Návštěva lékaře už nebude nutná, pacienty budou sledovat na dálku, slibuje nový start-up

TECHNOLOGIE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Návštěva lékaře už nebude nutná, pacienty budou sledovat na dálku, slibuje nový start-up
Nový start-up z oblasti telemedicíny umožní zdravotnickým zařízením a lékařům přímé sledování vývoje zdravotního stavu jejich pacientů Foto: Shutterstock
1
Ekonomika

Echo24

Lékaři by mohli sledovat zdravotní stav svých pacientů bez nutnosti přímého kontaktu a komunikovat s nimi na dálku. To chce umožnit nový start-up společnosti S-Case, která nyní oznámila spolupráci s českým family office bdp partners. Investice do start-upu se uskuteční prostřednictvím dceřiné společnosti BTCZ Ventures, která spravuje pro bpd partners start-upové akvizice. Investice má pomoci hlavně při získávání dalších partnerů projektu komplexního řešení možné budoucnosti zdravotní péče a oblasti telemedicíny. Společným cílem je uvedení inovativního produktu na mezinárodní trh a získání nových partnerů pro další financování.

„Cítíme šanci být při faktickém začátku praktické telemedicíny, dalšího kroku v poskytování dobré a dostupné zdravotní péče. Zaujalo nás zajímavé propojení vyspělé technologie v přenosném zařízení s pokročilým software řešením, které propojí pacienta s lékařem bez nutnosti přímého kontaktu. Stejně jako v případě založení naší společnosti My Clinic i tady vnímáme důležitost zkvalitnění zdravotní péče,“ uvedl jednatel BTCZ Ventures a předseda představenstva bpd partners Pavel Brůžek.

Nový start-up by se podle něj mohl stát významným krokem k zajištění větší dostupnosti péče i pro lidí, kteří z nejrůznějších důvodů nemají snadný přístup ke svému lékaři či nemocnici.

Řešení Scase v sobě kombinuje měření vitálních funkcí pacienta prostřednictvím několika zdravotnických senzorů (IR teploměr, pulsní oxymetr, glukometr, tlakoměr) a komunikaci mezi lékařem a pacientem na dálku. K tomu využívá získaná data a údaje z pacientských dotazníků, které zpracovává ve vlastní zdravotnické platformě. Představuje tak komplexní řešení, které poskytuje pacientovi komfort v rámci vzdáleného monitorování jeho zdravotního stavu.

Pokročilá telemedicína, umožní lékaři na dálku kontrolovat zdravotní stav svého pacienta. Díky technologii se snižují náklady na zdravotní péči a zvyšuje se ochrana zdraví například při extrémně nakažlivých chorobách, jakou je i virus SARS-CoV-2.

Společnost S-Case získala v červenci certifikaci podle ISO 13485, deklarující její postavení výrobce a distributora zdravotnický pomůcek na mezinárodním trhu a aktuálně se nachází na cestě k získání označení CE MARK, které potvrdí její uplatnění na trhu jako medicínské řešení.

Impuls na výrobu diagnostického řešení přišel po mnoha diskusích s lékaři a zdravotnickým personálem. Kromě toho, se podnět k vzniku samotného řešení skládal ze tří důležitých nedostatků, které se chronicky objevují v ekonomicky méně vyspělých zemích. Citelný nedostatek trénovaného zdravotnického personálu, nedostatek kvalitních medicínských přístrojů a neefektivně vedené pacientské databáze.

Řešení Scase je momentálně ve fázi pilotních testů a je po něm velká poptávka. Využití lze aktuálně vidět v několika rovinách. Nejběžnějším případem je vzdálený monitoring pacientů s kardiovaskulárními chorobami, diabetes mellitus typu I. a II., virem COVID-19 či post COVID-19 syndromem nebo pacientů po jednodenních operacích. Scase se osvědčil jako praktický pomocník, digitální a přenosná databáze a diagnostika v zemích jako Albánie či Severní Makedonie.

Právě díky řešení mobilní ambulantní jednotky nemusí přenášet samostatné referenční přístroje, zaznamenávat zdravotnické údaje na papír a dokáží poskytnout efektivní diagnostiku většímu počtu obyvatel, ke kterým by se jinak nedostala právě kvůli vzdálenosti od ošetřujícího lékaře.

Společnost S-Case založená v roce 2019 Martinem Pekarčíkem vznikla jako start-up vyvíjející diagnostické a přenosné zařízení, které v sobě kombinuje nejen inteligentní senzory, ale také poskytuje efektivní správu zdravotního stavu prostřednictvím digitální, medicínské platformy. Řešení, na vývoji kterého se podílejí odborníci ze světa medicíny, zdravotnických technologii a managementu, je součástí několika mezinárodních pilotních projektů rozvíjející potřebu telemedicíny a primární zdravotní péče.