Chceme Morávka, ne Marii Terezii, „macechu Čechů“. Petice proti pomníku na Praze 6

Petice proti pomníku panovnice

Chceme Morávka, ne Marii Terezii, „macechu Čechů“. Petice proti pomníku na Praze 6AKTUALIZOVÁNO
Vizualizace podoby pomníku Marie Terezie z roku 2017 Foto:

FOTO: Radnice Prahy 6

6
Domov

vt Echo24

Úřad městské části Praha 6 obdržel petici proti postavení pomníku habsburské panovnice Marie Terezie. Socha z umělého kamene (výdusek) má stát v bývalé části Morávkova parku (nedávno přejmenované na Park Marie Terezie) jižně od třídy Milady Horákové. Autoři petice v tiskové zprávě zaslané redakci argumentují, že si Marie Terezie coby „cizí utlačovatelka národa“ pomník u Prašného mostu nezaslouží, naopak by si na stejném místě představovali spíše sochu věnovanou právě jednomu ze „Tří králů“, členovi protinacistického odboje Václavu Morávkovi.

„Jsme znepokojeni, že se pod Prašným mostem má stavět nový pomník rakouské panovnici Marii Terezii. U nás dlouho od národního obrození vládl étos stavět pomníky nezištným obětavcům. Po roce 1989 naopak vznikají pomníky cizím potlačovatelům svobody či prospěchářům, kteří za své služby cizím uchvatitelům přišli k ohromnému majetku,“ píší autoři petice. Podle nich je Marie Terezie považována spíše za „macechu Čechů“, která Rakouskou říši v zájmu habsburské dynastie dále centralizovala.

Dále uvádí, že na stejném místě by právě naopak mohla stát socha věnovaná památce členovi protinacistického odboje, jednomu ze „Tří králů“ a štábnímu kapitánovi Václavu Morávkovi. Ten 21. března 1942 poblíž Prašného mostu zahynul při přestřelce s gestapem.

„Zaslouží si tam sochu především. Stavět pomník cizí utlačovatelce národa vyzní naopak jako cynický výsměch humanistickým tradicím této země,“ dodávají signatáři v závěru. Petici se 156 podpisy již odevzdali podatelně Úřadu městské části Praha 6.

Podle místostarosty pro kulturu Jana Laciny (STAN) je však o památku odbojáře pečováno dostatečně a pomník odbojové skupině už v parku stojí. „Co se týče památky odbojové skupiny Tři králové. Ve volebním období 2010 – 2014 (starostka Marie Kousalíková) byla vrácena po dostavbě tunelu Blanka na své původní místo pamětní deska štábnímu kapitánovi Václavu Morávkovi. K ní přibyly tři velké na hrubo otesané kameny symbolizující celou skupinu Tři králové,“ uvedl Jan Lacina v tiskovém prohlášení zaslaném redakci Echo24.

Morávkův park byl nedávno na návrh radnice rozdělen, socha by tak měla stát v novém parku pojmenovaném právě po Marii Terezii, který vznikl z jižní části Morávkova parku. „K výhradám proti vytvoření dvou parků při třídě Milady Horákové bych rád dodal, že zmíněná ulice má šest dopravních pruhů, oba parky jsou tím pádem od sebe odděleny masivním dopravním tělesem. Na severu má dnes svůj park hrdina protinacistického odboje – štábní kapitán Václav Morávek, na jihu pakj česká královna a habsburská císařovna Marie Terezie, vládkyně, která měla nepopiratelnou zásluhu na příchodu modernity do habsburského panství, tehdy i do českých zemí,“ uvedl Jan Lacina.

Vedení radnice Prahy 6 jde podle Jana Laciny o udržení kontinuity, tedy dotažení projektu osazení parku sochou, který vznikl už před několika lety. „Mám samozřejmě pro autory petice pochopení, v jejich životech hrály klíčovou roli vlastenectví a úcta k hrdinům několika domácích odbojů. Rád bych je však touto cestou požádal, aby oni brali ohled na hodnoty, kterých se držíme v rámci vedení radnice Prahy 6,“ napsal Jan Lacina.

„Záměr osadit sochou nový park, který vznikl během stavby tunelu Blanka jižně od třídy Milady Horákové na dohled od areálu Pražského hradu, pochází z volebního období 2010 – 2014. V něm také proběhla výtvarná soutěž na pomník habsburské panovnice Marie Terezie – mimochodem jediné ženy královny na české trůnu. V minulém volebním období 2014 – 2018, během něhož proběhla oslava 300. let od narození Marie Terezie, která vyvolala mohutnou společenskou debatu o historickém odkazu habsburské panovnice, jsme nechali místo vyhrazené pro pomník osadit základním kamenem a požádali jsme hlavní město Prahu o přejmenování vymezeného prostoru na park Marie Terezie. V tomto volebním období 2018 – 2022 bychom projekt rádi dotáhli a do zeleného pásu podél Mariánských hradeb umístili kromě Vějíře Žofie Chotkové, který má stát jižně od Písecké brány, také pomník Marii Terezii na dohled od Pražského hradu. Celý proces by se tak měl po téměř desti letech završit a park by měl být konečně dotvořen,“ řekl Jan Lacina.

Marie Terezie se narodila 13. května 1717. Její otec, císař Karel VI., zemřel bez mužských potomků, proto se stala v roce 1740 první a jedinou habsburskou vladařkou Rakouského arcivévodství. V Rakousku společně se svými poradci zavedla mnohé reformy. Modernizovala státní správu, armádu, hospodářství a vzdělání. V roce 1774 vydaný Všeobecný školní řád se stal základním kamenem povinného základního školního vzdělávání pro všechny.

Pomník má být hotový letos

Pomník, který bude mít podobu redukované figury, má stát v bývalé části Morávkova parku, dnes pojmenované po Marii Terezii, jižně od třídy Milady Horákové. Socha ze sklobetonu bude vysoká 5,5 metru. Vloni v květnu, rok po odhalení základního kamene, radní Prahy 6 odsouhlasili uzavření smlouvy se sochařem Janem Kováříkem, který pomník vytvoří. Od podpisu smlouvy s umělcem má realizace trvat 16 měsíců, přičemž na pomník měla městská část v loňském rozpočtu vyčleněno 3,7 milionu korun.

Soutěž na podobu pomníku vyhlásila městská část už v roce 2013. Do soutěže se přihlásilo 28 návrhů, z nichž 19 splnilo podmínky. V dubnu 2014 byly vyhlášené výsledky a určeny odměny pro pět nejlepších návrhů. Realizace se odsunula kvůli přelomu funkčních období vedení radnice a chybějící veřejné diskusi k záměru. V roce 2017 se pak vedení městské části k záměru umístit do Morávkova parku plastiku vrátilo.

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.

Čtěte také: Místo vyučování stávka za klima. Už i v Česku

Transgas – léta ta stavba nikoho nezajímala