Za Ištvana se v Olomouci pracovalo špatně, kritizoval ministr Blažek. Po nástupci žádá změny

OLOMOUČTÍ ŽALOBCI

Za Ištvana se v Olomouci pracovalo špatně, kritizoval ministr Blažek. Po nástupci žádá změnyAKTUALIZOVÁNO
Pavel Blažek s Radimem Daňhelem. Foto: Ministerstvo spravedlnosti
1
Domov

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) na páteční tiskové konferenci zkritizoval práci Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. V souvislosti se změnou vedení úřadu si totiž před časem zadal analýzu jeho fungování v minulých letech a ta odhalila výrazné nedostatky. Po Ivu Ištvanovi byl na funkci vrchního olomouckého žalobce navržen Radim Daňhel, dosavadní okresní státní zástupce v Kroměříži.

Podle zadané analýzy fungovalo olomoucké státní zastupitelství neefektivně, v porovnání s tím pražským řešilo pod Ištvánem méně případů, neumělo šetřit a vyplácelo si nadstandardní odměny. „Nezbylo nic jiného než vyzvat pana magistra Daňhela, aby v řádu dnů předložil nějaký svůj návrh na restrukturalizaci vrchního státního zastupitelství,“ řekl Blažek.

Co Blažkovi vadí

Ministerstvo spravedlnosti publikovalo tiskovou zprávu, kde jmenuje jednotlivá pochybení olomouckých žalobců. „Ministerstvo spravedlnosti eviduje vysoké náhrady škod za nezákonná trestní stíhání. Pokud náhrady škod srovnáme s případy dozorovanými nebo žalovanými VSZ Praha, jsou u VSZ Olomouc výrazně vyšší. Mediálnímu lynči jsou pak díky tomu vystavováni nezákonně stíhaní či dokonce pouze prověřovaní jedinci, kteří nakonec nejsou obviněni. V nejednom případě tak došlo k porušení práv garantovaných Listinou základních práv a svobod, konkrétně se jedná o právo na spravedlivý proces. Také bylo zasaženo do lidské důstojnosti, osobní cti a dobré pověsti,“ uvedl resort.

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci má nelogickou a přebujelou organizační strukturu s příliš vysokým počtem vedoucích pracovníků, což se negativně projevuje v celkovém hospodaření úřadu, doplnilo ministerstvo s tím, že hospodaření VSZ Olomouc je v porovnání s VSZ Praha ekonomicky neefektivní.

Ištvan vedl olomoucké Vrchní státní zastupitelství od roku 2011 do konce března 2022. O přeložení do Brna na Nejvyšší státní zastupitelství požádal sám. Jako důvod odchodu uvedl, že v době přípravy novely zákona o státním zastupitelství je pro veřejnou žalobu důležité, aby v čele Vrchního státního zastupitelství v Olomouci stál nikoli dosluhující vedoucí státní zástupce, ale respektovaná osobnost s plnohodnotným funkčním mandátem.