ČT znevýhodňovala SPD, odhlasovali radní ve výroční zprávě

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČT

ČT znevýhodňovala SPD, odhlasovali radní ve výroční zprávě
Rada ČT odsouhlasila Výroční zprávu o činnosti České televize. Foto: Jan Zatorsky
Domov

Rada České televize schválila Výroční zprávu o činnosti ČT i se dvěma formulacemi, podle nichž televize znevýhodňovala hnutí SPD ve zpravodajských či diskuzních pořadech. Dodatek do zprávy navrhl vložit místopředseda Daniel Váňa. Generální ředitel Petr Dvořák se proti tvrzení na jednání ohradil, zpráva podle něj nezohledňuje celkové zastoupení SPD na politické scéně a nezohledňuje zpravodajství a publicistku jako celek.

Ve výroční zprávě se 10. března objevila připomínka v jedné z pasáží, podle níž s odkazem na dva z grafů obsažených ve zprávě docházelo v minulém roce k nedostatečnému zastoupení hnutí SPD v hlavním zpravodajství. „Ze zákona jednoznačně vyplývá, že je publicistika a zpravodajství mnohem širší oblast, než ukazují oba grafy,“ kritizoval poznámky ve zprávě Petr Dvořák s tím, že by měla zpráva vnímat zastoupení v celku. Nezohledňuje podle něj také to, že SPD nemá přílišné zastoupení mimo Poslaneckou sněmovnu.

Podle radního Šarapatky jde o doplnění na politickou objednávku, navíc v rozporu se zákonem o České televizi. Dodatek do zprávy navrhl vložit místopředseda Daniel Váňa, za kapitolu zprávy odpovídal radní Roman Bradáč. „Z mojí strany došlo k chybě určitě z toho pohledu, že jsem myslel, že se o tom bude ještě diskutovat, že se to vyjasní,“ řekl k řešenému bodu Roman Bradáč. Nakonec hlasoval pro jeho odstranění.

Rada také na zasedání nepřijala návrh usnesení, že je generální ředitel Petr Dvořák ve střetu zájmů. Důvodem mělo být Dvořákovo angažmá v čele správní rady Leica Gallery Prague. Usnesení navrhl místopředseda rady Daniel Váňa. Dvořák střet zájmů odmítl s tím, že Leica Gallery je nezisková organizace a o svém angažmá radu v minulosti informoval.

Na možný střet zájmů upozornily radu podněty dvou koncesionářů. Podle zjištění Váni na webových stránkách České televize, ČT o Leica Gallery v minulých deseti letech informovala zřetelně četněji v porovnání s dalšími obdobnými galeriemi, jako jsou například Galerie Václava Špály a nebo brněnská Fait Gallery. Váňa podle svých slov nenašel v zápisech z jednání rady informaci o tom, že by Dvořák o vyšší četnosti zmínek a možném střetu radu informoval, jak mu ukládá kodex ČT. „Fakta jsou postavena na veřejných zdrojích,“ uvedl Váňa.

Dvořák se pozastavil nad tím, že usnesení radní připravili bez toho, aby s ním věc probrali. O své účasti v Leica Gallery podle svých slov informoval radu několikrát, například v letech 2011 a 2017 ve svém životopise, když byl zvolený generálním ředitelem. „Všechny zmínky vznikaly v rámci editoriální nezávislosti. S usnesením zásadně nesouhlasím,“ řekl Dvořák. Podle něj není pravda, že by ČT informovala o Leica Gallery častěji.

Nedávno se Dvořák v médiích zmínil, že ví o snahách o své odvolání. K tomu by mohlo sloužit usnesení rady, že porušil zákon, z minulého zasedání. Porušení shledali radní v tom, že jedno vyjádření, o které rada žádala, jim z Dvořákova pověření poslal ředitel korporátních vztahů a komunikace ČT Vít Kolář, nikoli on osobně. Od rady Dvořák obdržel vytýkací dopis, který jej na porušení zákona upozorňuje.