilo otázku, zda sama příslušnost k Církvi Boha všemohoucího nezakládá odůvodněné obavy z pronásledování, a argumentuje tím, že žadatelé žádným pronásledováním v Číně netrpěli. Vnitro a krajský soud argumentovaly i údajně bezproblémovým vycestováním z Číny v rámci organizovaných skupin. Nedoložily ani tvrzení, že neúspěšným žadatelům o azyl po návratu do Číny nehrozí špatné zacházení.

Způsob vyřizování žádostí vnitro tají

„Nelze odhadnout, jakým způsobem resort vnitra žádosti o azyl vyhodnocuje. Vodítka pro to, jakým způsobem by mělo postupovat při hodnocení případů tzv. čínských křesťanů, popsal Nejvyšší správní soud ve svých rozsudcích,“ popsala pro Echo24 právnička Kanceláře veřejného ochránce práv Barbora Mazalová.

Tím, proč ministerstvo azyl udělilo pouze v osmi případech, se pak Nejvyšší správní soud zabýval pouze okrajově. V rozsudku NSS se však poukazuje na to, že v aktuálně posuzovaném případě nebyla podobnost jednotlivých žádostí předmětem přezkumu. „Přesto je pro účely dalšího řízení namístě připomenout, že je jednou ze základních povinností správního orgánu dbát na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly důvodné rozdíly," píše se v rozsudku.

Rozhodnutí českých úřadů o udělení či neudělení azylu trvalo zhruba dva roky. Podle vnitra museli žadatelé prokázat, že ve vlasti čelili pronásledování. Pro udělení azylu podle ministerstva nestačila pouze skutečnost, že žadatel je členem menšinové komunity. Právníci ale argumentují, že vnitro zdůvodnilo úspěšné i neúspěšné žádosti podobnými argumenty. Rozdíl podle nich je pouze v tom, že úspěšní žadatelé byli v domovské zemi pronásledováni s vyšší intenzitou.

Ministerstvo z celkových sedmdesáti osmi žádostí o azyl vyhovělo pouze v osmi případech a u zbylých sedmdesáti neudělilo žádnou formu mezinárodní ochrany. Čínští žadatelé se proto rozhodli podat kasační stížnost.

V Číně, kde vládne komunistický režim, křesťané dlouhodobě čelí perzekuci ze strany státu. Tamní komunističtí vládci sice uznávají katolictví i protestantství, na církve ale dohlíží tajná policie. Věřící se tak mnohdy musí scházet tajně a být připraveni na zásah ze strany režimu. Další nelegální křesťanské církve čínský režim potírá.

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.

Speciál Best of Echo si obstarejte zde.

 

EchoPrime

od 249 Kč

Získejte to nejlepší za méně jak 40% ceny! Unikátní web bez reklam EchoPrime, denní komentáře Echo24 a Týdeník Echo v digitální podobě.

Více info